Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Transmuraal incidenten melden (TIM)

Gepubliceerd op: 09 februari 2015

Het Slingeland ziekenhuis heeft voor externe partijen die beroepsmatig betrokken zijn bij patiënten die in het ziekenhuis behandeld worden een applicatie ontwikkeld waarin incidenten gemeld kunnen worden. Deze meldingen over incidenten hebben dan betrekking op  samenwerking en overdrachten tussen medewerkers van het ziekenhuis en externe partijen.

Voor wie

De volgende partijen kunnen incidenten melden in de transmurale patiëntenzorg:

  • huisartsen
  • specialisten ouderengeneeskunde
  • verloskundigen
  • tandartsen
  • apothekers
  • medewerkers VV&T (via contactpersonen)
  • de ambulancedienst
  • specialisten en medewerkers van het Slingeland Ziekenhuis 

Incidenten

Incidenten zijn onbedoelde gebeurtenissen in de patiëntenzorg, waarbij zowel de verwijzer als medewerkers van het Slingeland Ziekenhuis betrokken zijn. Het gaat daarbij niet alleen om gebeurtenissen die tot daadwerkelijke schade voor patiënten hebben geleid, maar ook om bijna-incidenten. Door deze incidenten te melden wordt er beoogd maximaal te leren van een individuele ervaring en herhaling te voorkomen.

Melden en procedure

Met dit meldformulier kunt u een incident bij het Slingeland Ziekenhuis melden. De melding komt binnen bij de Centrale VIM-coördinator. Er wordt een feitenonderzoek gestart en hierbij worden de betreffende afdelingen betrokken. Er volgt er een oorzakenanalyse en tenslotte wordt er onderzocht welke acties er nodig zijn om herhaling te voorkomen. Tot slot komt er een terugkoppeling naar de melder.
Als u een incident wilt melden waar op korte termijn een oplossing voor nodig is, dan kunt u eerst contact opnemen met betreffende afdeling of polikliniek en vervolgens de melding doen via de website.

Vragen

Heeft u vragen, neem dan contact op via vimcoordinator@slingeland.nl. Anonieme inzendingen kunnen niet worden behandeld.

Ga naar: meldformulier

Laatst bijgewerkt op: 02 april 2024

Direct naar

waarschuwing3.jpg
Zorg in het ziekenhuis is volledig opgestart na ICT-storing