Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Klacht, compliment of suggestie

Uw mening telt

Gepubliceerd op: 11 februari 2008

Het bestuur, de medewerkers en specialisten van het Slingeland Ziekenhuis vinden het belangrijk dat patiënten, familie en bezoekers tevreden zijn over de behandeling en verzorging in het ziekenhuis. Toch kan het gebeuren dat er iets minder goed verloopt, u ontevreden bent en u hier melding van wilt maken. Of mogelijk wilt u melden dat u juist erg tevreden bent of een compliment geven.

Uw opmerkingen en klachten over de behandeling, verzorging of bejegening neemt het Slingeland Ziekenhuis serieus. Elke opmerking is een mogelijkheid om de dienstverlening te verbeteren. 

Contact met de klachtenfunctionaris

Telefoonnummer: (0314) 32 91 21 (bereikbaar op werkdagen).
E-mail: klachtenfunctionaris@slingeland.nl

Postadres:

Slingeland Ziekenhuis
Ter attentie van de klachtenfunctionaris
Postbus 169
7000 AD Doetinchem


Bent u tevreden over de zorg en ons ziekenhuis? Wat kan er beter?

Wilt u ons laten weten hoe u de zorg in het Slingeland Ziekenhuis heeft ervaren? Om een suggestie, ervaring of compliment door te geven kunt u het suggestieformulier gebruiken. U kunt dit desgewenst anoniem invullen. Als u een bericht met dit formulier doorgeeft ontvangt u geen reactie van het ziekenhuis. Wilt u wel een reactie ontvangen? Mailt u dan naar klachtenfunctionaris. 

Klacht 

Het ziekenhuis heeft een klachtenregeling. Bij de klachtenfunctionaris kunt u een klacht indienen of terecht voor advies. De klachtenfunctionaris bespreekt met u wat u met de klacht wilt of kunt doen.

Bijvoorbeeld:

 • U kunt de klacht zelf bespreken met de betrokken medewerker/arts. De klachtenfunctionaris kan u adviseren hoe u dit kunt doen.
 • De klachtenfunctionaris kan een gesprek regelen tussen u en de betrokken medewerker/arts en desgewenst hierbij aanwezig zijn.
 • De klachtenfunctionaris kan de klacht met de betrokken medewerker/arts bespreken zonder dat u hierbij aanwezig bent.
 • De klachtenfunctionaris kan u informeren over andere mogelijkheden voor het behandelen van uw klacht.
 • U kunt ook besluiten alleen melding te maken van uw onvrede. De klachtenfunctionaris inventariseert klachten en suggesties zodat een overzicht gemaakt kan worden van aandachts- en verbeterpunten in het ziekenhuis. Herhaling van een klacht kan zo in de toekomst worden voorkomen.
 
Een klacht indienen
Een klacht indienen kan op verschillende manieren: 

 

Persoonlijk gesprek

Het is mogelijk de klachtenfunctionaris persoonlijk te spreken. U kunt de klachtenfunctionaris bellen om een afspraak te maken. Door corona is de klachtenfunctionaris telefonisch lastiger bereikbaar via telefoonnummer (0314) 32 91 21. Mocht zij niet in de gelegenheid zijn de telefoon te beantwoorden dan kunt u een e-mail sturen met uw telefoonnummer zodat zij contact met u op kunnen nemen. Stuur uw verzoek om contact naar de klachtenfunctionaris. 
 

Schriftelijk een klacht indienen

U kunt uw klacht per brief of e-mail indienen bij de klachtenfunctionaris.
 
Vermeld alle gegevens die te maken hebben met de klacht. De volgende gegevens zijn in ieder geval nodig om uw klacht in behandeling te kunnen nemen:
 • uw naam;
 • uw adres en telefoonnummer;
 • uw geboortedatum;
 • de datum waarop de gebeurtenis, die aanleiding is tot de klacht, plaatsvond;
 • (eventueel) de naam van degene over wie u klaagt;
 • een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de gebeurtenis die aanleiding is tot de klacht;
 • de afdeling waar u werd of wordt behandeld;
 • als u uw klacht zonder bevredigend resultaat al heeft besproken met degene over wie u klaagt: de datum waarop dit gesprek plaatsvond en het resultaat daarvan.


Telefonisch een klacht indienen

De klachtenfunctionaris is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0314) 32 91 21. Mocht zij niet in de gelegenheid zijn de telefoon te beantwoorden dan kunt u een bericht achterlaten op de voicemail of een e-mail sturen met uw telefoonnummer zodat zij contact met u op kan nemen. 
 
 

Klacht over een rekening van het ziekenhuis

Wanneer u een klacht heeft over een rekening van het ziekenhuis dan kunt u contact opnemen met de afdeling Debiteurenbeheer van het ziekenhuis. Zij zijn op werkdagen van 08.00 - 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 98 35.


Klacht bij vermissing of beschadiging persoonlijke eigendommen (zaakschade)

Wanneer u een eis tot schadevergoeding bij het ziekenhuis wilt indienen ten gevolge van zaakschade, zoals vermissing van persoonlijke eigendommen als bril of gebitsprothese (buiten de schuld van de patiënt), kunt u een schadeformulier laten invullen door de manager van de afdeling. Deze stuurt dit, samen met een brief waarin u het Slingeland Ziekenhuis aansprakelijk stelt, naar het secretariaat Finance & Control.  Bij schade of vermissing hanteert het Slingeland Ziekenhuis de richtlijnen opgesteld door de WA-verzekering van het ziekenhuis. Hier bekijkt men of het ziekenhuis verwijtbaar handelen wordt verweten voor de aangebrachte schade.

Zie ook

 

Milieuklachten of tips?

Heeft u een klacht met betrekking tot milieu, overlast, stank of verontreiniging in relatie tot het Slingeland Ziekenhuis? Of heeft u een tip op dit gebied voor het Slingeland Ziekenhuis? Meld het ons op het volgende emailadres:  arboenmilieu@slingeland.nl
U kunt onder andere de volgende milieuzaken melden:

 • Overlast door het ziekenhuis;
 • Klachten over geur- of geluid;
 • Bodem, lucht- of waterverontreiniging;
 • Tips t.a.v. het milieu.

 

Laatst bijgewerkt op: 06 oktober 2022

Direct naar

illustratie digitaal consult ©Slingeland Ziekenhuis
Digitale transformatie van de poliklinische processen