Coronavirus

Maatregelen met betrekking tot het coronavirus


Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Lees dan de informatie hieronder die belangrijk is voor uw bezoek.

Afspraak op de polikliniek
Bloedafname
Operaties
Op bezoek
Voorlichtingsbijeenkomsten in het ziekenhuis

Bekijk ook onze veelgestelde vragen.  Coronacheck button

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis?
Doe dan eerst de digitale coronacheck

 

 

Klachten die kunnen duiden op corona 

Verkouden, koorts en/of luchtwegklachten?

 • Op bezoek
  We vragen u om niet naar het ziekenhuis te komen.
 • Begeleider van een patiënt
  Als u de noodzakelijke begeleider bent van een patiënt, vragen we u om niet naar het ziekenhuis te komen en een andere begeleider mee te laten gaan. 
 • Zelf een afspraak 
  We vragen u om de coronacheck te doen en het advies op te volgen. Zo nodig neemt u contact op met de polikliniek om te overleggen of de afspraak door kan gaan.

 

In quarantaine en een afspraak in het ziekenhuis

Personen die terugkeren uit een gebied met kleurcode oranje of rood worden vanuit de overheid dringend verzocht om 10 dagen in quarantaine te gaan. Als u om deze reden in quarantaine bent, maar ook als u in thuisisolatie bent op verzoek van de GGD of het ziekenhuis, wordt u als ‘corona-verdacht’ aangemerkt door het Slingeland Ziekenhuis. Op de website www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen is na te gaan welke kleurcode een land heeft.
 
Bent u in quarantaine en heeft u een afspraak bij een polikliniek, bij de afdeling Radiologie of moet u bloedprikken? Dan wordt de afspraak uitgesteld tot na de quarantaineperiode. Neem in dat geval contact op met de polikliniek. Als uitstel om medische redenen niet mogelijk is dan kan de afspraak doorgaan onder bepaalde voorwaarden (o.a. het dragen van een chirurgisch mond-neusmasker en het niet plaatsnemen in de wachtkamer).
 
Bent u in quarantaine en heeft u in die periode een opname en/of ingreep in ons ziekenhuis? Dan wordt deze afspraak of opname uitgesteld tot na de quarantaineperiode. Neem in dat geval contact op met de behandelaar.
Is uitstel om medische redenen niet mogelijk, dan wordt u in quarantaine opgenomen en geïsoleerd verpleegd.

 

Controlepunt bij de ingang

Als ziekenhuis zijn wij extra alert op klachten die kunnen wijzen op het coronavirus. Het ziekenhuis heeft daarom bij de ingang een controlepunt ingericht. Hier worden u vragen gesteld om te beoordelen of extra maatregelen nodig zijn. Zo nodig ontvangt u een mond-neusmasker. 

Handen desinfecteren

Bij de ingang van het ziekenhuis staat een desinfectiemiddel. Wij vragen iedereen die het ziekenhuis binnenkomt om hiermee de handen te ontsmetten.

 

Afspraak op polikliniek  

Wanneer bent u aan de beurt

Op basis van urgentie bepaalt elke polikliniek op welke termijn patiënten voor een afspraak of behandeling worden ingepland. Patiënten die spoedzorg nodig hebben, kunnen altijd in het ziekenhuis terecht.

Patiënten bij wie een afspraak is uitgesteld, krijgen vanuit de polikliniek bericht over een nieuwe afspraak. Patiënten die een toekomstige afspraak hebben, worden gebeld door de polikliniek als de afspraak verandert. Het kan ook zijn dat uw afspraak wordt gewijzigd in een telefonische afspraak. Om telefonische overbelasting te voorkomen, verzoeken wij u om niet zelf te bellen als uw afspraak opnieuw moet worden ingepland, maar ons bericht af te wachten.

Belangrijk: Heeft u een verwijzing van de huisarts en nog geen contact gehad met het ziekenhuis voor een eerste afspraak? Dan moet u wel zelf telefonisch contact opnemen met de polikliniek.

Een afspraak? Vul eerst de digitale coronacheck in!

Heeft u een afspraak in het ziekenhuis? Vul binnen 24 uur voor uw afspraak eerst de vragen in van de digitale coronacheck. Daarmee krijgt u een advies dat voor uw situatie geldt.

Kom alleen naar uw afspraak

Als u een afspraak heeft in het ziekenhuis, vragen we u om alleen te komen en geen begeleider mee te nemen. Alleen in noodzakelijke gevallen* is het toegestaan een begeleider mee te nemen. Er mag dan maximaal 1 begeleider mee. Een begeleider mag niet mee als hij/zij klachten heeft (zoals verkouden, koorts en/of luchtwegklachten), als hij/zij 10 dagen voorafgaand aan de afspraak in een gebied is geweest waar tijdens het verblijf het reisadvies code oranje of rood was of als hij/zij op verzoek van de GGD of het ziekenhuis in thuisisolatie zit.

*Noodzakelijke begeleiding: bij patiënten die niet zelfredzaam zijn, minderjarig (kind), verward of onrustig zijn. Of als u specifiek toestemming heeft gekregen van de arts of poli-assistent.

Wachtkamer

Om te voorkomen dat veel patiënten in de wachtkamer zitten, vragen wij u om maximaal 5 minuten vóór uw afspraak plaats te nemen in de wachtkamer van de polikliniek.

Hygiënemaatregelen

Op de polikliniek ziet u ook posters met hygiënemaatregelen. We vragen u dringend om u aan deze maatregelen te houden. Daarnaast vragen wij u om tijdens een onderzoek of behandeling uw gezicht af te wenden van de zorgverlener.

Na uw bezoek aan de polikliniek

Verlaat na uw afspraak direct het ziekenhuis.

Bloedafname 

Let op: een aantal van onze bloedafnamelocaties zijn gewijzigd. Kijk op slingeland.nl/bloedafname voor een actueel overzicht.

Kom niet bloedprikken als u koorts en/of koude rillingen heeft of meer hoest dan normaal. Kom ook niet bloedprikken als u de afgelopen 10 dagen in een gebied met kleurcode oranje of rood bent geweest of als u op verzoek van de GGD of het ziekenhuis in quarantaine (thuisisolatie) zit. Overleg in deze gevallen met uw behandelaar of de bloedafname noodzakelijk is of kan worden uitgesteld.

Operaties 

De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben ook gevolgen voor het operatieprogramma van ons ziekenhuis. We hebben een tijd lang alleen operaties kunnen uitvoeren die (semi-)spoed hadden. Daardoor is de wachtlijst van mensen die nog geopereerd moeten worden, toegenomen. Nu kunnen we geleidelijk aan weer operaties inplannen.

We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wanneer u aan de beurt bent. Daar wordt binnen het ziekenhuis nu naar gekeken. We gebruiken daarbij onder andere de urgentielijst medisch-specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit als richtlijn. Belangrijk om te weten is dat wij contact met u opnemen wanneer er meer nieuws is over uw operatie. Wilt u ons bericht afwachten? Dan blijft onze telefoonlijn zoveel mogelijk vrij voor andere vragen.

Op bezoek  

Wilt u een patiënt in ons ziekenhuis bezoeken? Bekijk onze bezoekregels en bezoektijden per afdeling. Overleg voordat u op bezoek komt met de patiënt of de contactpersoon van de patiënt of het schikt. Kom niet op bezoek als u klachten heeft (zoals verkouden, koorts en/of luchtwegklachten), als u onlangs in een gebied met kleurcode oranje of rood bent geweest of als u in thuisisolatie zit op verzoek van de GGD of het ziekenhuis.

Patiënten met (verdenking van) corona
Patiënten met (verdenking van) corona mogen weer bezoek ontvangen. Hiervoor geldt dezelfde bezoekregeling als voor andere patiënten. 

Beeldbellen met opgenomen patiënt met (verdenking van) corona

Het is mogelijk om met corona (verdachte) patiënten, die zijn opgenomen in het ziekenhuis, te beeldbellen. De patiënt heeft een iPad waar hij/zij gebruik van kan maken. Indien u wilt beeldbellen verloopt dit via de app ‘Jitsi’.

In deze handleiding leest u hoe u ‘Jitsi’ kunt installeren en hoe u deze app kunt gebruiken: Handleiding gebruik Jitsi mobile devices V1.1
 
Een medewerker van het ziekenhuis communiceert met de contactpersoon van de patiënt over hoe en wanneer het beeldbellen kan plaatsvinden. Zoek alstublieft niet zelf contact met het ziekenhuis.

 

Voorlichtingsbijeenkomsten in het ziekenhuis 

Voorlichtingsbijeenkomsten vinden voorlopig nog niet plaats in het ziekenhuis. Alleen als een bijeenkomst onderdeel is van de behandeling en belangrijk voor de continuiteit van de zorg, kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Twijfelt u, informeer dan bij de organisator van de bijeenkomst.
 

Ontvangen van sms-berichten

Als uw mobiele telefoonnummer bij ons bekend is, ontvangt u sms-berichten van ons. In deze sms-berichten staan maatregelen genoemd die in ons ziekenhuis gelden vanwege het coronavirus. Zo zorgen we er samen voor dat u goed voorbereid naar uw afspraak in het ziekenhuis komt.
 

Vragen 

Heeft u nog vragen?

 • Bekijk eerst onze veelgestelde vragen.
 • Heeft u een algemene vraag over het coronavirus? Kijk dan op de website van het RIVM. Daar is alle relevante en actuele informatie over het coronavirus te vinden. Het RIVM is het landelijke coördinatiepunt voor alle zaken rondom het coronavirus. Daarnaast is er een landelijk informatienummer 0800-1351.

 


Laatst bijgewerkt op: 20-08-2020

Deel deze pagina: