Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Palliatieve zorg

Begeleiding en advies als u weet dat u niet meer beter wordt

Gepubliceerd op: 08 oktober 2014

Als u ongeneeslijk of levensbedreigend ziek bent, kunt u een beroep doen op het  team palliatieve en ondersteunende zorg van het Slingeland Ziekenhuis. Dit geldt ook voor de naasten van deze patiënten.Het team werkt zowel in de kliniek als op de polikliniek.

Contact 

Het palliatief en ondersteunend team is van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 uur en 16.30 bereikbaar onder telefoonnummer (0314) 32 94 56.
Een e-mail sturen kan ook: palliatievezorg@slingeland.nl.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is erop gericht om een patiënt met een ongeneeslijke en levensbedreigende ziekte zo goed mogelijk te laten leven. Palliatieve zorg richt zich niet op genezing van de ziekte, maar om de ziekte terug te dringen of af te remmen. Palliatieve zorg richt zich op de behandeling van de klachten ten gevolge van de ziekte. In de palliatieve zorg staat kwaliteit van leven voorop.
Vaak krijgen patiënten in deze fase van hun leven klachten die elkaar snel kunnen opvolgen en de kwaliteit van leven ongunstig beïnvloeden. Hiervoor is een deskundige aanpak noodzakelijk.

Palliatief en ondersteunend team Slingeland

Er is binnen het Slingeland Ziekenhuis een palliatief en ondersteunend team, gespecialiseerd in het verlenen van palliatieve zorg. Dit team houdt zich bezig met het voorkomen en het verlichten van het lijden van patiënten. Met de patiënt worden klachten als pijn en misselijkheid, maar ook angst, eenzaamheid en vragen over het einde van het leven besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. Het comfort en welzijn van de patiënt, maar ook van zijn naasten staat hierbij voorop.

Waarmee kan het team u helpen?

 • Advies over behandeling van lichamelijke klachten en symptomen zoals pijn, vermoeidheid, obstipatie, diarree, kortademigheid en misselijkheid;
 • Ondersteuning bij psychosociale problemen, zoals somberheid en angst;
 • Ondersteuning bij levens- en spirituele vragen of problemen;
 • Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals doorgaan met of afzien van behandelingen en desgewenst bij het maken van een wilsverklaring;
 • Ondersteuning bij het afsluiten van het leven en waardig sterven;
 • Ondersteuning bij rouw en verdriet;
 • Begeleiding voor partner en/of de kinderen;
 • Informatie geven over zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuiszorg, hospice voorzieningen of andere instellingen;
 • Samenwerking bevorderen tussen hulpverleners in het ziekenhuis, maar ook met huisartsen en thuiszorg.

Niet alleen voor terminale of stervende patiënten

Palliatieve zorg wordt vaak geassocieerd met de zorg voor terminale patiënten met een ongeneeslijke, kwaadaardige aandoening. Vaak is dit ook zo. Palliatieve en ondersteunende zorg kan echter ook ingezet worden voor patiënten met een ernstige ongeneeslijke ziekte die nog een aanzienlijke levensverwachting hebben. Gedacht kan worden aan patiënten met kanker, COPD, hartfalen, nieraandoeningen, herseninfarct en dementie.

Samenstelling van het team

 • Lulu Andela - verpleegkundig specialist
 • Leonie Bruil - verpleegkundig specialist
 • Trudy Geurts – verpleegkundig specialist 
 • Inge Roes - verpleegkundig specialist 
 • Gonnie Tiemessen - verpleegkundig consulent
 • Anouk Vredegoor - verpleegkundig consulent
 • Kees van Arkel - internist oncoloog
 • Rune van de Wetering - internist oncoloog
 • Daan Smits – longarts
 • Gerlinde Spronk – klinisch geriater
 • Paco Heijmans – anesthesist/pijnspecialist

Voor specifieke vragen wordt een beroep gedaan op andere zorgverleners binnen en buiten het Slingeland Ziekenhuis, zoals de klinisch psycholoog, medisch maatschappelijk werker, geestelijke verzorger, diëtist, fysiotherapeut of een consulent in de eerste lijn.

Samenwerking buiten het Slingeland Ziekenhuis

Het palliatief en ondersteunend team werkt nauw samen met verschillende regionale partners, zoals de thuiszorgorganisaties, hospices, verpleeghuizen en huisartsen. Ook werkt het team samen met organisaties zoals het IKNL en het palliatief netwerk West-Achterhoek.

Meer informatie over palliatieve zorg: www.palliatievezorgwestachterhoek.nl.

Laatst bijgewerkt op: 11 januari 2024

Direct naar

keuken1-klein.jpg
Hernieuwde samenwerking Huuskes als leverancier patiëntenvoeding