Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Spoedeisende Hulp (SEH)

Gepubliceerd op: 17 januari 2008

De afdeling Spoedeisende Hulp biedt 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp aan patiënten met een acute, spoedeisende aandoening.

Telefoonnummer: (0314) 32 95 37
Route via Kelderlaan

Op de afdeling Spoedeisende Hulp komen patiënten die worden verwezen door:

  • de huisarts
  • patiënten die onder behandeling staan van een specialist
  • patiënten die komen met de ambulance (112 melding)
  • patiënten die worden verwezen door anderen (Huisartsenpost, RIAGG, politie e.a.)

De activiteiten en faciliteiten zijn afgestemd op eerste opvang, onderzoek en behandeling van de patiënt. De medewerkers op de Spoedeisende Hulp streven er naar om ernstige spoedgevallen zo snel mogelijk te helpen en iedereen de beste zorg te geven. Daarnaast proberen wij de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Het Slingeland Ziekenhuis biedt zelf veel spoedeisende zorg, maar voor sommige aandoeningen wordt verwezen naar een meer specialistisch ziekenhuis. 

MRSA
Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden? Meld dit bij de balie. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.


Locatie / ingang 

De Spoedeisende Hulp bevindt zich aan de achterzijde van het ziekenhuis, te bereiken via de Kelderlaan en heeft een patiënteningang en ambulance-ingang. Dit wordt met borden aangegeven.

De ambulance-ingang is uitsluitend voor patiënten die met de ambulance worden binnengebracht, overige patiënten worden verzocht de patiënteningang te gebruiken.
Vanaf de hoofdingang van het ziekenhuis volgt u routenummer 24.

Wie werken er op de SEH 

Spoedeisende hulp-artsen

Dit zijn artsen die gespecialiseerd zijn in de Spoedeisende Geneeskunde en verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en supervisie op de Spoedeisende hulp en daarnaast ook meewerken in de patiëntenzorg. 

Hoofdbehandelaar

De medisch specialisten zijn artsen die opgeleid zijn in een bepaald specialisme. Eén of meerdere specialisten kunnen een patiënt op de SEH behandelen, waarbij één van deze specialisten de hoofdbehandelaar is. De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk medische behandeling van de patiënt. 

Artsen Acute Zorg (ANIOS) en arts-assistenten

ANIOS Acute Zorg zijn basisartsen (ANIOS = Arts Niet in Opleiding). Arts-assistenten zijn artsen in opleiding tot specialist die zorgen voor de opvang, diagnostiek en behandeling van acute patiënten. Zij werken onder supervisie en verantwoordelijkheid van een medisch specialist, dan wel Spoedeisende hulp-arts.

Co-assistenten

Co-assistenten zijn studenten in opleiding tot basisarts die in het vijfde en zesde jaar van hun opleiding co-schappen lopen. Zij werken onder supervisie van een arts-assistent;

Physician assistent

De physician assistent is een medisch zorgprofessional is zelfstandig bevoegd voor het stellen van medische diagnoses en zelfstandig behandelen van patiënten en mag taken overnemen van een medisch specialist. 

SEH-verpleegkundigen

Dit zijn verpleegkundigen die een specialistische vervolgopleiding gevolgd hebben voor de Spoedeisende Hulp.

Secretaresse

De secretaresse heeft een receptiefunctie en zorgt voor de administratieve afwikkeling van de bezoeken aan de Spoedeisende Hulp.

Overige medewerkers

U kunt ook te maken krijgen met andere zorgverleners, zoals röntgen- en/of laboratoriummedewerkers.

Werkwijze op de Spoedeisende Hulp

Op de SEH werken we met een triagesysteem volgens landelijke richtlijnen. Dit houdt in dat u binnen 10 minuten na aankomst op de SEH door een triageverpleegkundige wordt gezien. Deze verpleegkundige bepaalt op grond van de ernst van uw klachten hoe snel u door een arts moet worden gezien. U krijgt een kleurcode die van toepassing is op uw situatie.

Kleurcodes SEH. Rood = zeer acuut, direct gezien door arts. Oranje = acuut, binnen 10 minuten gezien, Geel = urgent, binnen 1 uur gezien, Groen = standaard, binnen 2 uur gezien, Blauw = niet urgent binnen 4 uur gezien door arts.

Patiënten die onder behandeling zijn in het Slingeland Ziekenhuis en voor controle komen, worden voor zover mogelijk geholpen op afspraak op de polikliniek. Voor de patiënten die op de Spoedeisende hulp komen hebben is er een klantbelofte met het streven om  binnen 70 minuten of binnen 3 uur het vervolgtraject duidelijk te hebben. Binnen die tijd verlaat de patiënt de SEH en gaat naar huis of wordt opgenomen in het ziekenhuis. Als er een reden is waarom deze tijd wordt overschreden zal de triageverpleegkundige u daarover informeren.

U komt zelf naar de SEH

Als u met eigen vervoer komt, meldt u zich bij de balie. Als het mogelijk is neem dan uw identiteitsbewijs, verwijsbrief van de arts en actuele medicijnlijst of uw medicijnen mee.
De secretaresse schrijft u in en wijst u de wachtkamer waar u kunt plaatsnemen. De triageverpleegkundige haalt u binnen 10 minuten op en neemt u mee naar de triagekamer. Daar bepaalt deze verpleegkundige op grond van de ernst van uw klachten hoe snel u door een arts gezien moet worden. U krijgt een kleurcode die van toepassing is op uw situatie. Afhankelijk van de uitkomst van de triage gaat u naar een behandelkamer of terug naar de wachtkamer. Kinderen delen we in volgens hetzelfde triagesysteem. Als een kind en een volwassene dezelfde kleurcode hebben, gaat het kind voor.

U komt met de ambulance

U wordt rechtstreeks naar een behandelkamer gebracht. De triageverpleegkundige bepaalt daar op grond van de ernst van uw klachten hoe snel u door een arts gezien moet worden. U krijgt een kleurcode die van toepassing is op uw situatie. Als u niet direct behandeld hoeft te worden, wacht u in de behandelkamer of in de wachtkamer.Onderzoek en behandeling 

Als u aan de beurt bent wordt u door de verpleegkundige naar de behandel- of onderzoekkamer gebracht. Eén verpleegkundige regelt alle zorg die u krijgt en is tevens uw aanspreekpunt. Door drukte kan het voorkomen dat u met meerdere verpleegkundigen te maken krijgt. Wij proberen dat zoveel mogelijk te vermijden. 

In de behandelkamer stelt de verpleegkundige u een aantal vragen met betrekking tot uw situatie en zal een start maken met enkele onderzoeken en de behandeling. U kunt daarbij denken aan het opnemen van uw temperatuur, meten van uw bloeddruk, wondverzorging, vaccinatie en bloedafname. U wordt geïnformeerd over het verdere beloop van de behandeling en/of het onderzoek. Vervolgens wordt u onderzocht door een arts en deze bespreekt met u de behandeling.

Op basis van de bevindingen van de arts, wordt besloten of nader onderzoek nodig is of dat een behandeling direct gestart kan worden. Als de arts onderzoeken (bijvoorbeeld een röntgenfoto, bloedonderzoek, CT-scan, echoscopie) voor u afspreekt, kunt u daar op wachten. Afhankelijk van de omstandigheden wacht u in de behandelkamer of in de wachtkamer. Voor een CT-scan of echoscopie is de wachttijd erg afhankelijk van de beschikbaarheid van de ruimtes waar deze onderzoeken plaatsvinden.

Uitslagen van onderzoeken

Er kunnen ook wachttijden ontstaan tijdens uw behandeling, omdat er extra onderzoeken nodig zijn. De verpleegkundige en arts die u behandelen leggen uit wat er precies gaat gebeuren. U kunt altijd om uitleg vragen als u iets niet begrijpt. Het kan één tot twee uur duren voordat alle uitslagen bekend zijn. Het onderzoeken van bloed duurt gemiddeld een uur. Als de uitslagen binnen zijn zal de arts dit met u bespreken. Soms wil een specialist u zelf nog zien.

Familie en begeleiders 

Er mogen twee familieleden of begeleiders mee naar de behandelkamer. Bij kinderen is het gewenst dat er een ouder of verzorger aanwezig is. Andere familie of begeleiders kunnen wachten in de wachtkamer. 
Tijdens het onderzoek kan de arts of de verpleegkundige de begeleider(s) vragen even in de wachtkamer plaats te nemen. Ouders van kleine kinderen kunnen wel bij hun kind blijven.

In verband met de privacy van de patiënten vragen wij u vriendelijk niet onnodig over de gang te lopen en niet op de gang te wachten.
In de wachtkamer staat een koffie- en thee-automaat, waar u gratis gebruik van kan maken.

Nuchter blijven en/of urineonderzoek 

Afhankelijk van uw klachten kan het zijn dat u 'nuchter' moet blijven. Dat wil zeggen dat u niets meer mag eten en drinken tot bekend is hoe uw klachten behandeld kunnen worden. Als u buikklachten heeft, kan urineonderzoek nodig zijn. 

Vervolgafspraak

De arts vertelt u of een vervolgafspraak op de polikliniek gewenst is en bij welke arts. Meestal kan de secretaresse van de Spoedeisende Hulp de vervolgafspraak maken. Als dat niet lukt krijgt u een telefoonnummer waarmee u zelf de afspraak kunt maken.

Opname 

Het is ook mogelijk dat u na uw behandeling op de Spoedeisende Hulp opgenomen wordt op een van de verpleegafdelingen.

Gipskamer 

Vlakbij de Spoedeisende Hulp bevindt zich de Gipskamer (routenummer 20). Hier worden onder andere fracturen (botbreuken) in het gips gezet.

Naar huis 

Uw huisarts ontvangt digitale informatie over uw behandeling op de Spoedeisende Hulp.

Als u niet in staat bent met eigen vervoer naar huis te gaan zal de verpleegkundige samen met u naar een oplossing zoeken, eventueel kan er een taxi voor u gebeld worden (de taxikosten zijn voor uw eigen rekening).

Meer informatie 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoon (0314) 32 95 37.

Laatst bijgewerkt op: 25 juli 2022

Direct naar

illustratie digitaal consult ©Slingeland Ziekenhuis
Digitale transformatie van de poliklinische processen