Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Laboratorium Afname

bloedafname en inleveren urine, sperma of ontlasting

Gepubliceerd op: 22 januari 2013

Locatie

Het Laboratorium Afname is onderdeel van de medische laboratoria en bevindt zich op de begane grond, routenummer 48.
Patiënten kunnen hier terecht voor bloedafname en het inleveren van urine, ontlasting en sperma voor laboratoriumonderzoek.
Er zijn ook er verschillende bloedafname-locaties in de regio voor bloedafname en het inleveren van urine. Voor sommige onderzoeken kunt u alleen bloed laten afnemen bij het Laboratorium Afname in het ziekenhuis. 

Openingstijden

Op werkdagen is het Laboratorium Afname geopend van 07.30 uur tot 17.00 uur. Bovendien is het Laboratorium Afname geopend op dinsdagavond van 17.00 tot 20.30 uur en op zaterdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur.  (In de maanden juli en augustus is er geen openstelling op dinsdagavond en zaterdagochtend). *

* Tijdens en rondom feestdagen kunnen andere openingstijden gelden. Kijk hiervoor op bloedafname-locaties bij Doetinchem > Laboratorium Afname

Veiligheid

De wijze van afname van het te onderzoeken materiaal is erg belangrijk en moet daarom gedaan worden door een doktersassistent of een medisch analist. Bloedafname moet op een veilige en juiste wijze worden gedaan. Er worden altijd nieuwe naalden en buizen gebruikt, waardoor er geen kans op besmetting is. Voor de verschillende onderzoeken is het nodig de juiste buis te gebruiken. De buis is voor de medewerker te herkennen aan de kleur van de dop. Natuurlijk is het belangrijk dat de te onderzoeken materialen voorzien zijn van de juiste persoonsgegevens. De medewerkers controleren dit volgens strikte regels. Er wordt daarom altijd naar uw geboortedatum gevraagd.

Gang van zaken

 • U hoeft geen afspraak te maken voor bloedafname.
 • Patiënten van de Trombosedienst dienen voor 11.30 uur bloed te laten afnemen. 
 • Controleer of u nuchter moet zijn als u bloed laat afnemen.
 • Neem een geldig legitimatiebewijs mee: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenkaart. Komt u voor het eerst naar het Slingeland Ziekenhuis of zijn uw gegevens gewijzigd? Meldt u zich dan vóór uw afspraak bij de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. 
 • Zorgt u voor een volledig ingevuld aanvraagformulier (dit krijgt u van uw specialist of (huis)arts). Als u een digitaal aanvraagformulier heeft gekregen van uw (huis)arts, kunt u de barcode op uw telefoon laten zien. 
 • U volgt route 48 naar Laboratorium Afname. Trek bij binnenkomst een volgnummertje en neem plaats in de wachtruimte. U wordt opgeroepen wanneer uw nummer op het scherm verschijnt.
 • U geeft uw aanvraagformulier af aan de baliemedewerker, waarna uw gegevens administratief worden verwerkt. In die tijd neemt u even plaats op de blauwe stoelen bij de balie totdat u wordt opgeroepen.
 • De doktersassistente roept u op en zal de bloedafname verrichten in een van de bloedafnamekamers. Ter controle van uw persoonsgegevens wordt om uw geboortedatum gevraagd.
 • Het bloed wordt, meestal uit de arm, afgenomen. Afhankelijk van de aangevraagde onderzoeken, wordt er bloed voor één of meerdere gekleurde buisjes afgenomen.
 • De afnameplek wordt voorzien van een watje of gaasje dat u stevig moet aandrukken waarna er een pleister op komt. Het aandrukken vermindert de kans op een blauwe plek.

Inleveren overige lichaamsmaterialen

Hoeft u alleen materiaal af te geven zoals urine, ontlasting, sperma of andere lichaamsvloeistoffen (bijvoorbeeld een gele envelop), dan kunt u zich direct melden aan de balie van Laboratorium Afname. U hoeft dan geen volgnummer te trekken. U geeft hier het ingevulde formulier af.
U kunt u deze materialen ook bij een andere bloedafnamelocatie afgeven.

Drukte

Er zijn op het Laboratorium Afname drukke en minder drukke momenten, hierdoor is het mogelijk dat u even moet wachten voor u aan de beurt bent. Over het algemeen zult u aan het begin van de middag het snelst aan de beurt zijn, hoewel dit natuurlijk geen garantie is.

Angst

Kunt u niet tegen bloed of heeft u (ernstige) angst voor het afnemen van bloed dan kunt u dit aangeven bij de balie van Laboratorium Afname. De medewerkers zullen hun best doen om u zo goed mogelijk te begeleiden. Deze begeleiding bestaat onder andere uit:

 • extra aandacht die wij voor uw angst of probleem hebben.
 • extra tijd die wij voor u nemen om het traject stap voor stap met u door te nemen.
 • een mogelijkheid om naar wens uw pijn te verzachten, door een verdovende spray of zalf te gebruiken.
 • de mogelijkheid voor u om te gaan liggen.

Alles gaat in overleg met u. Als u iets niet wilt dan gebeurt dat ook niet, met als doel dat uw angst afneemt en u bloed kan laten afnemen voor onderzoek.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek heeft alleen betekenis in combinatie met de gegevens van uw ziektegeschiedenis en de bevindingen van eventueel ander onderzoek. Al die gegevens zijn bekend bij de aanvragend arts. De arts is degene die hieruit conclusies kan trekken voor een diagnose of behandeling. Daarom worden de uitslagen en interpretaties doorgegeven aan de arts. De arts bespreekt de uitslag van het onderzoek met u. Wanneer de resultaten bekend zijn is afhankelijk van het soort onderzoek. Bij routinebepalingen zal de uitslag na 4 tot 5 werkdagen bij uw arts zijn.

Kinderen en baby’s

Als er bij uw kind bloed afgenomen moet worden kan dat het best bij het Laboratorium Afname van het ziekenhuis (en niet bij een afnamelocatie in de regio). Er is hier een speciale ruimte voor  kinderen, met meer mogelijkheden om de bloedafname zo soepel mogelijk te laten verlopen. De doktersassistenten kunnen rustig de tijd voor uw kind nemen en eventueel een collega erbij roepen ter ondersteuning. Meestal wordt bloed afgenomen in de arm. Soms gebeurt dit in de vinger of bij hele kleine baby’s in de hiel. Voor de bloedafname kan een verdovende spray of zalf worden gebruikt. Dit wordt niet standaard gedaan.

Gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal als bloed en urine

Wetenschappelijk onderzoek op lichaamsmateriaal zoals bloed en urine is nodig voor een voortdurende verbetering van de gezondheidszorg. Lichaamsmateriaal dat na analyse overblijft, kan voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden. Dit gebeurt op anonieme wijze, dat wil zeggen dat er niet meer kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is.
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijke of kwaliteitsdoeleinden, kunt u dit kenbaar maken bij de bloedafname of het inleveren van materiaal. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken, dit geldt dan voor alle toekomstige bloedafnames en inleveringen van materiaal.

Contact met Laboratorium Afname

Telefoonnummer: (0314) 32 94 07 
E-mail: KCHL@slingeland.nl 

Laatst bijgewerkt op: 02 mei 2024

Direct naar

hoofdingang-small.jpg
Slingeland Ziekenhuis zoekt nieuw lid Raad van Bestuur