Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Ergotherapie

Gepubliceerd op: 03 april 2008

Ergotherapie richt zich op activiteiten uit uw dagelijks leven die voor u problemen kunnen opleveren. Deze activiteiten kunnen liggen op het gebied van zelfverzorging (wassen en aankleden), huishouden (koken, stofzuigen), werk en ontspanning.
De ergotherapeut neemt samen met u door bij welke activiteiten u problemen ondervindt. Samen bedenkt u mogelijke oplossingen en probeert u ze uit, zodat u de activiteiten weer zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren.

Afspraak 

Na doorverwijzing van uw behandelend arts zal de ergotherapeut een afspraak met u maken voor een kennismakingsgesprek. Daarin wordt onder andere besproken welke activiteiten u goed kunt uitvoeren en welke voor u problemen opleveren.

Indien nodig zal de ergotherapeut enkele testen doen of u observeren om meer inzicht te krijgen in de manier waarop u bepaalde activiteiten uitvoert. Er wordt dan bijvoorbeeld gelet op hoe u zich beweegt, in welke volgorde u de handelingen verricht, hoe veilig uw handelwijze voor u is en hoe zelfstandig u het kunt. Met deze informatie adviseren we u welk vervolgtraject het beste aansluit en/of wat er nodig is zodat u naar huis kan.

Behandeling

Samen met u zal de ergotherapeut de verdere invulling van de behandeling bespreken. De behandeling kan gericht zijn op:

 • Mobiliseren
  Het behouden en vergroten van uw beweeglijkheid en de mogelijkheden om u te verplaatsen.
 • Gebruik arm en/of hand
  De ergotherapeut kan vaststellen hoe u uw arm en/of hand functioneel kunt gebruiken. Hij kan u helpen om de bewegingen die moeilijk voor u zijn, te trainen, zodat u uw arm en/of hand zo goed mogelijk kunt gebruiken tijdens de uitvoer van dagelijkse activiteiten.
 • Denken en waarnemen
  Hieronder vallen onder andere de volgende problemen: geheugenverlies, het niet meer herkennen van voorwerpen en het in een verkeerde volgorde uitvoeren van handelingen. Dit kan uw dagelijkse activiteiten bemoeilijken. De ergotherapeut stelt met u vast waar uw problemen en mogelijkheden liggen. Hij kan u tips geven of technieken aanleren om deze activiteiten weer zelfstandig uit te kunnen voeren.
 • Hulpmiddelen
  Als u beperkingen ondervindt tijdens het uitvoeren van uw dagelijkse handelingen, kan het gebruik van hulpmiddelen uitkomst bieden. De ergotherapeut bekijkt samen met u welke hulpmiddelen voor uw situatie het meest geschikt zijn. Indien nodig zal de ergotherapeut een huisbezoek doen om te inventariseren welke hulpmiddelen of voorzieningen het thuisfunctioneren veiliger en/of zelfstandiger kunnen maken.

Voor meer algemene informatie over ergotherapie kunt u kijken op: www.ergotherapie.nl.

Samenwerking buiten het ziekenhuis

Er is sprake van een samenwerkingsverband tussen de ergotherapeuten in de regio, vanuit ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra en praktijken.
Indien de ergotherapiebehandeling na ontslag uit het ziekenhuis vervolg zal krijgen, zal de ergotherapeut een overdracht verzorgen.

Opleiding

De afdeling Ergotherapie begeleidt studenten ergotherapie van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, die stage lopen in het ziekenhuis. De stagiaires werken onder de verantwoordelijkheid van de begeleidend ergotherapeut. Behandeling door een stagiair wordt van te voren overlegd met de patiënt.

Laatst bijgewerkt op: 05 november 2021

Direct naar

zomer-in-het-ziekenhuis-2.png
Zomer in het ziekenhuis