Spoedeisende Hulp
Patiéntenfolders

Spoedeisende Hulp (SEH)

De afdeling Spoedeisende Hulp biedt 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp aan patiënten met een acute, spoedeisende aandoening.

Telefoonnummer: (0314) 32 95 37.

Route via Kelderlaan.

Op de afdeling Spoedeisende Hulp komen patiënten die worden verwezen door:
  • de huisarts
  • patiënten die onder behandeling staan van een specialist
  • patiënten die komen met de ambulance (112 melding)
  • patiënten die worden verwezen door anderen (EHBO posten, RIAGG, politie e.a.)
De activiteiten en faciliteiten zijn afgestemd op eerste opvang, onderzoek en behandeling van de patiënt. De medewerkers op de Spoedeisende Hulp streven er naar om ernstige spoedgevallen zo snel mogelijk te helpen en iedereen de beste zorg te geven. Daarnaast proberen wij de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Locatie / ingang

De Spoedeisende Hulp bevindt zich aan de achterzijde van het ziekenhuis, te bereiken via de Kelderlaan en heeft een patiënteningang en ambulance-ingang. Dit wordt met borden aangegeven.

De ambulance-ingang is uitsluitend voor patiënten die met de ambulance worden binnengebracht, overige patiënten worden verzocht de patiënteningang te gebruiken.
Vanaf de hoofdingang van het ziekenhuis volgt u routenummer 24.

Wie werken op de SEH

Spoedeisende hulp-artsen

Dit zijn specialisten gesprecialiseerd in de Spoedeisende Geneeskunde en ze zijn verant voor de coördinatie op de Spoedeisende Hulp. Daarnaast nemen zij ook patiëntenzorg op zich.
De volgende artsen zijn werkzaam op de SEH:
K. Berendes, P. Buizert, L. van Haarlem, I. Kramer, M. Sterckx, A. Wiersinga.

Medisch specialisten

De medisch specialisten zijn een artsen die opgeleid zijn in een bepaald specialisme. Eén of meerdere specialisten kunnen een patiënt op de SEH behandelen, maar één van deze specialisten is de hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk medische behandeling van de patiënt. De medisch specialisten zult u meestal niet zien op de SEH omdat de Artsen Acute Zorg en arts assistenten er onder hun supervisie werken.

Artsen Acute Zorg en arts-assistenten

Dit zijn basisartsen of artsen in opleiding tot specialist die zorgen voor de opvang, diagnostiek en behandeling van acute patiënten. Zij werken onder supervisie en verantwoordelijkheid van een medisch specialist;

Co-assistenten

Dit zijn studenten in opleiding tot basisarts die in het vijfde en zesde jaar van hun opleiding co-schappen lopen. Zij werken onder supervisie van een arts-assistent;

SEH-verpleegkundigen

Dit zijn verpleegkundigen die een specialistische vervolgopleiding gevolgd hebben voor de Spoedeisende Hulp.

Secretaresse

De secretaresse heeft een receptiefunctie en zorgt voor de administratieve afwikkeling van de bezoeken aan de Spoedeisende Hulp.
U kunt ook te maken krijgen met andere zorgverleners, zoals röntgen- en/of laboratoriummedewerkers.

MRSA

Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden?
Meld dit bij de balie. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.

Werkwijze op de Spoedeisende Hulp

Op de SEH werken we met een triagesysteem volgens landelijke richtlijnen. Dit houdt in dat u binnen 10 minuten na aankomst op de SEH door een triageverpleegkundige wordt gezien. Hij/zij bepaalt op grond van de ernst van uw klachten hoe snel u door een arts moet worden gezien. U krijgt een kleurcode die van toepassing is op uw situatie.
Kleurensysteem SEH Triage
De triageverpleegkundige vertelt u over de verdere gang van zaken en wat de huidige wachttijden zijn. Patiënten die onder behandeling zijn in het Slingeland Ziekenhuis en voor controle komen, worden voor zover mogelijk geholpen op afspraak. Als er een reden is waarom dat niet lukt zal de triageverpleegkundige u daar over informeren.

U komt met eigen vervoer

Als u met eigen vervoer komt, meldt u zich bij de secretaresse (als het mogelijk is neem dan uw ponskaartje, verwijsbrief van de arts en actuele medicijnlijst of uw medicijnen mee).
De secretaresse schrijft u in en wijst u de wachtkamer waar u kunt plaatsnemen. De triageverpleegkundige haalt u binnen 10 minuten op en neemt u mee naar de triagekamer. Daar bepaalt hij/zij op grond van de ernst van uw klachten hoe snel u door een arts gezien moet worden. U krijgt een kleurcode die van toepassing is op uw situatie. Afhankelijk van de uitkomst van de triage gaat u naar een behandelkamer of terug naar de wachtkamer. Kinderen delen we in volgens hetzelfde triagesysteem. Als een kind en een volwassene dezelfde kleurcode hebben, gaat het kind voor.

U komt met de ambulance

U wordt rechtstreeks naar een behandelkamer gebracht. De triageverpleegkundige bepaalt daar op grond van de ernst van uw klachten hoe snel u door een arts gezien moet worden. U krijgt een kleurcode die van toepassing is op uw situatie. Als u niet direct behandeld hoeft te worden, wacht u in de behandelkamer of in de wachtkamer.

Wachttijd

De wachttijd wordt naast de kleurcode ook bepaald door:
  • de beschikbaarheid van de arts van het medisch specialisme waar u voor komt;
  • de beschikbaarheid van de behandelruimte die voor uw behandeling nodig is;
  • het tijdstip van binnenkomst ten opzichte van andere patiënten;
  • drukte op de SEH.;
  • het wegroepen van de arts voor een spoedgeval.
Wij informeren u hier altijd over. Wanneer uw wachttijd langer duurt dan aangegeven, adviseren wij u dit te melden aan de secretaresse. Soms wordt er tijdens de wachttijd bij u bloed afgenomen of worden er röntgenfoto's gemaakt. De triageverpleegkundige licht u hierover in.

Onderzoek en behandeling

Als u aan de beurt bent wordt u door de verpleegkundige naar de behandel- of onderzoekkamer gebracht. Eén verpleegkundige regelt alle zorg die u krijgt en is tevens uw aanspreekpunt. Door drukte kan het voorkomen dat u met meerdere verpleegkundigen te maken krijgt. Wij proberen dat zoveel mogelijk te vermijden.
In de behandelkamer stelt de verpleegkundige u een aantal vragen met betrekking tot uw situatie en zal een start maken met enkele onderzoeken en de behandeling. U kunt daarbij denken aan het opnemen van uw temperatuur, meten van uw bloeddruk, wondverzorging, vaccinatie en bloedafname. U wordt geïnformeerd over het verdere beloop van de behandeling en/of het onderzoek. Vervolgens wordt u onderzocht door een arts en deze bespreekt met u de behandeling.
Op basis van de bevindingen van de arts, wordt besloten of nader onderzoek nodig is of dat een behandeling direct gestart kan worden. Als de arts onderzoeken (bijvoorbeeld een röntgenfoto, bloedonderzoek, CT-scan, echoscopie) voor u afspreekt, kunt u daar op wachten. Afhankelijk van de omstandigheden wacht u in de behandelkamer of in de wachtkamer. Voor een CT-scan of echoscopie is de wachttijd erg afhankelijk van de beschikbaarheid van de ruimtes waar deze onderzoeken plaatsvinden.

Uitslagen van onderzoeken

Er kunnen ook wachttijden ontstaan tijdens uw behandeling, omdat er extra onderzoeken nodig zijn. De verpleegkundige en arts die u behandelen leggen uit wat er precies gaat gebeuren. U kunt altijd om uitleg vragen als u iets niet begrijpt. Het kan één tot twee uur duren voordat alle uitslagen bekend zijn. Het onderzoeken van bloed duurt gemiddeld een uur. Als de uitslagen binnen zijn zal de arts dit met u bespreken. Soms wil de specialist u zelf nog zien.

Familie en begeleiders

Er mogen twee familieleden of begeleiders mee naar de behandelkamer. Bij kinderen is het gewenst dat er een ouder of verzorger aanwezig is. Andere familie of begeleiders kunnen wachten in de wachtkamer.
Tijdens het onderzoek kan de arts of de verpleegkundige de begeleider(s) vragen even in de wachtkamer plaats te nemen. Ouders van kleine kinderen kunnen wel bij hun kind blijven.

In verband met de privacy van de patiënten vragen wij u vriendelijk niet onnodig over de gang te lopen en niet op de gang te wachten.
In de wachtkamer staat een koffie-, thee- en snackautomaat, waar u tegen betaling gebruik van kunt maken.

Nuchter blijven en/of urineonderzoek

Afhankelijk van uw klachten kan het zijn dat u “nuchter” moet blijven. Dat wil zeggen dat u niets meer mag eten en drinken tot bekend is hoe uw klachten behandeld kunnen worden. Als u buikklachten hebt, kan urineonderzoek nodig zijn. Is hier niet naar gevraagd en twijfelt u, vraag het dan aan de verpleegkundige.

Vervolgafspraak

De arts vertelt u of een vervolgafspraak gewenst is en bij welke arts. Meestal kan de SEH secretaresse de vervolgafspraak maken. Als dat niet lukt krijgt u een telefoonnummer waarmee u zelf de afspraak kunt maken.

Opname

Het is ook mogelijk dat u na uw behandeling op de Spoedeisende Hulp opgenomen wordt op een van de verpleegafdelingen.

Naar huis

Uw huisarts ontvangt digitaleinformatie over uw behandeling op de Spoedeisende Hulp.
Als u niet in staat bent met eigen vervoer naar huis te gaan zal de verpleegkundige samen met u naar een oplossing zoeken, eventueel kan er een taxi voor u gebeld worden (de taxikosten zijn voor uw eigen rekening).

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoon (0314) 32 95 37.

Gipskamer

Vlakbij de Spoedeisende Hulp bevindt zich de Gipskamer (routenummer 20). Hier worden onder andere fracturen (botbreuken) in het gips gezet.Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.Laatst bijgewerkt op: 15-02-2017

Deel deze pagina: