Patiéntenfolders

Dialysecentrum Slingeland


De dialyseafdeling van het Slingeland Ziekenhuis biedt alle vormen van nierfunctievervangende therapie aan. Poliklinisch worden patiënten, voordat ze starten met de behandeling en niertransplantatie, voorbereid via het Nierfalen-spreekuur.
Ook zijn patiënten welkom gedurende hun vakantie in de Achterhoek om hier te dialyseren. Voorwaarde hiervoor is wel dat er een dialyseplek beschikbaar moet zijn.

Gerelateerde onderwerpen:

Contact

Het telefoonnummer van de dialyseafdeling in het Slingeland Ziekenhuis: (0314) 32 93 00.
Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 7.30 tot 20.00 uur.

Voor een spoedgeval kunt u buiten deze tijden de dienstdoende verpleegkundige bereiken via de portier van het Slingeland Ziekenhuis. Tel.: (0314) 32 99 11.

Locatie 

Voor de dialyse-afdeling volgt u vanaf de hoofdingang routenummer 72 in het Slingeland Ziekenhuis.
De afdeling is zes dagen per week geopend van maandag tot en met zaterdag van 7.30 uur tot 20.30 uur.
  • De dialysebehandelingen vinden plaats in de ochtend tussen 8.00 en 13.00 uur en in de middag tussen 14.00 uur en 19.00 uur.
  • Nachtdialyse is mogelijk in de nachten van maandag, dinsdag en vrijdag. Patiënten dialyseren dan tussen 23.00 en 7.00 uur.

Visie van de dialyseafdeling

De afdeling biedt alle vormen van nierfunctievervangende behandelingen aan patiënten uit de regio West-Achterhoek. De behandelingen worden door een team van medewerkers uitgevoerd, waarbij multidisciplinaire samenwerking essentieel is.
De geboden zorg wordt afgestemd op de zorgvraag van de patiënt. Daarbij wordt de patiënt gestimuleerd tot zoveel mogelijk zelfredzaamheid en zelfstandig functioneren. Patiënten en hun naasten worden daarom uitgebreid voorgelicht en geïnstrueerd over de behandelwijze en geïnformeerd over (on)mogelijkheden die zich voordoen. 

Waarom dialyse?

Wanneer de nieren onvoldoende functioneren zullen afvalstoffen en overtollig vocht ophopen in het lichaam. De nieren zorgen ervoor dat een teveel aan water en afvalstoffen uit het lichaam worden afgevoerd door urine te produceren. Als de functie van de nieren onvoldoende is of uitvalt zal de patiënt zich “niet lekker” voelen en mogelijk ook benauwd worden.
Om toch de afvalstoffen en het teveel aan vocht kwijt te raken, zal de patiënt een nierfunctievervangende behandeling moeten ondergaan. In de meeste gevallen is dat een chronische behandeling.

Verschillende behandelingsvormen

Hemodialyse

Bij hemodialyse verwijdert een apparaat met behulp van een kunstnier overtollig vocht en afvalstoffen uit het bloed, en daarmee uit het lichaam. De dialyseafdeling van Slingeland Ziekenhuis heeft 14 stations (behandelplaatsen). De stations zijn verdeeld over een zaal, in drie units. En er is één kamer voor patiënten die geïsoleerd moeten worden behandeld (i.v.m. infectiegevaar), daarnaast is er een kamer voor spoedhemodialyse.
Patiënten worden zoveel mogelijk gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de behandeling. Dat kan gaan over meedenken m.b.t. de behandeling, maar ook over zelf uitvoeren van de behandeling of een deel daarvan.

Nachtdialyse

Patiënten die kiezen voor hemodialyse kunnen voor nachtdialyse in aanmerking komen. Er zijn wel enkele selectiecriteria, deze worden met de patiënt besproken. Nachtdialyse is drie keer in de week mogelijk in de nachten van maandag, dinsdag en vrijdag. Patiënten dialyseren dan tussen 23.00 en 7.00 uur op de dialyseafdeling van het Slingeland Ziekenhuis. Een vierde dialysemoment kan in overleg met de patiënt en de nefroloog ingepland worden. Deze (extra) dialyse wordt dan overdag op een donderdag ingepland.

Peritoneaal dialyse

Bij peritoneaal dialyse wordt het buikvlies van de patiënt als filter gebruikt. Om de behandeling uit te kunnen voeren heeft de patiënt een katheter in de buik waar vloeistof door kan lopen. Deze vloeistof is nodig om de afvalstoffen uit het bloed te halen via de bloedvaatjes die in het buikvlies lopen.

Bij peritoneaal dialyse (Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse CAPD en Automatische Peritoneale Dialyse APD) wordt de behandeling thuis uitgevoerd. Training voor deze behandeling vindt deels plaats in het ziekenhuis en deels thuis. Ook patiënten die dit niet zelfstandig kunnen uitvoeren kunnen kiezen voor deze behandelvorm. De partner of thuiszorg kan dan hulp bieden. Net als een verzorgende bij patiënten in een verpleeg- of verzorgingshuis. De partners, thuiszorg of verzorgenden worden geschoold en begeleid door de verpleegkundigen van de dialyseafdeling in het Slingeland Ziekenhuis.

Nierfalenpoli

Voordat u begint met dialyseren, komt u voor controle bij de nefroloog op de dialyseafdeling. Na controle wordt de patiënt verwezen naar de Nierfalenpoli voor voorlichting en begeleiding, De nierfalenverpleegkundigen organiseren groepsvoorlichtingsavonden voor patiënten met nierfalen en naasten. Daarnaast zal de verpleegkundige beschikbaar blijven voor begeleiding tijdens het traject en de voorbereiding op de behandeling.

Op de Nierfalenpoli maakt u kennis met de andere leden van het behandelteam, de medisch maatschappelijk werker en de diëtiste. De nierfalenverpleegkundige verwijst een patiënt als dat nodig is, naar deze zorgverleners voor een goede begeleiding.

De verschillende betrokken zorgverleners hebben regelmatig een multidisciplinair overleg, om tot goede afstemming over de behandeling te komen. Ook conservatieve therapie behoort tot de mogelijkheden.

Thuisdialyse

Patiënten die zelfstandig hun hemodialysebehandeling thuis willen uitvoeren, kunnen hiervoor opgeleid worden. Trainingen voor thuishemodialyse vinden plaats in het ziekenhuis. Speciaal hiervoor opgeleide verpleegkundigen leren de patiënt (en hun partner) hoe zij zelf thuis kunnen dialyseren. De thuissituatie van de patiënt moet geschikt zijn om de dialyseapparatuur te kunnen plaatsen. Thuisdialyse geeft de patiënt relatief veel vrijheid: het tijdstip van de dialyse is af te stemmen op de eigen agenda.
Thuisdialyse wordt in samenwerking met Dianet uit Utrecht verzorgd. Dianet verzorgt de materialen en apparatuur en indien nodig de ondersteuning van een verpleegkundig dialyseassistent. De medische verantwoordelijkheid voor thuisdialyse ligt bij de nefrologen van het Slingeland Ziekenhuis.
Ook patiënten uit omliggende ziekenhuizen kunnen terecht voor een training thuishemodialyse.

Dialysehub

Sinds januari 2021 kan er voor dialysebehandelingen ook gebruik gemaakt worden van een dialysehub. Een dialysehub is een ruimte op een locatie buiten het ziekenhuis waar dialysepatiënten gedialyseerd kunnen worden. In onze dialysehub in Ruurlo kunnen twee patiënten tegelijk dialyseren. De dialysehub is ontstaan vanuit een samenwerking tussen het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en dialysecentrum Dianet. De dialysehub vormt een tussenstap tussen thuisdialyseren en dialyseren in het ziekenhuis. De dialysehub maakt het voor patiënten mogelijk om dichter bij huis te dialyseren. Niet alleen is het dichter bij huis, maar de dialyses worden uitgevoerd in een ‘woonkamer’ omgeving.

VakantiedialyseEnglish version 'holiday dialysis'

Het dialysecentrum heeft de mogelijkheid om vakantiedialyse plaatsen aan te bieden aan patiënten uit andere regio’s die vakantie vieren in de omgeving, mits er in de gevraagde periode een dialyseplek beschikbaar is.
Wanneer u zelfstandig uw vakantie regelt in de Achterhoek kunt u zelf met de afdeling Dialyse van het Slingeland Ziekenhuis contact opnemen via telefoonnummer (0314) 32 93 00. Wij vragen een aantal gegevens op van de patiënt, tevens willen wij i.v.m. de veiligheid van u en andere patiënten altijd weten of er infectierisico's zijn. Overdrachten die nodig zijn voor de behandeling zullen wij opvragen bij uw dialysecentrum. Na uw vakantie zullen wij ook een overdracht versturen om uw eigen behandelaars te informeren hoe de behandelingen bij ons zijn verlopen.
Als er vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Behandelteam

Alle medewerkers van de Dialyseafdeling bieden de patiënten veiligheid en hoge kwaliteit. Zij werken met kennis van zaken en zijn deskundig in hun vakgebied. Dit realiseren zij door zich continu te ontwikkelen in hun vakgebied.

Verpleegkundigen

Er werken circa dertig verpleegkundigen op de Dialyseafdeling. Zij worden ondersteund door secretaresses en dialyseassistenten. Verpleegkundigen werken in verschillende diensten overdag en in de avond en nacht, van maandag t/m zaterdag. Daarnaast is er buiten de werktijden altijd een verpleegkundige bereikbaar voor spoed vragen of problemen.
Verpleegkundigen worden toegewezen aan de patiënten, hierdoor heeft iedere patiënt zijn/haar 'eigen' verpleegkundige die de coördinatie van zorg uitvoert. De dagelijkse activiteiten kunnen door alle verpleegkundigen worden uitgevoerd.

Specialisten

Iedere nefroloog is verantwoordelijk voor een specifieke patiëntengroep, afhankelijk van de dag waarop zij dialyseren. Samen met de patiënt en het behandelteam, bepaalt de nefroloog hoe het behandelprogramma er uit gaat zien. Wekelijks verzorgen de nefrologen op een vaste dag de artsenvisite en worden er poli’s gedaan voor alle dialysepatiënten. Eén van de nefrologen is altijd bereikbaar als er problemen zijn. Ook wordt er op de afdeling gewerkt met een Verpleegkundig Specialist Nefrologie, in samenwerking met de nefrologen.
 
Mevr. dr. B. Huisman
Internist met als aandachtsgebieden Nefrologie
Polikliniek Dialyse, routenummer 72
Telefoon: (0314) 32 95 50

Mevr. dr. H.H.T.I. Klein
Internist met als aandachtsgebied Nefrologie
Polikliniek Dialyse, routenummer 72
Telefoonnummer (0314) 32 95 50

Dhr. J. Huussen
Internist met als aandachtsgebied Nefrologie
Polikliniek Dialyse, routenummer 72
Telefoonnummer (0314) 32 95 50
 
Mevr. dr. C. de Bruin
Internist met als aandachtsgebied Nefrologie
Polikliniek Dialyse, routenummer 72
Telefoonnummer (0314) 32 95 50

Dialyseassistenten

Op de afdeling werken dialyseassistenten. Zij ondersteunen de verpleegkundigen in de dagelijkse praktijk. Zij zorgen voor de materialen, maar delen ook eten en drinken uit tijdens de behandelingen.

Secretariaat

De secretaresses zijn de eerste contactpersonen op de afdeling. Zij zorgen dat alle telefonische activiteiten goed verlopen. Daarnaast verzorgen zij de administratie van de afdeling. Tijdens de spreekuren op de afdeling ondersteunen zij de artsen, ontvangen de patiënten en maken ze de vervolgafspraken.

Teammanager dialyseafdeling

De teammanager van de dialyseafdeling is telefonisch bereikbaar via het secretariaat van de dialyseafdeling. Tel.: (0314) 32 93 00.

Folders

Kwaliteit

De afdeling volgt de landelijke richtlijnen en wordt jaarlijks getoetst op kwaliteit door een externe certificerende instelling. De dialyse-afdeling is van 2006 tot 2021 gecertificeerd volgens de HKZ normen en sinds 2021 volgens de Qualicor normen.
 
Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.
 


Laatst bijgewerkt op: 18-03-2021

Deel deze pagina: