Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Geestelijke verzorging

in het ziekenhuis

Gepubliceerd op: 23 januari 2008

Confrontatie met ziekte en opname in het ziekenhuis kunnen ervoor zorgen dat u uit uw gewone doen raakt. Er kunnen vragen in u opkomen over het waarom van wat u overkomt en welke betekenis het voor u en uw leven heeft. Misschien bent u onzeker, verdrietig, boos, eenzaam of juist opgelucht of dankbaar. Mogelijk ervaart u dat zekerheden in het leven zijn weggevallen en maakt u zich zorgen over de toekomst. Het is soms moeilijk met al deze vragen en emoties om te gaan.Als u behoefte heeft aan een gesprek of gewoon uw verhaal wilt vertellen, dan kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorgers van het Slingeland Ziekenhuis.

Onze belangrijkste taak is het begeleiden van patiënten en familie bij vragen en emoties die ontstaan in de confrontatie met ziekte en gezondheid, leven en dood. Wij staan samen met u stil bij wat u overkomt en wat dit voor u betekent. Wij kunnen met u zoeken naar wat u in deze situatie houvast kan bieden en kracht kan geven. Hierbij staat centraal hoe u in uw eigen levensovertuiging of geloof steun kunt vinden.

Ook kunt u voor moeilijke (ethische) vragen komen te staan. Deze vragen kunnen gaan over: hoever wil ik gaan in mijn behandeling, welke keuzes heb ik en wat past daarin bij mij. Als geestelijk verzorgers zijn wij erin geschoold om hierin met u mee te denken zodat u een afgewogen beslissing kunt nemen voor uw eigen situatie.

Geestelijke verzorgers op de verpleegafdelingen

Op elke verpleegafdeling is geestelijke verzorging beschikbaar. De geestelijk verzorger die verbonden is aan de afdeling waar u bent opgenomen, zal bezoeken wanneer u daar prijs op stelt.

  • Judith Goeman is verbonden aan AOA, A2, B0, B1 (longgeneeskunde), B2, F1 (longgeneeskunde), ICU en N2
    0314-329181 en j.goeman@slingeland.nl. Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
  • Kim Jansen-Oberink is verbonden aan AOA, A1, B1 (oncologie), CCU, F1 (overige specialismen) en N1
    0314-329182 en kim.jansen@slingeland.nl. Aanwezig op maandag, woensdag en donderdag.

Een patiënt of familie van de patiënt, kan zelf contact opnemen met de geestelijke verzorger van de afdeling. Ook zorgverleners kunnen dit voor u doen gedurende uw opname.  U kunt de geestelijk verzorgers ook bezoeken: het kantoor zit op de begane grond van het ziekenhuis, route 129.  De geestelijke verzorging heeft geen bereikbaarheidsdienst voor de avonden en de weekeinden. In noodgevallen kan via de receptie contact worden gezocht of u schakelt uw eigen levensbeschouwelijke of kerkelijke instantie in.

Ziekenzalving (bediening)

Wilt u de ziekenzalving ontvangen, dan kunt u het best allereerst uw eigen parochie benaderen. Blijkt het niet mogelijk te zijn om met uw eigen parochie hiervoor een afspraak te maken, dan kunt u contact opnemen met de geestelijke verzorging. Zij kunnen met u een ziekenzegen vieren.

Zondagsvieringen

Elke zondagmorgen en op de Christelijke feestdagen wordt er om 10:00 uur een kerkdienst gehouden in het Auditorium. U en uw familieleden zijn hierbij van harte welkom. Voorgangers zijn –naast de geestelijk verzorgers- Rooms katholieke en Protestantse pastores uit de regio. Wilt u een viering bijwonen, dan kunnen vrijwilligers u met bed, rolstoel of lopend hier naar toe begeleiden. Op vrijdagmiddag nodigen zij u uit en kunt u uzelf hiervoor opgeven. Na vrijdagmiddag is het ook nog mogelijk om u via de verpleging van uw afdeling op te geven. De viering is ook te volgen via de patiëntentelevisie op kanaal 31 en 32. U hoeft geen televisieaansluiting te hebben om de viering toch te kunnen volgen. Ook kunt u op uw kamer de communie ontvangen wanneer u niet naar de viering komt: u kunt dit aangeven bij de vrijwilligers op vrijdagmiddag of bij de verpleging van uw afdeling. De communie wordt dan op zondagmorgen aan het einde van de viering bij u aan bed gebracht.
Het Auditorium vindt u op de begane grond, route 126.

Islamitische Gebedsruimte (MESÇIT)

Voor Islamitische patiënten en bezoekers van het ziekenhuis is een Mesçit ingericht. Hier kunt u de rituele reinigingen doen en bidden. Bij de gebedsruimte zijn ook sanitaire voorzieningen aanwezig. De Mesçit vindt u op de begane grond, route 123

Maria-kapel en Stiltecentrum

Wilt u als patiënt of bezoeker even alleen zijn, of even weg uit de sfeer van het ziekenhuis, dan kunt u naar het Stiltecentrum of naar de Maria-kapel. In het Stiltecentrum kunt u rustig zitten in gemakkelijke stoelen. Er ligt literatuur om te lezen en u kunt iets schrijven in het gedachtenboek. Ook bevindt zich hier een gedenkplek voor overleden kinderen.
In de Mariakapel bevinden zich een Maria-icoon en een tabernakel. Hier kunt u ook een kaarsje opsteken. Beide ruimten vindt u op de begane grond:
route 122 voor de Mariakapel
route 124 voor het Stiltecentrum

 

Gedenkplek voor overleden kinderen

Het verlies van een kind is voor veel ouders een zeer verdrietige gebeurtenis die diep ingrijpt in het leven. Niemand kan dat verdriet van ouders wegnemen. Wel geeft het Slingeland Ziekenhuis ouders van een overleden kind, dat op de een of andere manier verbonden is met ons ziekenhuis (door geboorte, behandeling of overlijden) een plek om hun kind te herdenken. Er is in het Stiltecentrum van het ziekenhuis een gedenkplek gemaakt: een schilderij in vier panelen waar ouders een symbool voor hun overleden kindje kunnen ophangen. Bij het schilderij is een tafel met een gedenkboek waar ouders of andere betrokkenen hun gedachten en herinneringen in kunnen opschrijven.
Periodiek worden er herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd. Deze worden geleid door één van de geestelijk verzorgers en een verpleegkundige. Het gaat om een niet-religieuze bijeenkomst, om ouders van elke levensovertuiging de gelegenheid te geven zich hier thuis te voelen.
Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de geestelijk verzorgers.

De Gedenkplek bevindt zich in Stiltecentrum en is bereikbaar via route 124.

Laatst bijgewerkt op: 08 december 2023

Direct naar

Klinisch verloskundige Dewi Timmer geeft de zwangere Loes Fransen instructies over het mobiele CTG-apparaat.
Slingeland start met thuismonitoring zwangere vrouwen