Slingeland Ziekenhuis

Organisatiestructuur


Per 1 januari 2017 zijn het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix bestuurlijk gefuseerd.
De decentrale organisatiestructuur kenmerkt zich door een duidelijke gezagsstructuur. De korte communicatielijnen zorgen ervoor dat de medewerkers duidelijkheid hebben over hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Raad van Bestuur Santiz

 • mevrouw Drs. J. (Jeltje) Schraverus, MHA. Voorzitter a.i.
 • de heer Drs. E.L. (Erwin) Bomers. Lid (Slingeland)
 • vacant: Lid (SKB)

Raad van Toezicht Santiz

De Raad van Toezicht ziet toe op de correcte vorming en uitvoering van het ziekenhuisbeleid. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een adviserende en bemiddelende rol en zij benoemt de Raad van Bestuur en de accountant. De Raad van Toezicht is te bereiken via raadvantoezicht@santiz.nl.

De leden van de Raad van Toezicht van Santiz:
 • de heer dr. A.H. Flierman, voorzitter
 • de heer drs. Fr. C.A. Jaspers, vicevoorzitter
 • de heer drs. A.H.M. Catau
 • de heer drs. E. Heijink
 • mevrouw drs. M.C.V. Idema
 • mevrouw drs. D. Kampherbeek

Medische Staf 

In het ziekenhuis zijn de medisch specialisten professioneel verantwoordelijk voor de diagnostiek en de behandeling. De beslissing over welke zorg geboden zal worden, wordt samen met de patiënt genomen.
Op 1 mei 2019 is het Medisch Specialistisch Coöperatief (MSC) Achterhoek opgericht. MSC Achterhoek is een fusie-organisatie van de medische staven (VMS/OOMS), de medisch specialistische bedrijven (MSB) van de vrijgevestigde specialisten en de belangenvereniging (VMSD) van de dienstverband specialisten van de beide Santiz locaties Slingeland en SKB. Met de vorming van MSC Achterhoek is er één duidelijk aanspreekpunt en structuur georganiseerd voor en namens de medisch specialisten van Santiz ten behoeve van een uniforme, effectieve en efficiënte besturing.

demissionair

De situatie rondom de toekomst van Santiz heeft ertoe geleidt dat het bestuur van de medische staf (MSC-bestuur) is aftreden. De patiëntenzorg gaat door zoals altijd. Momenteel is het MSC-bestuur demissionair.

Het bestuur van het MSC Achterhoek wordt gevormd door:
 • mevrouw drs. S.T.H. van Daalen, kinderarts
 • de heer drs. B. Inberg, chirurg
 • de heer dr. R.M.G. Jansen, cardioloog
 • mevrouw drs. M.H.J. Karlietis, geriater
 • de heer dr. P.N.M. Mooij, voorzitter, gynaecoloog
 • mevrouw drs. M.J. Wamelink, voorzitter, radioloog

Clusterstructuur Slingeland Ziekenhuis

Binnen Slingeland Ziekenhuis is de organisatie opgebouwd uit verschillende clusters:
Zorgclusters:
 • Acute zorg
 • Operatiecentrum en services
 • Snijdende specialismen
 • Beschouwende specialismen
 • Vrouw & kind
 • Medisch ondersteunende en behandeldiensten
Algemeen Ondersteunde Diensten:
 • Facilitair Bedrijf
 • Financiën
 • Control
 • Personeel, Organisatie en Opleidingen (HR)
 • Kwaliteit en veiligheid
 • Communicatie en marketing
 • Zorg- en Innovatie technologie
 • Huisvesting en Techniek
Bekijk het organogram van het Slingeland Ziekenhuis
Bekijk het organogram van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Beide locaties van Santiz kennen per 2018 een managementteam, gericht op de aansturing van de locatie. Beide teams vormen samen met de Raad van bestuur en de (programma)directeur zorgbeleid het kernteam. Dit kernteam is verantwoordelijk voor strategie en beleid van de hele ziekenhuisorganisatie Santiz én voor de interactie met de regionale partijen.

Public relations en perscontacten

Alle vragen van de pers worden behandeld door de pr-functionaris, zo nodig in overleg met de directie. De pr-functionaris is bereikbaar op telefoonnummer: (0314) 32 91 67 of via pr@slingeland.nl.

De pr-functionaris heeft o.a. de volgende aandachtsgebieden:
 • Persvoorlichting, woordvoering directie
 • Onderhouden perscontacten
 • Organisatie van evenementen (congressen, symposia, klinische conferenties)
 • Redacties bladen
 
 


Laatst bijgewerkt op: 21-09-2020

Deel deze pagina: