Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Dialysecentrum Slingeland

Gepubliceerd op: 16 december 2021

Op de dialyseafdeling begeleiden, ondersteunen en behandelen we mensen met nierfalen. Er is een enthousiast team met deskundige zorgverleners van verschillende disciplines en ondersteuners. Samen werken zij er aan om het leven van patiënten met een nierziekte dragelijker te maken. Daarbij wordt de patiënt gestimuleerd om zoveel mogelijk zelfstandig te functioneren en om zelf de regie te voeren. 

Contact

De dialyseafdeling is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 7.30 tot 20.00 uur op telefoonnummer: (0314) 32 93 00

Voor een spoedgeval kunt u buiten deze tijden de dienstdoende dialyse-verpleegkundige bereiken via de receptie. Tel.: (0314) 32 99 11.

Locatie 

Voor de dialyse-afdeling volgt u vanaf de hoofdingang routenummer 72.

Dialyse-afdeling

Op de polikliniek Nierfalen krijgen patiënten en hun naasten voorlichting om een therapiekeuze te maken. Dit kan dialyse zijn, maar ook een niertransplantatie of een conservartieve behandeling. 
De dialyse-afdeling biedt verschillende vormen van nierfunctievervangende therapie aan.

Behandeltijden

De afdeling is zes dagen per week geopend van maandag tot en met zaterdag van 7.30 uur tot 20.30 uur. 
De dialysebehandelingen vinden plaats:

  • in de ochtend tussen 8.00 en 13.00 uur
  • in de middag tussen 14.00 uur en 19.00 uur.
  • Nachtdialyse is mogelijk in de nachten van maandag, dinsdag en vrijdag. Patiënten dialyseren dan tussen 23.00 en 7.00 uur.

Verschillende behandelingsvormen

Conservatieve behandeling

Dialyse en niertransplantatie kunnen de werking van de nieren (deels) overnemen. Een patiënt kan ook afzien van zo'n nierfunctievervangende behandeling. De behandeling richt zich dan op kwaliteit van leven. Dit heet een 'conservatieve behandeling'. Dit is een actieve behandeling met als doel de klachten te verminderen en de lichamelijke conditie zo lang mogelijk te behouden.

Bij een conservatieve behandeling bestaat uit: 

  • medicijnen om klachten te verminderen die ontstaan door nierfalen;
  • een dieet om de ophoping van afvalstoffen in het bloed tegen te gaan;
  • een zoutbeperking om vochtophoping tegen te gaan; soms ook een vochtbeperking;
  • mentale en/of geestelijke begeleiding indien gewenst.

Voorbereiding niertransplantatie

Bij transplantatie wordt een nier van iemand anders geïmplanteerd bij een persoon met nierfalen. De nier kan afkomstig zijn van een overleden donor of van een levende donor.
Transplantatie is vaak de meest optimale behandeling. De kwaliteit van leven is beter. De levensverwachting is hoger. Maar transplantatie is niet bij iedereen mogelijk. Ook zijn er mensen die niet meer aan zo’n ingrijpende behandeling willen beginnen. 

De dialyse-afdeling werkt nauw samen met het transplantatieteam van het Radboudumc in Nijmegen. Aan de hand van onderzoeken, welke grotendeels in het Slingeland Ziekenhuis kunnen plaatsvinden, zal het transplantatieteam beoordelen of u een geschikte kandidaat bent voor een niertransplantatie.

Peritoneaal dialyse (buikspoeling)

peritoneaal dialyse (PD) is een behandeling die de functie van de nieren gedeeltelijk overneemt. Bij deze behandeling worden afvalstoffen en eventueel overtollig vocht uit het bloed verwijderd met behulp van het buikvlies (peritoneum) en dialysevloeistof. PD wordt daarom ook wel buikspoeling genoemd. Voor PD is toegang tot de buikholte nodig en wordt er een slangetje (katheter) in de buikholte geplaatst. Deze wordt operatief geplaatst.

Bij peritoneaal dialyse wordt de behandeling thuis uitgevoerd. Training voor deze behandeling vindt deels plaats in het ziekenhuis en deels thuis. Ook patiënten die dit niet zelfstandig kunnen uitvoeren kunnen kiezen voor deze behandelvorm. De mogelijkheid bestaat om een partner of thuiszorg op te leiden om de peritoneaal dialyse uit te voeren. De scholing en begeleiding wordt door de PD verpleegkundigen verzorgd van de dialyseafdeling. Deze behandeling kan zowel overdag als ’s nachts worden uitgevoerd.

Hemodialyse

Bij hemodialyse verwijdert een apparaat met behulp van een kunstnier overtollig vocht en afvalstoffen uit het bloed, en daarmee uit het lichaam. De dialyseafdeling van Slingeland Ziekenhuis heeft 14 stations (behandelplaatsen). De stations zijn verdeeld over een zaal, in drie units. En er is één kamer voor patiënten die geïsoleerd moeten worden behandeld (i.v.m. infectiegevaar), daarnaast is er een kamer voor spoedhemodialyse.

Patiënten worden zoveel mogelijk gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de behandeling. Dat kan gaan over meedenken m.b.t. de behandeling, maar ook over zelf uitvoeren van de behandeling of een deel daarvan.

Nachtdialyse
Patiënten die kiezen voor hemodialyse kunnen voor nachtdialyse in aanmerking komen. Er zijn wel enkele selectiecriteria, deze worden met de patiënt besproken. Nachtdialyse is drie keer in de week mogelijk in de nachten van maandag, dinsdag en vrijdag. Patiënten dialyseren dan tussen 23.00 en 7.00 uur. Een vierde dialysemoment kan in overleg met de patiënt en de nefroloog ingepland worden. Deze (extra) dialyse vindt dan overdag plaats op een donderdag.

Thuisdialyse

Patiënten die zelfstandig hun hemodialysebehandeling thuis willen uitvoeren, kunnen hiervoor opgeleid worden. Trainingen voor thuishemodialyse vinden plaats in het ziekenhuis. Speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundigen leren de patiënt (en hun partner) hoe zij zelf thuis kunnen dialyseren. De thuissituatie van de patiënt moet geschikt zijn om de dialyseapparatuur te kunnen plaatsen. Thuisdialyse geeft de patiënt relatief veel vrijheid: het tijdstip van de dialyse is af te stemmen op de eigen agenda.

Thuisdialyse wordt in samenwerking met Dianet uit Utrecht verzorgd. Dianet verzorgt de materialen en apparatuur en indien nodig de ondersteuning van een verpleegkundig dialyse-assistent. De medische verantwoordelijkheid voor thuisdialyse ligt bij de nefrologen van het Slingeland Ziekenhuis. 
Ook patiënten uit omliggende ziekenhuizen kunnen terecht voor een training thuishemodialyse.

Dialysehub

Sinds januari 2021 kan er voor dialysebehandelingen ook gebruik gemaakt worden van een dialysehub. Een dialysehub is een ruimte op een locatie buiten het ziekenhuis waar dialysepatiënten gedialyseerd kunnen worden. In onze dialysehub in Ruurlo kunnen twee patiënten tegelijk dialyseren.

De dialysehub is ontstaan vanuit een samenwerking tussen het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en dialysecentrum Dianet. De dialysehub vormt een tussenstap tussen thuisdialyseren en dialyseren in het ziekenhuis. De dialysehub maakt het voor patiënten mogelijk om dichter bij huis te dialyseren. Niet alleen is het dichter bij huis, maar de dialyses worden uitgevoerd in een ‘woonkamer’ omgeving.

Vakantiedialyse 

Het dialysecentrum heeft de mogelijkheid om vakantiedialyse plaatsen aan te bieden aan patiënten uit andere regio’s die vakantie vieren in de omgeving, mits er in de gevraagde periode een dialyseplek beschikbaar is.
Wanneer u zelfstandig uw vakantie regelt in de Achterhoek kunt u zelf met de afdeling Dialyse van het Slingeland Ziekenhuis contact opnemen via telefoonnummer (0314) 32 93 00.

Wij vragen een aantal gegevens op van de patiënt, tevens willen wij i.v.m. de veiligheid van u en andere patiënten altijd weten of er infectierisico's zijn. Overdrachten die nodig zijn voor de behandeling zullen wij opvragen bij uw dialysecentrum. Na uw vakantie zullen wij ook een overdracht versturen om uw eigen behandelaars te informeren hoe de behandelingen bij ons zijn verlopen. Als er vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie

Folders

Relevante websites:

Waarborging kwaliteit

De afdeling volgt de landelijke richtlijnen en wordt jaarlijks getoetst op kwaliteit door visitatoren van de Plenaire Visitatie Commissie NFN – V&VN Dialyse & Nefrologie (PVC).  De dialyse afdeling is  sinds 2021 gecertificeerd volgens de Qmentum Global normen van Qualicor Europe (voorheen NIAZ).  

Laatst bijgewerkt op: 05 april 2023

Direct naar

Klinisch verloskundige Dewi Timmer geeft de zwangere Loes Fransen instructies over het mobiele CTG-apparaat.
Slingeland start met thuismonitoring zwangere vrouwen