Coronavirus

Maatregelen met betrekking tot het coronavirus


Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Lees dan de informatie hieronder die belangrijk is voor uw bezoek.

Afspraak op de polikliniek
Bloedafname
Operaties
Op bezoek
Voorlichtingsbijeenkomsten in het ziekenhuis

Bekijk ook onze veelgestelde vragen.  

Coronacheck button

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis?
Doe dan eerst de digitale coronacheck

 

 

Klachten die kunnen duiden op corona

Verkouden, koorts en/of luchtwegklachten?

 • Op bezoek
  We vragen u om niet naar het ziekenhuis te komen.
 • Begeleider van een patiënt
  Als u de noodzakelijke begeleider bent van een patiënt, vragen we u om niet naar het ziekenhuis te komen en een andere begeleider mee te laten gaan. 
 • Zelf een afspraak 
  We vragen u om de coronacheck te doen en het advies op te volgen. Zo nodig neemt u contact op met de polikliniek om te overleggen of de afspraak door kan gaan.

Controlepunt bij de ingang

Als ziekenhuis zijn wij extra alert op klachten die kunnen wijzen op het coronavirus. Het ziekenhuis heeft daarom bij de ingang een controlepunt ingericht. Hier worden u vragen gesteld om te beoordelen of extra maatregelen nodig zijn. Zo nodig ontvangt u een mond-neusmasker. 

Handen desinfecteren

Bij de ingang van het ziekenhuis staat een desinfectiemiddel. Wij vragen iedereen die het ziekenhuis binnenkomt om hiermee de handen te ontsmetten.

Afspraak op polikliniek  

Wanneer bent u aan de beurt

Op basis van urgentie bepaalt elke polikliniek op welke termijn patiënten voor een afspraak of behandeling worden ingepland. Patiënten die spoedzorg nodig hebben, kunnen altijd in het ziekenhuis terecht.

Patiënten bij wie een afspraak is uitgesteld, krijgen vanuit de polikliniek bericht over een nieuwe afspraak. Patiënten die een toekomstige afspraak hebben, worden gebeld door de polikliniek als de afspraak verandert. Het kan ook zijn dat uw afspraak wordt gewijzigd in een telefonische afspraak. 

Om telefonische overblasting te voorkomen, verzoeken wij u om niet zelf te bellen als uw afspraak opnieuw moet worden ingepland, maar ons bericht af te wachten.

Belangrijk: Heeft u een verwijzing van de huisarts en nog geen contact gehad met het ziekenhuis voor een eerste afspraak? Dan moet u wel zelf telefonisch contact opnemen met de polikliniek.

Een afspraak? Vul eerst de digitale coronacheck in!

Heeft u een afspraak in het ziekenhuis? Vul binnen 24 uur voor uw afspraak eerst de vragen in van de digitale coronacheck. Daarmee krijgt u een advies dat voor uw situatie geldt.

Kom alleen naar uw afspraak

Als u een afspraak heeft in het ziekenhuis, vragen we u om alleen te komen en geen begeleider mee te nemen. Alleen in noodzakelijke gevallen is het toegestaan een begeleider mee te nemen. Er mag dan maximaal 1 begeleider mee. Een begeleider mag geen klachten hebben (zoals verkouden, koorts en/of luchtwegklachten).

Wachtkamer

Om te voorkomen dat veel patiënten in de wachtkamer zitten, vragen wij u om maximaal 5 minuten vóór uw afspraak plaats te nemen in de wachtkamer van de polikliniek.

Hygiënemaatregelen

Op de polikliniek ziet u ook posters met hygiënemaatregelen. We vragen u dringend om u aan deze maatregelen te houden. Daarnaast vragen wij u om tijdens een onderzoek of behandeling uw gezicht af te wenden van de zorgverlener.

Na uw bezoek aan de polikliniek

Verlaat na uw afspraak direct het ziekenhuis.

 

Bloedafname 

Let op: een aantal van onze bloedafnamelocaties zijn gewijzigd. Kijk op slingeland.nl/bloedafname voor een actueel overzicht.
Kom niet bloedprikken als u koorts en/of koude rillingen heeft, luchtwegklachten of meer hoest dan normaal. Overleg met uw behandelaar of de bloedafname noodzakelijk is.
     

Operaties 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben ook gevolgen voor het operatieprogramma van ons ziekenhuis. We hebben een tijd lang alleen operaties kunnen uitvoeren die (semi-)spoed hadden. Daardoor is de wachtlijst van mensen die nog geopereerd moeten worden, toegenomen. Nu kunnen we geleidelijk aan weer operaties inplannen.

We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wanneer u aan de beurt bent. Daar wordt binnen het ziekenhuis nu naar gekeken. We gebruiken daarbij onder andere de urgentielijst medisch-specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit als richtlijn. Belangrijk om te weten is dat wij contact met u opnemen wanneer er meer nieuws is over uw operatie. Wilt u ons bericht afwachten? Dan blijft onze telefoonlijn zoveel mogelijk vrij voor andere vragen.
 

Op bezoek  

Wilt u een patiënt in ons ziekenhuis bezoeken? Bekijk onze bezoekregels en bezoektijden per afdeling.
Overleg voordat u op bezoek komt met de patiënt of de contactpersoon van de patiënt of dit kan.

Patiënten met (verdenking van) corona: geen bezoek

Patiënten met (verdenking van) corona mogen helaas geen bezoek ontvangen. Wij realiseren ons dat dit een zware maatregel is maar dit is nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wij volgen hiermee het beleid van de RIVM op. Patiënten mogen uiteraard wel contact hebben via telefoon of videobellen.

Op deze regel gelden een aantal uitzonderingen:

 • Bij kraamvrouwen met corona mag de partner op bezoek komen.
 • Bij kinderen met corona mag één ouder per dag op bezoek komen.
 • Terminale patiënten met corona mogen maximaal vijf bezoekers ontvangen. Niet meer dan drie bezoekers mogen tegelijk naar binnen. De eerste contactpersoon van de patiënt bepaalt welke vijf mensen dit zijn.
 • Patiënten met corona die langer dan 14 dagen op de verpleegafdeling liggen, mogen 1 bezoeker per dag ontvangen.

Beeldbellen met opgenomen patiënt met (verdenking van) corona

Het is mogelijk om met corona (verdachte) patiënten, die zijn opgenomen in het ziekenhuis, te beeldbellen. De patiënt heeft een iPad waar hij/zij gebruik van kan maken. Indien u wilt beeldbellen verloopt dit via de app ‘Jitsi’.

In deze handleiding leest u hoe u ‘Jitsi’ kunt installeren en hoe u deze app kunt gebruiken: Handleiding gebruik Jitsi mobile devices V1.1
 
Een medewerker van het ziekenhuis communiceert met de contactpersoon van de patiënt over hoe en wanneer het beeldbellen kan plaatsvinden. Zoek alstublieft niet zelf contact met het ziekenhuis.

 

Voorlichtingsbijeenkomsten in het ziekenhuis 

Voorlichtingsbijeenkomsten vinden voorlopig nog niet plaats in het ziekenhuis. Alleen als een bijeenkomst onderdeel is van de behandeling en belangrijk voor de continuiteit van de zorg, kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Twijfelt u, informeer dan bij de organisator van de bijeenkomst.
 

Ontvangen van sms-berichten

Als uw mobiele telefoonnummer bij ons bekend is, ontvangt u sms-berichten van ons. In deze sms-berichten staan maatregelen genoemd die in ons ziekenhuis gelden vanwege het coronavirus. Zo zorgen we er samen voor dat u goed voorbereid naar uw afspraak in het ziekenhuis komt.
 

Vragen 

Heeft u nog vragen?

 • Bekijk eerst onze veelgestelde vragen.
 • Heeft u een algemene vraag over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM. Daar is alle relevante en actuele informatie over het coronavirus te vinden. Het RIVM is het landelijke coördinatiepunt voor alle zaken rondom het coronavirus. Daarnaast is er een landelijk informatienummer 0800-1351.

 


Laatst bijgewerkt op: 31-07-2020

Deel deze pagina: