Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Endoscopiecentrum

Maagonderzoek, endeldarmonderzoek, dikkedarmonderzoek

Gepubliceerd op: 20 april 2012

In het Endoscopiecentrum Slingeland worden maag- en darmonderzoeken verricht door ervaren Maag-, darm- en leverartsen (mdl-artsen). Gezamenlijk doen zij meer dan 5000 endoscopieën per jaar.

Zie ook ons: Kenniscentrum darmkanker

Een afspraak voor uw endoscopie

Heeft u een verwijzing van uw huisarts of van een specialist, dan kunt u een afspraak maken. Tel.: (0314) 32 93 35. De actuele wachttijden kunt u bekijken in het wachttijdenoverzicht.
Bent u via het bevolkingsonderzoek darmkanker verwezen? Dan plant het RIVM de afspraak voor het darmonderzoek

Locatie

Het Endoscopiecentrum is onderdeel van de polikliniek Maag- darm- en leverziekten van het Slingeland Ziekenhuis.
Volgt u routenummer 52 (polikliniek Maag-, darm- en leverziekten).

De onderzoeken

In het Endoscopiecentrum Slingeland kunt u terecht voor alle gangbare endoscopische onderzoeken van het maagdarmkanaal zoals een maagonderzoek (gastroscopie), een onderzoek van de endeldarm (sigmoïdoscopie) of van de hele dikkedarm (coloscopie). Bij een endoscopie wordt met een flexibele slang de binnenzijde van maag en/of darmen bekeken.

Gastroscopie (maagonderzoek)

Bij een gastroscopie worden de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm onderzocht. De slang wordt via de mond ingebracht. Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht kan bijna iedereen dit onderzoek zonder verdoving (roesje) ondergaan.

Sigmoïdoscopie (endeldarmonderzoek)

Bij een sigmoidoscopie wordt het onderste deel van de dikkedarm bekeken (de endeldarm). Het voordeel ten opzichte van een volledig dikkedarm onderzoek is dat de darm niet helemaal gereinigd hoeft te zijn. Met klysma’s wordt het laatste deel van de darm schoongemaakt. Eventuele afwijkingen hogerop in de darm kunnen met dit onderzoek echter gemist worden. Uw verwijzend arts beslist (eventueel na overleg met een van de MDL-artsen) of een beperkt onderzoek voldoende is om een diagnose te kunnen stellen.Dit onderzoek duurt ongeveer 5 minuten en een verdoving is niet noodzakelijk.

Coloscopie (dikkedarmonderzoek)

Bij een coloscopie (colonoscopie) wordt de hele dikkedarm en eventueel een klein stukje van de dunnedarm bekeken. Vooraf moet de darm gereinigd worden door een darmspoeling waarbij u in totaal 4 liter spoelvloeistof moet drinken. Dit onderzoek gebeurt normaal gesproken onder verdoving (roesje) en duurt ongeveer 15-20 minuten. Indien tijdens een onderzoek poliepen (voorlopers van darmkanker) worden gevonden dan zullen deze normaal gesproken direct verwijderd worden.

Overige onderzoeken

Behalve bovenstaande onderzoeken worden ook:

 

Laatst bijgewerkt op: 03 april 2023

Direct naar

De LUCAS3 wordt op een reanimatiepop gedemonstreerd
Aanschaf LUCAS3 voor reanimaties