Slingeland Ziekenhuis

Het vak van verpleegkundige gaat veranderen

Santiz sluit aan bij landelijke ontwikkeling ‘Verpleegkundige 2020’

‘Verpleegkundige 2020’ is een landelijke ontwikkeling. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de nieuwe functieprofielen voor verpleegkundigen. Deze voorzien in een duidelijker onderscheid tussen de hbo- en de mbo-verpleegkundige. Maar er verandert meer. Op de beide Santizlocaties wordt hier hard aan gewerkt. Wat gaat er veranderen aan het vak van de verpleegkundige? “Er zijn enkele belangrijke ontwikkelingen waardoor het vak van de verpleegkundige verandert. Dat zijn de complexere en minder goed voorspelbare zorgvraag van patiënten, meer regie bij de patiënt zelf en de voortschrijdende technologie. De verpleegkundige opleidingen spelen daar nu al op in. Ook als ziekenhuis doen we dat. In het kader hiervan lopen projecten op beide Santiz-locaties”, vertellen Lies Janssen, clustermanager vrouw en kind (Doetinchem), en Enid Peters, teammanager interne geneeskunde en oncologie (Winterswijk). Beiden zijn projectleider op de Santiz-locaties rond Verpleegkundige 2020.
Lies Janssen en Enid Peters
Foto: Lies Janssen (links) en Enid Peters: “Onze verpleegkundigen goed toerusten voor de toekomst.”
 
 

Complexere zorgvraag 

“De opgenomen patiënt wordt steeds ouder en heeft een complexere zorgvraag. Dit vraagt een andere deskundigheid van de verpleegkundige”, legt Lies uit. “Tegelijk wordt de ligduur steeds korter. Dat betekent dat de verpleegkundige al aan het begin van de opname zaken moet regelen voor als de patiënt ontslagen wordt. Dat vraagt van de verpleegkundige om vooruit te denken.” Dan is er de ontwikkeling van de nieuwe definitie van gezondheid van Machteld Huber. Zij is de bedenker van het begrip ‘positieve gezondheid’. Hierin is zelfmanagement van de patiënt een belangrijk uitgangspunt. “We zien dit ook in de praktijk: patiënten worden mondiger en willen meer eigen regie”, zegt Enid. “Voor verpleegkundigen vraagt dit verandering van zorgen voor de patiënt naar zorgen dat de patiënt.” Tot slot zijn er technologische ontwikkelingen die het vak van de verpleegkundige veranderen. Denk daarbij vooral aan zorg op afstand (e-health). Ook op dat front zijn beide Santiz-locaties actief.

Mbo- en hbo-verpleegkundigen

Verpleegkundige 2020 brengt een belangrijke verandering teweeg. Namelijk dat er in de functieprofielen een duidelijker onderscheid komt tussen de mbo-verpleegkundige en de hbo-verpleegkundige. Met als doel om tegemoet te komen aan de zorgvraag van de patiënt nu en in de toekomst. “Dat verschil is er nu nauwelijks, maar dit gaat dus veranderen”, aldus Lies en Enid. “Voor de mbo-verpleegkundige verandert er niet zo heel veel. Die blijft grotendeels dezelfde verpleegkundige activiteiten doen als nu. Binnen het functieprofiel van de hbo-verpleegkundige vindt er wel een grote verandering plaats. Deze gaat zich meer richten op het coachen van collega-verpleegkundigen, kwaliteitsverbetering en het initiëren en doen van praktijkgericht onderzoek om de zorg beter te maken.” 
 
Het doel voor beide ziekenhuizen is het realiseren van twee verpleegkundige functies met een duidelijk onderscheid in taken en verantwoordelijkheden. “De mbo- en hbo-verpleegkundige zijn beiden nodig in het ziekenhuis en krijgen allebei de kans om te excelleren binnen de eigen functie”, zeggen Enid en Lies. “Als ziekenhuis willen we deze slag maken met onze verpleegkundigen. Daarom bieden we onze hbo- en mbo-geschoolde verpleegkundigen een aanvullende opleiding aan. En stimuleren we mbo-verpleegkundigen die de hbo-functie ambiëren om de hbo-v deeltijd te gaan doen. Zo rusten we onze verpleegkundigen goed toe voor de toekomst.

Proeftuin en Moestuin

Er bestaat geen kant-en-klaar concept voor hoe deze veranderingen in het ziekenhuis moeten worden vormgegeven. Het is een kwestie van doen en daarin de verpleegkundigen zelf te laten meedenken. Dat gebeurt op beide Santiz-locaties. “In het Slingeland Ziekenhuis loopt binnen het project Verpleegkundige 2020 de ‘Proeftuin’, op de kinderafdeling en de afdeling cardiologie en neurologie”, vertelt Lies. “De eerste ervaringen zijn positief en bieden mogelijkheden om verder uit te bouwen.” 
 
Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix is recent gestart met de ‘Moestuin’, op de afdeling cardiologie/neurologie/long, de afdeling interne geneeskunde/oncologie en de kinderafdeling. “We kiezen een iets andere werkwijze dan het Slingeland Ziekenhuis, maar we hebben dezelfde stip op de horizon”, zegt Enid. “Uiteindelijk brengen we alles bij elkaar en hebben we straks voor beide Santiz-locaties dezelfde functieprofielen voor verpleegkundigen.”
 
 


Laatst bijgewerkt op: 16-10-2018

Deel deze pagina: