Mijn Slingeland: veel gestelde vragen


DigiD en veiligheid 

Is inloggen met DigiD veilig?

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen via www.digid.nl. DigiD doet er alles aan om het gebruik van DigiD veilig te houden.

Waarom is er een extra controle met een SMS-code?

Het Slingeland Ziekenhuis hecht erg veel waarde aan de bescherming van de medische gegevens en privacy-gevoelige informatie van haar patiënten. Daarnaast willen we onze patiënten de mogelijkheid bieden op een zo veilig mogelijke manier de eigen medische gegevens in te zien en informatie uit te wisselen met de zorgverlener. De controle met Sms-code zorgt voor deze extra veiligheid. Zelfs als iemand een DigiD-code in handen krijgt van een patiënt, zal inloggen niet gaan omdat zij dan tevens over de telefoon van deze patiënt moeten beschikken. Bovendien kunt u eenvoudig uw wachtwoord herstellen als u deze ooit vergeet. 

Ik heb een DigiD gebruikersnaam en wachtwoord, maar geen SMS-code.
Hoe zet ik de SMS-code aan?

Het instellen van de extra controle met een SMS-code doet u via de website van DigiD.
Let op: na het aanpassen van de instellingen duurt het nog een paar dagen voordat u kunt inloggen omdat u een brief ontvangt van DigiD waarin een activeringscode vermeld staat.
 
 • U logt in met uw gebruikersnaam en wachtwoord op https://www.digid.nl/ (klikken op inloggen Mijn DigiD rechtsboven).
 • Onder 'Inlogmethoden' klikt u op de link >Extra controle via sms instellingen.
 • Onder 'Extra controle via SMS' klikt u op 'Controle via sms aanvragen'. En vult de gegevens in.
  Wilt u een gesproken sms-bericht ontvangen dan kunt u dat hier ook instellen.
 • U kunt uitloggen bij DigiD door rechtsboven op uitloggen te klikken.
 • U ontvangt na een paar dagen een brief per post met een acitveringscode en een instructie. Na het activeren met deze code kunt u vanaf nu inloggen op https://mijn.slingeland.nl

Hoe kan ik gebruik maken van de DigiD app om in te loggen?

Naast het inloggen met gebruikersnaam, wachtwoord en SMScode, is het ook mogelijk om in te loggen met de DigiD app. De app is te downloaden in de App Store en in Google Play. Na correcte installatie kunt u dan in het vervolg inloggen door een QR-code te scannen en/of de zelfgekozen pincode te gebruiken. 
Nadat u de app hebt gedownload op smartphone of tablet kunt u de DigiD app activeren. Op de website van DigiD vindt u uitgebreide uitleg over hoe dit moet.  https://www.digid.nl/
Zorg wel dat:
 • uw telefoonnummer is gekoppeld aan uw DigiD. 
 • de extra controle via sms is ingeschakeld voor uw DigiD. (zie hierboven).

Inlogproblemen

Als ik wil inloggen kom ik op een wit scherm of een pagina met een algemene foutmelding van de browser. Wat is er aan de hand?

Waarschijnlijk voldoet de software op uw computer of mobiele apparaat niet meer aan de minimale beveiligingseisen van DigiD. Sinds 13 mei 2019 is het niet meer mogelijk in te loggen met DigiD als u gebruik maakt van een verouderd besturingssysteem. U kunt daarom met het betreffende apparaat niet meer inloggen met uw DigiD. U moet uw besturingssysteem en de browser updaten naar de meest recente versie. 
Om te controleren of uw besturingssysteem en browser voldoen aan de minimale eisen gaat u naar de volgende website: https://test.g3-ev.pkioverheid.nl/. Ziet u vervolgens twee groene vlakken, dan voldoen uw besturingssysteem en browser aan de minimale eisen.
Heeft u vragen of opmerkingen over inloggen met DigiD? U kunt de helpdesk bereiken op werkdagen van 8.00 tot 22.00 uur via telefoonnummer: 088 123 65 55 (lokaal tarief) of kijk op: https://www.digid.nl/contact/

Algemeen

Hoe maak ik de tekst van Mijn Slingeland op mijn computer groter?

Voor alle websites, waaronder Mijn Slingeland, kunt u de grootte van de letter aanpassen in de browser. De letters op het beeldscherm van een computer kunt u groter maken met behulp van toetsen: 
 • Vergroten: druk tegelijkertijd op CTRL en + (plus) knop;
 • Verkleinen: druk tegelijkertijd op CTRL en - (min) knop;
 • Klaar met vergroten of verkleinen? In sommige browsers gaat u terug naar de oorspronkelijke grootte door tegelijkertijd op de CTRL en 0 (nul) knop te drukken.

Persoonsgegevens

Kan ik mijn persoonlijke gegevens wijzigen op Mijn Slingeland?

U kunt uw telefoonnummer(s) en uw e-mailadres wijzigen via Mijn Slingeland. De overige wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een adreswijziging) kunt u via Mijn Slingeland doorgeven aan de Inschrijfbalie. Onder het menu-item 'Mijn gegevens' klikt u op 'Wijziging doorgeven aan de Inschrijfbalie’.
Denkt u er aan dat u zich voor uw volgende afspraak nog wel in het ziekenhuis persoonlijk moet melden bij de Inschrijfbalie. U krijgt dan een nieuwe afsprakenkaart met een etiket met de juiste gegevens.

Inzichtelijkheid dossier en uitslagen

Kan ik het dossier van mijn kind bekijken?

Mijn Slingeland is vanaf 1 maart 2019 ook beschikbaar voor kinderen (en ouders/voogd) met een persoonlijke DigiD voor het kind. (Zie Mijn Slingeland voor een kind hieronder).

Welke informatie kan ik inzien?

Mijn Slingeland biedt een zo volledig mogelijk overzicht van uw medische gegevens en uitslagen. Vanaf de start van dit zorgportaal (29 september 2016) zal uw medisch dossier op Mijn Slingeland zich vullen. Dat betekent dat u verslagen van afspraken van voor die datum niet in Mijn Slingeland ziet staan. Wilt u deze dossiergegevens wel graag inzien? Dan kunt u daarvoor een formulier invullen. Meer informatie hierover vindt u bij: Dossier opvragen.

Staan verslagen van een ziekenhuisopname in Mijn Slingeland?

De verslagen van verpleegkundigen tijdens uw ziekenhuisopname zijn niet via Mijn Slingeland beschikbaar. U kunt wel zien wat uw artsen in uw dossier hebben genoteerd m.b.t. uw ziekenhuisopname..

Zijn de onderzoeksuitslagen direct zichtbaar?

De uitslagen van onderzoeken zijn vanaf 29 september 2016 inzichtelijk, met uitzondering van de labuitslagen. De labuitslagen worden ook van voor deze datum getoond. 
De uitslagen van onderzoeken (laboratorium-, weefsel-, microbiologisch en beeldvormend onderzoek) zijn gemiddeld 5 tot 10 dagen na het plaatsvinden van het onderzoek zichtbaar in Mijn Slingeland. Dat betekent overigens niet dat uw behandelaar ze al heeft bekeken. Uw behandelaar zal de uitslagen met u bespreken tijdens uw volgende consult. Het is niet zinvol om hierover telefonisch contact te zoeken. Wijzig nooit zonder overleg met uw arts, op basis van laboratoriumuitslagen, uw medicatie-inname.

Hoe kan ik beeldmateriaal zoals scans en röntgenfoto's bekijken?

U kunt in Mijn Slingeland geen beeldmateriaal zoals scans of röntgenfoto's bekijken. Kopieën van het beeldmateriaal zijn op te vragen bij de afdeling Radiologie. Het telefoonnummer van de afdeling Radiologie is (0314) 32 95 05. Neemt u bij het ophalen van de kopieën een geldig legitimatiebewijs mee.

 

Mijn Slingeland voor een kind 

Kan ik het dossier van mijn kind bekijken?

Ja, Mijn Slingeland is beschikbaar voor alle patiënten van het Slingeland Ziekenhuis met een persoonlijke DigiD. Ouders (pleegouder/voogd) die het wettelijk gezag uitoefenen over hun kind dat jonger dan 16 jaar is, mogen gebruik maken van Mijn Slingeland waarbij het volgende geldt:
 • Voor ouders van een kind onder de 12 jaar geldt dat zij met de DigiD van het kind in kunnen loggen op Mijn Slingeland.
 • Voor een kind tussen de 12 en 16 jaar en de ouders geldt dat er met wederzijdse goedkeuring kan worden ingelogd op Mijn Slingeland. Het kind kijkt en beslist mee.
 • Is het kind ouder dan 16 dan logt het kind zelf in met DigiD.
Als (pleeg)ouders/voogd met het wettelijk gezag een DigiD aanvragen voor hun kind geldt dat zij verantwoordelijk zijn voor het juiste beheer van de DigiD van het kind.
Als u het dossier van uw kind liever wil opvragen gelden de regels t.a.v het opvragen van (delen van) het dossier met het privacy formulier

Wat heb ik nodig om een DigiD voor mijn kind aan te vragen?

Een DigiD voor een kind tot 16 jaar kan de ouder/voogd die het wettelijk gezag over het kind uitoefent, aanvragen via DigiD.nl met het BSN van het kind. Ieder kind dat bij de geboorte wordt ingeschreven in het bevolkingsregister ('Gemeentelijke Basisadministratie Personen') ontvangt na enkele weken automatisch een burgerservicenummer (BSN-nummer). Met het burgerservicenummer van uw kind kunt u een DigiD aanvragen. 

Ik oefen het wettelijk gezag over mijn kind niet uit, mag ik toch met de DigiD van Mijn Kind inloggen?

Nee. U mag geen DigiD voor uw kind aanvragen en u mag niet inloggen met de gegevens van uw kind. Dit is voorbehouden aan de ouder of voogd die het wettelijk gezag uitoefent over het kind.  

Wie is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en beheer van de DigiD van het kind?

Ouders zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het juiste beheer van de DigiD van het kind en dienen dit onderling goed te regelen en af te stemmen voor kinderen jonger dan 16. De DigiD dient bij de leeftijd van 16 jaar volledig over gedragen te worden aan het kind, waarbij ook het telefoonnummer van het kind wordt gekoppeld.
Het Slingeland Ziekenhuis, de specialisten en medewerkers dragen geen verantwoordelijkheid voor eventueel onjuist gebruik en beheer van de DigiD van het kind. Bij constatering van onjuist gebruik of beheer, heeft het ziekenhuis de mogelijkheid de toegang tot Mijn Slingeland van het kind te sluiten.

Iemand anders dan de ouder/voogd die het wettelijk gezag uitoefent over het kind heeft de beschikking over de DigiD van mijn kind. Wat moet ik doen?

Als de DigiD van het kind in handen is van onbevoegden is dat aan te merken als misbruik en identiteitsfraude. Hef de DigiD op via ‘Mijn DigiD’ op www.digid.nl en vraag opnieuw de DigiD aan met een ander gebruikersnaam en wachtwoord. De oude DigiD gegevens zijn dan onbruikbaar.  

Hoe draag ik de DigiD van mijn kind op de juiste wijze over als hij of zij 16 jaar is?

Als het kind 16 jaar is gelden de regels voor volwassenen. Het kind is zelf eigenaar van het medisch dossier en kan zelfstandig inloggen op Mijn Slingeland zonder toestemming van de ouders. Om de DigiD op de juiste wijze over te dragen aan het kind is het nodig dat het kind inlogt bij digid.nl. Daarna is het mogelijk om het gekoppelde emailadres en telefoonnummer te wijzigen. Ook het wachtwoord moet worden gewijzigd.  Een andere mogelijkheid is dat het kind zijn DigiD opnieuw aanvraagt. Daarmee zijn de oude gegevens onbruikbaar geworden.  

Ik heb bezwaar tegen het openstellen van het dossier van mijn kind. Wat kan ik doen?

U kunt bij de behandelend arts een verzoek indienen voor het afschermen van de digitale toegang tot het medisch dossier van het kind. Met de DigiD kan dan niet meer worden ingelogd op Mijn Slingeland van het kind.  

Kan ik een afspraak  voor mijn kind maken of verplaatsen in Mijn Slingeland?

Helaas is het niet mogelijk om via Mijn Slingeland een afspraak met de kinderarts of voor de kinderpoli te plannen of een afspraak te wijzigen. Dit heeft te maken met de afspraakspecificaties die verbonden zijn aan de reden waarvoor u met uw kind komt. Soms duurt een afspraak bijvoorbeeld 5 minuten, en soms 15 minuten. Dit onderscheid is nog niet te maken bij het plannen via Mijn Slingeland.
U kunt telefonisch of aan de balie bij de polikliniek Kindergeneeskunde een afspraak plannen of wijzigen. Voor andere poli’s is het soms wel mogelijk om een afspraak te plannen of wijzigen via Mijn Slingeland. Raadpleeg hiervoor het overzicht voor welke specialismen u via Mijn Slingeland uw afspraak kan plannen.
 

E-consult

Hoe lang duurt het voordat een zorgverlener reageert op een e-consult?

Een zorgverlener zal niet direct reageren op uw vraag of bericht in een e-consult. Er geldt een termijn van 2 werkdagen om te reageren. Heeft u een dringende vraag, dan raden we u aan om telefonisch contact op te nemen met de polikliniek. Bij een spoedeisende situatie is een e-consult niet geschikt. Bel dan uw huisarts of bij nood 112.

Kan ik een bijlage toevoegen aan een e-consult?

U kunt aan een e-consult eventueel 1 bijlage toevoegen. Dit kan een document of een afbeelding zijn met een maximale grootte van 5 MB. De volgende bestanden mogen worden toegevoegd:
 • Documenten: .PDF/ .DOC/ .DOCX /.XLS /.XLSX
 • Afbeeldingen: .PNG /.JPG /.BMP /.TIF
 

Afspraken

Kan ik altijd via Mijn Slingeland een afspraak plannen?

Helaas is het niet mogelijk om voor alle spreekuren en poliklinieken een afspraak te plannen via Mijn Slingeland. Dit heeft te maken met de afspraakspecificaties die verbonden zijn aan de reden waarvoor u komt. Soms duurt een afspraak bijvoorbeeld 5 minuten, en soms 15 minuten. De uitzonderingen die gelden voor het online afspraak plannen kunt u hier bekijken.

Heb ik een verwijzing nodig van de huisarts om een eerste afspraak te maken?

Ja, u heeft altijd een verwijsbrief nodig van de huisarts (of uw specialist) om een eerste afspraak te kunnen maken bij een specialist in het ziekenhuis. Voor controle-afspraken (vervolgafspraken) geldt dit niet. Een spoedafspraak plant u altijd via uw huisarts, die zal dan een afspraak voor u maken in het ziekenhuis. Meer informatie.

Wat is een controle-afspraak?

U kunt in Mijn Slingeland een controle-afspraak (vervolgafspraak) plannen met uw specialist. Een controle-afspraak is een afspraak:
 • bij de specialist waar u voor deze klacht al onder behandeling bent en
 • waarvoor uw laatste afspraak niet langer dan 12 maanden geleden plaatsvond.
Voldoet de afspraak niet aan beide voorwaarden dan moet u (opnieuw) een verwijzing van de huisarts of specialist hebben voordat u een nieuwe afspraak kan maken. Een afspraak plannen via Mijn Slingeland kan niet voor alle poliklinieken en spreekuren. Bekijk hier de uitzonderingen.

Wat is een verwijzing met ZD-nummer?

De (huis)artsen gebruiken het systeem ZorgDomein (ZD) om patiënten online naar het Slingeland Ziekenhuis te verwijzen. Een ZD-verwijzing geeft de mogelijkheid om via Mijn Slingeland een afspraak in te plannen. Onder ‘Afspraak met ZD-nummer’ in Mijn Slingeland ziet u de ZD-verwijzingen waarvoor u nog een afspraak kan inplannen.

Ik ga voor het eerst naar het Slingeland Ziekenhuis.
Waarom staat mijn verwijzing niet in Mijn Slingeland?

Als u als patiënt nog niet bekend bent in het Slingeland Ziekenhuis, duurt het maximaal 24 uur voordat uw digitale ZD-verwijzing in Mijn Slingeland is opgenomen.
Het kan ook dat u de afspraak enkel telefonisch kan maken en niet online via Mijn Slingeland. Bekijk hier de uitzonderingen.

Kan ik via Mijn Slingeland een afspraak maken voor mijn kind?

Nee, u kunt via Mijn Slingeland geen afspraak maken voor uw kind. U kunt de afspraak voor uw kind telefonisch plannen via de polikliniek

Kan ik een afspraak nog wijzigen of annuleren?

Alleen de afspraken die online zijn gepland via Mijn Slingeland kunt u ook online via het Afsprakenoverzicht wijzigen of annuleren. Staat deze mogelijkheid doorgestreept dan moet u de afspraak telefonisch annuleren of wijzigen.
Als u de afspraak telefonisch heeft gemaakt of aan de balie in het ziekenhuis, dan kunt u deze afspraken helaas niet wijzigen of annuleren via Mijn Slingeland.
Let op: als u een afspraak met ZD-verwijzing heeft gepland en u annuleert deze in Mijn Slingeland, dan is het niet mogelijk om deze afspraak opnieuw via Mijn Slingeland te plannen. U kunt een geannuleerde afspraak alleen nog telefonisch plannen via de polikliniek.

Wanneer krijg ik een e-mail ter herinnering aan mijn afspraak?

Het Slingeland Ziekenhuis stuurt u drie dagen voor uw afspraak in het ziekenhuis een herinnering per e-mail, mits we uw emailadres hebben geregistreerd. Hierin staat niet genoemd waarvoor u naar het ziekenhuis komt, waar u moet zijn of met wie u een afspraak heeft. We vermelden alleen dat u binnenkort in het ziekenhuis wordt verwacht om uw privacy te waarborgen. De details van uw afspraak kunt u terugvinden door in te loggen op Mijn Slingeland. Maar uiteraard heeft u deze gegevens ook gekregen toen de afspraak werd gepland. 
Let op: Onder 'Mijn gegevens' moet uw e-mailadres zijn geregistreerd en gecontroleerd voordat u berichten van het ziekenhuis kunt ontvangen. 

Wat gebeurt er als mijn afspraak vanuit het ziekenhuis wordt gewijzigd?

Als de afspraak die u in Mijn Slingeland heeft gepland wordt gewijzigd vanuit het ziekenhuis, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht (per post). U kunt daarna in Mijn Slingeland deze nieuwe afspraak ook zelf weer wijzigen via het Afsprakenoverzicht.

Waarom kan ik alleen telefonisch een afspraak maken als de MRSA-bacterie ooit bij mij is aangetoond?

Mijn Slingeland geeft geen speciale instructies als de MRSA-bacterie bij u is aangetoond, maar wij verzoeken u telefonisch uw afspraak te maken en niet via Mijn Slingeland.
In sommige gevallen zijn er speciale voorzorgsmaatregelen nodig om verspreiding van de MRSA bacterie in het ziekenhuis te voorkomen. Onze medewerker zal dit telefonisch met u bespreken. Om deze maatregelen te kunnen nemen moet voor het polikliniekbezoek duidelijk zijn of u (nog steeds) drager bent van deze bacterie. Meer informatie vindt u in de folder MRSA en polikliniekbezoek
 

Vragenlijsten

Wat gebeurt er als ik mijn vragenlijst niet invul/verstuur voorafgaand aan mijn afspraak?

Als u de vragenlijst (onder Actielijst) in Mijn Slingeland niet invult en afrondt, zult u in veel gevallen de papieren vragenlijst nog moeten invullen voorafgaand aan uw consult in het ziekenhuis.

Wat moet ik doen als ik iets fout heb ingevuld op de vragenlijst?

Een vragenlijst die u tussentijds heeft opgeslagen staat nog in concept en is nog te wijzigen. U past uw antwoord in dat geval aan.
Als u de vragenlijst heeft ingevuld en verstuurd kunt u deze niet meer wijzigen. U kunt de antwoorden nog wel bekijken. Als u een fout heeft gemaakt of niet de juiste informatie heeft ingevuld moet u dit tijdens de afspraak met uw zorgverlener aangeven.
 

Inzage-kalender  

Wat wordt verstaan onder zorgverleners?

Zorgverleners zijn medewerkers die medische zorg aan u verlenen. Dit zijn bijvoorbeeld de medisch specialist of arts-assistent, de verpleegkundige of een therapeut.

Wat wordt verstaan onder zorgverleners op afstand?

Zorgverleners op afstand zijn zorgverleners die wel bij uw behandeling zijn betrokken, maar die u niet heeft gezien of gesproken tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een radioloog die uw röntgenfoto's beoordeelt of een collega-arts die geconsulteerd is door uw behandelend arts.

Waarom hebben niet-zorgverleners toegang tot mijn dossier?

Medewerkers van ondersteunende afdelingen beheren en verwerken uw gegevens zodat de zorgverleners zich zoveel mogelijk kunnen richten op de patiëntenzorg. Voorbeelden van niet-zorgverleners zijn: een medisch secretaresse die uw afspraken maakt, een planningsmedewerker die uw opname of operatie plant, de ICT-medewerker die de computersystemen onderhoudt en eindgebruikers begeleidt, de apotheek-medewerker die uw medicatie beheert en de financiële administrateur die zorgt dat gegevens correct bij uw verzekeraar worden aangeleverd.

Waarom toont het overzicht geen namen van medewerkers?

Om de privacy van medewerkers te waarborgen toont het overzicht uitsluitend de functieomschrijving en afdeling van de medewerkers.

Kan ik zien welke informatie van mijn dossier is geraadpleegd?

Nee, het overzicht toont alleen de medewerkers die uw patiëntgegevens of dossier hebben geraadpleegd. Dit zegt verder niets over welke informatie door de medewerkers is geraadpleegd.

Ik zie een regel met de functie 'Patiënt' in het overzicht staan. Wat betekent dit?

Wanneer u inlogt op Mijn Slingeland wordt dit ook geregistreerd als raadpleging van uw dossier. Dit wordt als een regel met de functie 'Patiënt' in het overzicht gepresenteerd.
 

Laatst bijgewerkt op: 16-04-2021

Deel deze pagina: