Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Digitale transformatie van de poliklinische processen

Slingeland doorloopt met succes ‘Snelle toets’ bij Menzis

Gepubliceerd op: 22 september 2023

Het Slingeland Ziekenhuis heeft met succes de zogeheten ‘snelle toets’ in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) bij Menzis doorlopen. Kort samengevat richt de snelle toets zich op de optimalisatie van de poliklinische processen met behulp van digitalisering.

In het licht van de doelstellingen van het IZA en met het oog op de bouw van een nieuw, compact en duurzaam ziekenhuis, zal het Slingeland Ziekenhuis onder meer inzetten op digitalisering van zorg. De komende periode zal het ziekenhuis daarom een digitaliseringsslag maken en zich richten op de optimalisatie van de werkprocessen door middel van digitalisering van de poliklinieken. De transformatie levert een bijdrage aan ‘passende zorg’. 'Hybride zorg' wordt immers steeds vaker als passende zorg gezien, waarbij de uitgangspunten zijn: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

Meer concreet richt deze impactvolle transformatie zich op:

  • Digitaal plannen van een polikliniekbezoek via het patiëntenportaal Mijn Slingeland.
  • Digitaal aanmelden bij het Laboratorium Afname voor bloedprikken etc.
  • Zelfmeetpunten waar patiënten voorafgaand aan het polikliniekbezoek en de preklinische screening zelf hun bloeddruk, saturatie, hartfrequentie, gewicht, lengte en BMI meten.
  • Digitale informatievoorziening zoals video’s en het aanbieden van digitale folders in Mijn Slingeland.
  • Digitaal communicatieplatform zoals een digitaal consult tussen patiënt en zorgverlener en collegiale consultatie tussen professionals.
  • Optimalisatie van werkprocessen.

 

Naast het leveren van een bijdrage aan passende zorg, zal de transformatie ook leiden tot minder benodigde vierkante meters, een vermindering van de administratieve lasten voor de zorgprofessionals en borging van de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg.

Het Slingeland Ziekenhuis richt zich de komende periode op de verdere uitwerking van haar transformatieplan.

 

De beweging Transformatie & Innovatie 

Het Slingeland Ziekenhuis werkt doorlopend aan de coontinuïteit van de organisatie en blijft vernieuwen en innoveren. Het programma Transformatie en Innovatie vormt samen met Nieuwbouw en het Ontwikkelprogramma, het vliegwiel voor verandering en verbetering.

Animatie Transformatie & Innovatie in het Slingeland Ziekenhuis

Laatst bijgewerkt op: 29 september 2023

Direct naar

bloedafname-2.jpg
Nieuwe bloedafnamelocatie in Vorden