Slingeland Ziekenhuis

Organisatiestructuur


De decentrale organisatiestructuur van het Slingeland Ziekenhuis kenmerkt zich door een duidelijke gezagsstructuur. De korte communicatielijnen zorgen ervoor dat de medewerkers duidelijkheid hebben over hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Raad van bestuur

 • mevrouw Drs. J. (Jeltje) Schraverus, MHA. a.i. (Voorzitter)
 • de heer T. (Ton) Hazekamp a.i. (lid)
 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht ziet toe op de correcte vorming en uitvoering van het ziekenhuisbeleid. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een adviserende en bemiddelende rol en zij benoemt de Raad van Bestuur en de accountant. 
 • voorzitter: dhr. H.H. Busker  
 • lid met de portefeuille financiën: dhr. M. Blacquière
 • lid met de portefeuille zorg: mw. E.W.M.T. ter Braak
 • lid (portefeuille n.t.b.): dhr. P. Niesink
 • lid: vacant
 

Medische Staf 

In het ziekenhuis zijn de medisch specialisten professioneel verantwoordelijk voor de diagnostiek en de behandeling. De beslissing over welke zorg geboden zal worden, wordt samen met de patiënt genomen.
Op 1 mei 2019 is het Medisch Specialistisch Coöperatief (MSC) Achterhoek opgericht. MSC Achterhoek is een fusie-organisatie van de medische staven (VMS/OOMS), de medisch specialistische bedrijven (MSB) van de vrijgevestigde specialisten en de belangenvereniging (VMSD) van de dienstverband specialisten van Slingeland en SKB. Er wordt momenteel gewerkt aan een zelstandig MSC bestuur voor het Slingeland. 

demissionair

Momenteel is het MSC-bestuur demissionair.

Het bestuur van het MSC Achterhoek wordt gevormd door:
 • mevrouw drs. S.T.H. van Daalen, kinderarts
 • de heer drs. B. Inberg, chirurg
 • de heer dr. R.M.G. Jansen, cardioloog
 • mevrouw drs. M.H.J. Karlietis, geriater
 • de heer dr. P.N.M. Mooij, voorzitter, gynaecoloog
 • mevrouw drs. M.J. Wamelink, voorzitter, radioloog

Clusterstructuur 

Binnen Slingeland Ziekenhuis is de organisatie opgebouwd uit verschillende clusters:
Zorgclusters:
 • Acute zorg
 • Operatiecentrum en services
 • Snijdende specialismen
 • Beschouwende specialismen
 • Vrouw & kind
 • Medisch ondersteunende en behandeldiensten
Algemeen Ondersteunde Diensten:
 • Facilitair Bedrijf
 • Financiën
 • Control
 • Personeel, Organisatie en Opleidingen (HR)
 • Kwaliteit en veiligheid
 • Communicatie en marketing
 • Zorg- en Innovatie technologie
 • Huisvesting en Techniek
Het managementteam richt zich op de aansturing de teams en clusters in het Slingeland Ziekenhuis. Samen met het bestuur en de (programma)directeur zorgbeleid vormen zij het kernteam. Dit kernteam is verantwoordelijk voor strategie en beleid van de ziekenhuisorganisatie én voor de interactie met de regionale partijen.

Public relations en perscontacten

Alle vragen van de pers worden behandeld door de pr-functionaris, zo nodig in overleg met de directie. De pr-functionaris is bereikbaar op telefoonnummer: (0314) 32 91 67 of via pr@slingeland.nl.

De pr-functionaris heeft o.a. de volgende aandachtsgebieden:
 • Persvoorlichting, woordvoering directie
 • Onderhouden perscontacten
 • Organisatie van evenementen (congressen, symposia, klinische conferenties)
 • Redacties bladen
 
 


 
 
 


Laatst bijgewerkt op: 12-04-2021

Deel deze pagina: