Slingeland Ziekenhuis

Verpleegkundig specialist Cardiologie


Binnen het specialisme cardiologie zijn naast de cardiologen de verpleegkundig specialisten werkzaam  Zij zijn werkzaam op de verpleegafdeling Cardiologie N1 en polikliniek hartfalen. De Verpleegkundig specialisten hebben na hun opleiding tot verpleegkundige, de masteropleiding Master in Advanced Nursing Practice (MANP) gevolgd, met een specialisatie in de zorg rondom cardiologische patiënten.

Patiëntenzorg

De verpleegkundig specialist cardiologie speelt een centrale rol in het traject dat de patiënt ondergaat bij een hartkatheterisatie, pacemaker of een cardioversie. Hierbij werkt de Verpleegkundig specialist intensief samen met de cardiologen en verpleegkundigen op de verpleegafdeling. De verpleegkundig specialist geeft begeleiding, coördineert de zorg voor de patiënten op de verpleegafdeling en is het aanspreekpunt voor de patiënt en zijn naasten in de periode dat de patiënt is opgenomen.
In het nazorg traject is de verpleegkundig specialist een belangrijke schakel in de begeleiding op sociaal medisch en verpleegkundig gebied. In overleg met de patiënt wordt zo nodig een belafspraak gemaakt.
Naast de directe patiëntenzorg heeft de verpleegkundig specialist meerdere taken die een relatie hebben met het specialisme of de patiëntenzorg:
 • Kwaliteitsverbetering
  Beoordelen en ontwikkelen van protocollen en diverse voorlichtingsmaterialen met betrekking tot het vakgebied.
 • Deskundigheidsbevordering
  Het ontwikkelen en verzorgen van scholingen op diverse niveaus. O.a. voor verpleegkundigen en co-assistenten. Daarnaast het begeleiden van arts-assistenten in opleiding met betrekking tot de cardiologische zorg.
 • Innovatie en onderzoek
  Coördinatie van de deelname aan wetenschappelijk onderzoek, dataverzameling ten behoeve van prestatie indicatoren, signaleren van verbeterpunten en het initiëren van verbetertrajecten.

Bereikbaarheid

Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Telefoon: (0314) 32 93 05 of via het secretariaat van de verpleegafdeling N1. Telefoon (0314) 32 92 10.

Even voorstellen

Arie Doornink

Werkzaam in Slingeland: sinds 1 december 1981

Opleiding(en):
 • Opleiding tot verpleegkundige, 1981-1985
 • CCU-verpleegkundige, 1986-1987
 • Aanvullende opleiding IC-verpleegkundige 1995
 • MANP, Saxion hogeschool Enschede; 2010
Afstudeeronderzoek: Het effect van invoering van het protocol nierprotectie op de kwaliteit van zorg bij CAG-patiënten.

Nevenfuncties:
 • Scholing verpleegkundigen op cardiologisch gebied
 • Scholing en instructie leerunit verpleegafdeling N1
 • Begeleiding verpleegkundig specialist in opleiding
 

Mariette Streefland-Jansen

Werkzaam in Slingeland: sinds 1 november 1991
Huidige werkplek polikliniek hartfalen sinds 2019
Opleiding(en):
 • Inservice-opleiding Stadsmaten Enschede 1982-1986
 • Management ISW 1986-1987
 • Oncologieopleiding AZVU Amsterdam 1989-1990
 • VOG Verpleegkundig specialist hogeschool Utrecht 1993/’94
 • MANP, Saxion hogeschool Enschede; 2007-2009
Afstudeeronderzoek: Het effect van de implementatie van het 'klinisch pad' hartrevalidatie na een doorgemaakt myocardinfarct op de gemiddelde verpleegduur van patiënten.

Nevenfuncties:
 • Scholing verpleegkundigen op cardiologisch gebied met betrekking tot hartfalen
 • Scholing en instructie leerunit verpleegafdeling N1, met betrekking tot hartfalen
 • Ethiek en palliatieve zorg als aandachtsgebied
 

Caroline Salari-van Harn

Werkzaam in Slingeland: sinds 1 juli 2004

Opleiding(en):
 • HBO-V, HAN te Nijmegen 1999-2004
 • CCU-opleiding Rijnijssel te Arnhem 2007-2008
 • MANP, HAN te Nijmegen 2016-2018
Afstudeeronderzoek: Angst na een myocardinfarct
 
Nevenfuncties:
 • Scholing verpleegkundigen op cardiologisch gebied
 • Scholing en instructie leerunit verpleegafdeling N1
 • Evidence based practice EBP
 • Begeleiding verpleegkundig specialist in opleiding
 


 


Laatst bijgewerkt op: 08-05-2020

Deel deze pagina: