Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Logopedie

Gepubliceerd op: 29 mei 2015

Logopedie richt zich op het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal en op het slikken. De logopedist is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van patiënten met problemen op het gebied van taal, spraak, communicatie, stem en slikken. Deze kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van een neurologische aandoening zoals na een beroerte (CVA) of de ziekte van Parkinson. 
De logopedist begeleidt en behandelt patiënten op de verpleegafdelingen binnen het ziekenhuis en niet poliklinisch.

Op indicatie bij opname

De logopedist behandelt patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis, uitsluitend op verzoek van de behandelend arts. De zorg vindt plaats aan bed, op de kamer van de patiënt. De begeleiding en behandeling van de logopedist op de verpleegafdeling is onderdeel van de behandeling van de patiënt in het ziekenhuis (onderdeel van de dbc), waarvoor geen aparte kosten in rekening worden gebracht. 

Logopedie Berghuis

De afdeling Logopedie in het Slingeland Ziekenhuis is een onderdeel van de praktijk voor Logopedie Berghuis. Er zijn drie logopedisten werkzaam in het Slingeland Ziekenhuis. Zij zijn lid van de beroepsvereniging de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, lid van een intercollegiale Kwaliteitskring en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Bereikbaarheid

De logopedisten zijn bereikbaar via de verpleegkundigen op de verpleegafdeling waar de patiënt is opgenomen.

Nazorg

Als het nodig is, kan de patiënt de logopedie voortzetten na ontslag uit het ziekenhuis. Dit kan plaatsvinden als onderdeel van een revalidatiebehandeling, in een verpleeghuis of in een praktijk in de buurt.

Samenwerking buiten het ziekenhuis

Er is sprake van een samenwerkingsverband tussen de logopedisten in de regio; vanuit ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra en praktijken. Indien de logopedische behandeling na ontslag uit het ziekenhuis vervolg zal krijgen, zal de logopedist een overdracht verzorgen.

Opleiding

De afdeling Logopedie begeleidt studenten logopedie die stagelopen in het ziekenhuis. De stagiaires werken onder de verantwoordelijkheid van de begeleidend logopedist. Behandeling door een stagiair wordt van te voren overlegd met de patiënt.

Meer informatie

Laatst bijgewerkt op: 05 november 2021

Direct naar

bloedafname-2.jpg
Nieuwe bloedafnamelocatie in Vorden