Hygiene en Infectiepreventie

Hygiëne en Infectiepreventie

voor huisartsen

De afdeling Hygiëne & Infectiepreventie richt zich, samen met zorgprofessionals, op het voorkómen van ziekenhuisinfecties en verspreiding van (resistente) micro-organismen onder patiënten, bezoekers en medewerkers. De afdeling Hygiëne & Infectiepreventie houdt zich onder andere bezig met:
  • ontwikkelen van richtlijnen en protocollen om infecties te voorkomen
  • opsporen, registreren en analyseren van ziekenhuisinfecties
  • advisering op het gebied van hygiëne en infectiepreventie
  • coördineren van infectiepreventie maatregelen bij een uitbraak met een besmettelijke ziekte
  • voorlichting en scholing over infectiepreventie
De afdeling verricht ook werkzaamheden voor verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio.

Wie werken hier?

Bij de afdeling Hygiëne & Infectiepreventie werken deskundigen infectiepreventie, deskundigen op het gebied van
steriele medische hulpmiddelen en flexibele scopen en een assistent infectiepreventie. Verder wordt er nauw samengewerkt met de arts-microbioloog.
De deskundigen infectiepreventie zijn lid van de beroepsvereniging ‘Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de gezondheidszorg (VHIG)

BRMO

BRMO is een verzamelnaam voor bacteriën die niet reageren op de gangbare antibiotica. De meest bekende bacteriën zijn MRSA, VRE en ESBL. Mensen kunnen deze bacteriën bij zich dragen zonder dat zij dit merken. In sommige gevallen kan de bacterie infecties veroorzaken, zoals wondinfecties na operaties of urineweginfecties.
Om verspreiding van BRMO's in het ziekenhuis te voorkómen checkt het Slingeland Ziekenhuis bij een opname of een operatie of de patënt mogelijk drager is van een resistente bacterie. Op deze manier zorgen wij voor een veilig ziekenhuis voor onze patiënten.

MRSA

MRSA staat voor Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus. Mensen kunnen de MRSA-bacterie bij zich dragen zonder ziek te zijn. De bacteriën zitten vooral op de huid en in de neus, maar kunnen ook in de keel, darmen en urine voorkomen.

MRSADe MRSA-bacterie kan voor gezonde mensen geen kwaad. Dit ligt echter anders voor patiënten in het ziekenhuis. Omdat hun weerstand sterk verminderd is, hebben zij een grotere kans om een infectie te krijgen. Een infectie met MRSA is moeilijk te behandelen, de MRSA-bacterie is namelijk niet gevoelig voor de meest gangbare
antibiotica.

Patiëntenfolders beschikbaar over dit onderwerp:

Contact

Meer informatieLaatst bijgewerkt op: 16-03-2017

Deel deze pagina: