Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Contracten met zorgverzekeraars voor 2023

Onderhandelingen met de zorgverzekeraars bezig

Gepubliceerd op: 16 december 2022

Zorgverzekeraars en ziekenhuizen gaan elk jaar de onderhandelingen met elkaar aan over de contracten. Zij maken afspraken over prijs, hoeveelheid en kwaliteit van de zorg. Het kan zijn dat er voor specifieke polissen (bijv. budgetpolissen) geen contracten worden afgesloten met het Slingeland Ziekenhuis. 

De actuele stand van zaken met betrekking tot de afgesloten contracten delen we via deze pagina. 

Contracten voor 2023

Met de volgende verzekeraars heeft het Slingeland Ziekenhuis contracten afgesloten voor 2023:

 • Zorg en zekerheid (Meerjarig contract tot en met 2025)
 • ONVZ
 • Caresq (Eucare)
 • Zilveren Kruis (Achmea)*
 • CZ
 • VGZ*
 • ENO
 • ASR
 • DSW

Het Slingeland Ziekenhuis is enkel nog met Menzis in onderhandeling voor 2023 (zie onder). 

*Let op: het Slingeland Ziekenhuis heeft geen contract met het label ZEKUR (VGZ) en Basis Budget (Zilveren Kruis)

Staat uw zorgverzekering er niet bij?

In lijst van zorgverzekeraars hierboven staan alleen de grote verzekeraars genoemd. Elke grote zorgverzekeraar heeft weer een groot aantal verschillende benamingen voor kleinere verzekeringen, vaak met een geheel eigen naam en website. Staat uw verzekeraar hierboven niet genoemd, bekijk dan de zorgverzekeringen per concern van zorgwijzer.nl. Zo kunt u nagaan onder welke van de grote zorgverzekeraars uw zorgverzekering valt. 

Gesprekken met Menzis lopen nog

Momenteel is het Slingeland Ziekenhuis nog in onderhandeling met Menzis over de contracten voor 2023. De gesprekken met Menzis over 2023 lopen nog en die zijn ook dit jaar complex maar we hebben er vertrouwen in dat we er uiteindelijk uit gaan komen. Dat zien wij als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en in het belang van de patiënten van ons ziekenhuis. We begrijpen dat deze situatie tot onrust en vragen leidt. We stellen alles in het werk om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien. 

Als u bij Menzis verzekerd bent, kunt u gewoon terecht in ons ziekenhuis. Gedurende de contractonderhandelingen vergoedt Menzis de behandelingen volgens de polisvoorwaarden die horen bij de zorgverzekering die u bij Menzis heeft afgesloten. Het is niet nodig om afspraken af te zeggen of zorg uit te stellen.

Op deze pagina houden we u op de hoogte over de laatste stand van zaken. Ook kunt u kijken op de Menzis Zorgvinder. Met vragen over uw polis of andere zaken kunt u direct contact opnemen met Menzis.

Bovenstaande  geldt voor de zorgverzekeringen van Menzis maar ook voor die van Anderzorg, VinkVink en HEMA.

Wordt uw behandeling in 2023 vergoed?

Kiest u voor een behandeling in het Slingeland Ziekenhuis, dan wilt u natuurlijk weten of uw behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Uw vergoeding is afhankelijk van een aantal zaken:

 • Heeft uw zorgverzekeraar een contract met het Slingeland Ziekenhuis afgesloten voor 2023 en zijn daar nog voorwaarden aan verbonden?
  • We informeren u via deze pagina over de contracten die het Slingeland Ziekenhuis heeft afgesloten voor 2023. 
 • Welke polis heeft u afgesloten bij uw zorgverzekeraar en wat staat daarin over de vergoeding van uw behandeling in het Slingeland Ziekenhuis?
  • Vraagt u altijd zelf bij uw (nieuwe) zorgverzekeraar na of uw behandeling(en) worden vergoed.
 • Hoe hoog is uw eigen risico? 
  • Als u gebruikmaakt van zorg die valt onder de basisverzekering, dan betaalt u altijd eerst een eigen risico. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar. 

Geen contract met Slingeland Ziekenhuis

Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met het Slingeland Ziekenhuis? Dan moet u waarschijnlijk zelf bijbetalen voor de zorg die door ons wordt verleend. Elke zorgverzekeraar hanteert daarvoor andere regels. Patiënten dienen zelf contact op te nemen met de verzekeraar om na te gaan of hun behandeling in het Slingeland Ziekenhuis wordt vergoed. 


Wel een contract

Als uw zorgverzekeraar een contract heeft met het Slingeland Ziekenhuis, is dat gunstig voor de vergoeding van eventuele zorg in het Slingeland Ziekenhuis. Behandelingen uit de basisverzekering worden in principe vergoed door uw zorgverzekeraar. De vergoeding is mede afhankelijk van uw polisvoorwaarden en de hoogte van uw eigen risico. Neem daarom altijd contact op met uw zorgverzekeraar voordat u naar het ziekenhuis gaat om na te gaan welke voorwaarden voor u gelden.

Let op: zelfs als uw zorgverzekeraar een contract heeft met het ziekenhuis, kan het zijn dat bepaalde behandelingen niet worden vergoed.
Doe daarom altijd navraag bij de zorgverzekeraar. Pas vooral op met zogenaamde budgetpolissen.

 

Meer informatie

Laatst bijgewerkt op: 04 januari 2023

Direct naar

zorgverzekeraars-onderhandeling-2023-1.jpg
Slingeland nog niet rond met Menzis