Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Een klacht indienen

Klacht, compliment of suggestie: Uw mening telt

Gepubliceerd op: 25 januari 2024

Het bestuur, de medewerkers en specialisten van het Slingeland Ziekenhuis vinden het belangrijk dat patiënten, familie en bezoekers tevreden zijn over de behandeling en verzorging in het ziekenhuis. Toch kan het gebeuren dat er iets minder goed verloopt, u ontevreden bent en u hier melding van wilt maken. Of mogelijk wilt u melden dat u juist erg tevreden bent of een compliment geven.

Uw opmerking en klacht over de behandeling, verzorging of bejegening neemt het Slingeland Ziekenhuis serieus. Elke opmerking is een mogelijkheid om de dienstverlening te verbeteren. 

Contact met de klachtenfunctionaris

Telefoonnummer: (0314) 32 91 21
E-mail: klachtenfunctionaris@slingeland.nl


Bent u tevreden over de zorg en ons ziekenhuis? Wat kan er beter?

Wilt u ons laten weten hoe u de zorg in het Slingeland Ziekenhuis heeft ervaren? Om een suggestie, ervaring of compliment door te geven kunt u het suggestieformulier gebruiken. U ontvangt geen reactie van het ziekenhuis.
Wilt u wel een reactie ontvangen? Stuur uw bericht dan per e-mail aan: klachtenfunctionaris@slingeland.nl.  

Ik heb een klacht 

Bij de klachtenfunctionaris kunt u een klacht indienen of terecht voor advies. De klachtenfunctionaris bespreekt met u wat u wilt of kunt doen met de klacht. De klachtenfunctionaris heeft een bemiddelende rol. 

Bijvoorbeeld:

  • U kunt de klacht zelf bespreken met de betrokken medewerker of arts. De klachtenfunctionaris kan u adviseren hoe u dit kunt doen.
  • De klachtenfunctionaris kan een gesprek regelen tussen u en de betrokken medewerker/arts en desgewenst hierbij aanwezig zijn.
  • De klachtenfunctionaris kan de klacht met de betrokken medewerker/arts bespreken zonder dat u hierbij aanwezig bent.
  • De klachtenfunctionaris kan u informeren over andere mogelijkheden voor het behandelen van uw klacht.
  • U kunt ook besluiten alleen melding te maken van uw onvrede. De klachtenfunctionaris inventariseert klachten en suggesties zodat een overzicht gemaakt kan worden van aandachts- en verbeterpunten in het ziekenhuis. Herhaling van een klacht kan zo in de toekomst worden voorkomen.
 
Een klacht indienen
Een klacht indienen kan op verschillende manieren: 

 

Persoonlijk gesprek

Het is mogelijk de klachtenfunctionaris persoonlijk te spreken. U kunt de klachtenfunctionaris bellen om een afspraak te maken via
telefoonnummer (0314) 32 91 21.
Mocht de klachtenfunctionaris niet in de gelegenheid zijn de telefoon te beantwoorden spreek dan het antwoordapparaat in met uw naam en telefoonnummer.
 

Schriftelijk een klacht indienen

U kunt uw klacht per brief of per e-mail sturen.
 
 

Klacht over een rekening van het ziekenhuis

Wanneer u een klacht heeft over een rekening van het ziekenhuis dan kunt u contact opnemen met de afdeling Debiteurenbeheer van het ziekenhuis. Zij zijn op werkdagen van 08.00 - 12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 98 35.


Klacht bij vermissing of beschadiging persoonlijke eigendommen (zaakschade)

U kunt een eis tot schadevergoeding bij het ziekenhuis indienen ten gevolge van zaakschade. Bijvoorbeeld bij vermissing van persoonlijke eigendommen als een bril of gebitsprothese (buiten de schuld van de patiënt).

Als u van mening bent dat het Slingeland Ziekenhuis nalatig is geweest en niet de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen, kunt u het ziekenhuis aansprakelijk stellen voor 'zaakschade'. Het moet aantoonbaar zijn dat het ziekenhuis nalatig is geweest. In de folder 'Een eigendom is beschadigd of zoekgeraakt' leest u over aansprakelijkheid ten aanzien van persoonlijke bezittingen en wat er nodig is om een verzoek tot schadevergoeding in te kunnen dienen. 

Zie ook

Milieuklachten of tips?

Heeft u een klacht met betrekking tot milieu, overlast, stank of verontreiniging in relatie tot het Slingeland Ziekenhuis? Of heeft u een tip op dit gebied voor het Slingeland Ziekenhuis? Meld het ons op het volgende emailadres:  arboenmilieu@slingeland.nl
U kunt onder andere de volgende milieuzaken melden:

  • Overlast door het ziekenhuis;
  • Klachten over geur- of geluid;
  • Bodem, lucht- of waterverontreiniging;
  • Tips t.a.v. het milieu.

Laatst bijgewerkt op: 20 februari 2024

Direct naar

waarschuwing3.jpg
Zorg in het ziekenhuis is volledig opgestart na ICT-storing