Polikliniek Hartrevalidatie


Het Slingeland Ziekenhuis biedt patiënten die zijn opgenomen op de hartbewaking (CCU) of de verpleegafdeling Cardiologie (N1), de mogelijkheid deel te nemen aan de poliklinische hartrevalidatie. Hartrevalidatie is bedoeld voor patienten die een hartaandoening hebben en/of een ingreep aan het hart hebben ondergaan. Maar ook als u niet opgenomen bent geweest kan de cardioloog of verpleegkundig specialist u verwijzen naar de poli Hartrevalidatie.

Hartrevalidatie heeft enerzijds als doel de patiënt te ondersteunen bij herstel, anderzijds om te helpen om (opnieuw) een gezonde en actieve leefstijl te ontwikkelen. Via de poliklinische revalidatie krijgen de patiënt en de partner of naaste adviezen om in het leven weer de juiste balans te vinden.

Locatie

Meldt u zich bij de polikliniek Cardiologie (route 58), daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer van de Nazorg-polikliniek Hartrevalidatie (route 66). U wordt opgehaald.

Afspraak maken

Na verwijzing van uw arts/specialist kunt u tijdens kantooruren via de polikliniek Cardiologie een afspraak maken. Telefoonnummer (0314) 32 95 55.

Contact

Voor meer informatie kunt contact opnemen met de coördinator Hartrevalidatie van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 09.00 ( aanpassen naar 08.30-16.30 uur ) uur via tel. (0314) 32 93 22. Of u stuurt een e-mail: hartrevalidatie@slingeland.nl. U kunt ook via de coördinator een afspraak maken voor de poliklinische hartrevalidatie.

Werkwijze

U wordt uitgenodigd op de Nazorg-polikliniek Hartrevalidatie voor een persoonlijk intakegesprek met de coördinator Hartrevalidatie. In dit gesprek worden alle onderdelen van het revalidatieprogramma besproken en afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen. De programmaonderdelen worden in groepsverband gegeven, maar individuele begeleiding is soms ook mogelijk.
Poliklinische hartrevalidatie wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Meer informatie in de folder

Er is online ook een folder beschikbaar over de poliklinische hartrevalidatie.

Laatst bijgewerkt op: 15-09-2021

Deel deze pagina: