Slingeland Ziekenhuis

Functie-onderzoek met behulp van röntgenstraling


Soms is het nodig een bepaalde lichaamsfunctie te onderzoeken. Doormiddel van röntgenstraling en contrastmiddelen worden opnamen gemaakt om een beter beeld te krijgen van de betreffende functie. Veel voorkomende onderzoeken zijn:
Voor elk onderzoek is er specifieke informatie beschikbaar in de patiëntenfolders.

Voorbereiding

Let altijd op of er een bepaalde voorbereiding voor het onderzoek nodig is. Probeer dit zo goed mogelijk op te volgen (zoals nuchter zijn of water drinken). Specifieke voorbereiding wordt bij het maken van de afspraak medegedeeld en is ook te vinden in de patiëntenfolder van het onderzoek.

Locatie

U vindt de afdeling Radiologie op de eerste etage, route 62.

Bij uw bezoek aan de afdeling dient u zich eerst te melden bij de secretaresse aan de balie. Hier geeft u uw ponskaartje en de verwijsbrief/aanvraag van uw arts af. Vervolgens geeft de secretaresse aan in welke wachtruimte u kunt plaatsnemen.

Zwanger of borstvoeding

Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding, dan moet u dit bespreken met uw behandelend arts of de medewerkers van de afdeling Radiologie voordat een onderzoek plaats vindt. 

 

Contrastmiddel

Voor veel patiënten geldt dat er contrastmiddel gebruikt wordt voor het onderzoek. De patiënt moet contrastmiddel van tevoren drinken of krijgt het met een infuus via de bloedvaten toegediend. 

Allergieën melden

Voor het onderzoek kan gebruik gemaakt worden van jodiumhoudend contrastmiddel. Het is belangrijk dat u uw allergieën meldt, en heel specifiek een allergie voor jodium. Geef deze informatie aan de arts die het onderzoek aanvraagt en aan de laborant voordat het onderzoek plaatsvindt. 
Meer informatie hierover is te vinden in de folder Voorzorgsmaatregelen bij radiologisch onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel.

Gang van zaken

De radiodiagnostisch laborant zal u uit de wachtkamer ophalen en geeft verdere instructies voor wat betreft uw kleding, sieraden of prothesen zoals een kunstebit.
Het kan zijn dat u tijdens het nemen van de foto staat of op de onderzoekstafel moet gaan liggen. De laborant zal u aanwijzingen geven.

Functieonderzoek met röntgen in liggende positie (Foto Siemens Medical)

Functieonderzoek met röntgen in staande positie (Foto Siemens Medical)
Laatst bijgewerkt op: 15-09-2021

Deel deze pagina: