Medicatieveiligheid

Zorg voor een actueel overzicht van uw medicijnen

Medicatieveiligheid

Wanneer u bij een arts of andere zorgverlener komt die de bevoegdheid heeft om medicijnen voor te schrijven, is het belangrijk dat er een actueel overzicht is van de medicijnen die u gebruikt. Dit Actuele Medicatie Overzicht (AMO) draagt bij aan het maken van keuzes in de behandeling die voor u het meest geschikt is. In het Slingeland Ziekenhuis kan uw behandelaar digitaal via het Landelijk Schakel Punt (LSP) uw medicatieverstrekkingen, zoals vastgelegd door uw eigen apotheek, inzien.
Uw aandeel als patiënt is onmisbaar bij het actueel houden van uw medicatieoverzicht. Hieronder leest u wat u zelf kunt doen aan medicatieveiligheid.
Bekijk ook de animatiefilm LSP in het ziekenhuis.

Haal een actueel overzicht van uw medicijnen bij uw apotheekHaal uw actuele medicatieoverzicht op bij uw apotheek


Op een actueel medicatieoverzicht staat alle medicatie die u gebruikt. Een actueel medicatieoverzicht heeft u nodig als u naar uw (huis)arts, medisch specialist, GGZ-instelling of naar een verpleeghuis gaat. U kunt dit overzicht ophalen bij uw eigen apotheek.


Neem uw medicatieoverzicht mee naar iedere afspraakNeem uw medicatieoverzicht mee naar elke afspraak


Door een actueel medicatieoverzicht mee te nemen naar het ziekenhuis, huisarts of bij opname in een verpleeghuis of GGZ-instelling, kunt u er zelf aan bijdragen dat uw behandeling veiliger wordt en vergissingen worden voorkomen. Een actueel medicatieoverzicht helpt u en uw arts om de juiste beslissingen te nemen over uw behandeling.

Houd het medicatieoverzicht actueelHoud uw medicatieoverzicht actueel


Beschik altijd over een actueel medicatieoverzicht. U kunt hier zelf aan meewerken door aan uw apotheek door te geven wanneer u bepaalde medicijnen niet (meer) slikt. Informeer uw apotheker en behandelaar over hinderlijke bijwerkingen. Meld alcohol en/of drugsgebruik. Uw apotheker en behandelaar zullen uw informatie altijd vertrouwelijk behandelen. Zorg dat u, voorafgaand aan een nieuwe afspraak met uw behandelend arts, ook een nieuw medicatieoverzicht ophaalt bij uw apotheek.
 
 

Geef toestemming voor inzage in uw medicatieoverzichtGeef toestemming aan uw behandelaars voor inzage in uw medicatieoverzicht


Al uw behandelaars moeten voor het opvragen en inzien van uw medische gegevens, waaronder medicijngebruik, uw toestemming hebben. Pas als ze weten welke medicijnen u gebruikt, kunnen ze u goed behandelen. Wilt u niet dat (delen van) uw medicijngegevens opgevraagd kunnen worden, bespreek dit dan met uw apotheek of behandelend arts.

Toestemming geven voor inzien medicatiegegevens   

Het Slingeland Ziekenhuis en de apotheken in de regio West-Achterhoek zijn aangesloten aan bij het Landelijk Schakel Punt (LSP). Via het LSP kunnen medisch specialisten uw medicatiegegevens inzien als dat nodig is. Dit kan echter alleen als u hier van tevoren toestemming voor heeft gegeven. Het is daarom voor uw eigen veiligheid belangrijk dat u een toestemmingsformulier invult. Dit kunt u doen door het toestemmingsformulier te printen, in te vullen en bij uw apotheek in te leveren. Het formulier is ook verkrijgbaar bij uw apotheek. Online uw toestemming geven kan via www.ikgeeftoestemming.nl.

Voor iedereen die medicijnen gebruikt, is het verstandig om toestemming te geven. Het is altijd mogelijk om uw toestemming weer in te trekken. Ook is het mogelijk om bepaalde delen van het dossier niet toegankelijk te maken. Het LSP is een manier om verbinding te maken met een aantal dossiers. In de regio West-Achterhoek is die verbinding alleen mogelijk met het medicatiedossier van de apotheek waar u bent ingeschreven. De verbinding voldoet aan de landelijke eisen voor veiligheid en privacy. Voor meer informatie en als u wilt weten of uw arts of apotheek aangesloten is op het LSP, kunt u kijken op www.vzvz.nl
Als u wilt weten welke zorgverleners uw gegevens hebben ingezien, dan kunt u een overzicht opvragen via  www.volgjezorg.nl
Laatst bijgewerkt op: 15-03-2020

Deel deze pagina: