Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Veilige zorg

Gepubliceerd op: 16 maart 2021

De veiligheid van onze patiënten is van groot belang. Ondanks dat patiëntenzorg nooit 100% zonder risico's zal zijn, proberen we in het Slingeland Ziekenhuis deze risico's tot een minimum te beperken. We zorgen voor een veilige omgeving en werken daarom volgens vaste regels. Zo kunnen we leren van fouten uit het verleden en de veiligheid steeds verder verbeteren.

Patiëntveiligheid in onze zorgverlening

Het Slingeland Ziekenhuis kent een reeks van maatregelen om de veiligheid te waarborgen en te vergroten. Deze maatregelen komen onder meer voort uit het VMS Veiligheidsprogramma waaraan alle Nederlandse ziekenhuizen deelnamen.

  • Goede samenwerking en onderlinge afstemming tussen medewerkers;
  • Het gebruik van standaard procedures;
  • Het uitvoeren van extra controles om fouten te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn de medicatiedoseringen die door collega's extra worden gecontroleerd en het op meerdere momenten controleren van naam en geboortedatum van de patiënt voor een operatie om zo verwisselingen te voorkomen.
  • Regelmatige beoordeling van de zorg. Hierbij wordt gekeken naar de successen maar ook naar de problemen en complicaties.
  • Creëren van een veilige omgeving om in te werken.
  • Het is belangrijk dat iedereen alert is op mogelijke risico's voor de veiligheid en mogelijkheden om de veiligheid te verbeteren. Het melden van deze risico's en bijna incidenten helpt om te werken aan het nog veiliger maken van de zorg. We streven ernaar dat het personeel het melden van fouten en het uitoefenen van kritiek als positief en normaal ervaart.

Door op deze manier te werken kunnen we de kwaliteit en de veiligheid controleren, meten en telkens verbeteren. De zorg voor en veiligheid van onze patiënten heeft constant onze aandacht.

Keurmerk voor kwaliteit

Nederlandse ziekenhuizen moeten sinds 31 december 2012 beschikken over een keurmerk voor het veiligheidsmanagementsysteem. Het Slingeland Ziekenhuis heeft een keurmerk van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ)/Qualicor. De auditoren van Qualicor komen periodiek toetsen of  het ziekenhuis voldoet aan de landelijke eisen voor patiëntveiligheid. 

Veilig Incidenten Melden

Bij het onderwerp 'veiligheid' is het belangrijk om te leren van dingen die fout of bijna mis zijn gegaan. Medewerkers en medisch specialisten kunnen deze (bijna) incidenten melden via een digitaal meldingssysteem. Het VIM-team (Veilig Incidenten Melden) van de afdeling onderzoekt de melding en kijkt welke verbeteringen mogelijk zijn. Er is ook een ziekenhuiscommissie die incidenten onderzoekt. Deze commissie houdt zich vooral bezig met het signaleren en analyseren van ziekenhuisbrede trends in de meldingen. Met betrekking tot de uitkomsten brengt de commissie advies uit aan de directie. Zo wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de patiëntveiligheid.
Onveilige situaties kunnen ook door patiënten en bezoekers gemeld worden. Hiervoor kunt u een suggestieformulier gebruiken of u kunt het bespreken met medewerkers van de betrokken afdeling.

Calamiteiten

Het Slingeland Ziekenhuis heeft afspraken vastgelegd welke acties worden ondernomen bij calamiteiten, zoals brand. Iedere afdeling beschikt over een bedrijfsnoodplan speciaal afgestemd op die locatie en mogelijke calamiteiten. Er worden regelmatig oefeningen gehouden op de afdelingen. Het Slingeland Ziekenhuis heeft een team van ruim 40 bedrijfshulpverleners.
Dit team is speciaal opgeleid voor het verlenen van eerste hulp, alarm slaan, het blussen van een beginnende brand en het regelen van een ontruiming. In het geval van een calamiteit komt dit team gelijk in actie totdat er hulp van buitenaf is gearriveerd (politie en brandweer).

Laatst bijgewerkt op: 19 januari 2024

Direct naar

bloedafname-2.jpg
Nieuwe bloedafnamelocatie in Vorden