Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Spoedeisende Hulp (SEH)

Gepubliceerd op: 17 januari 2021

De afdeling Spoedeisende Hulp biedt 24 uur per dag medische en verpleegkundige hulp aan patiënten met een acute, spoedeisende aandoening.

Telefoonnummer: (0314) 32 95 37
Route via Kelderlaan

Op de afdeling Spoedeisende Hulp komen patiënten die worden verwezen door:

  • de huisarts
  • patiënten die onder behandeling staan van een specialist
  • patiënten die komen met de ambulance (112 melding)
  • patiënten die worden verwezen door anderen (Huisartsenpost, RIAGG, politie e.a.)

De activiteiten en faciliteiten zijn afgestemd op eerste opvang, onderzoek en behandeling van de patiënt. De medewerkers op de Spoedeisende Hulp streven er naar om ernstige spoedgevallen zo snel mogelijk te helpen en iedereen de beste zorg te geven. Daarnaast proberen wij de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Het Slingeland Ziekenhuis biedt zelf veel spoedeisende zorg, maar voor sommige aandoeningen wordt verwezen naar een meer specialistisch ziekenhuis. 

MRSA
Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden? Meld dit bij de balie. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.


Locatie / ingang 

De Spoedeisende Hulp bevindt zich aan de achterzijde van het ziekenhuis, te bereiken via de Kelderlaan en heeft een patiënteningang en ambulance-ingang. Dit wordt met borden aangegeven.

De ambulance-ingang is uitsluitend voor patiënten die met de ambulance worden binnengebracht, overige patiënten worden verzocht de patiënteningang te gebruiken.
Vanaf de hoofdingang van het ziekenhuis volgt u routenummer 24.

Wie werken er op de SEH 

Spoedeisende hulp-artsen

Dit zijn artsen die gespecialiseerd zijn in de Spoedeisende Geneeskunde en verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en supervisie op de Spoedeisende hulp en daarnaast ook meewerken in de patiëntenzorg. 

Hoofdbehandelaar

De medisch specialisten zijn artsen die opgeleid zijn in een bepaald specialisme. Eén of meerdere specialisten kunnen een patiënt op de SEH behandelen, waarbij één van deze specialisten de hoofdbehandelaar is. De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk medische behandeling van de patiënt. 

Artsen Acute Zorg (ANIOS) en arts-assistenten

ANIOS Acute Zorg zijn basisartsen (ANIOS = Arts Niet in Opleiding). Arts-assistenten zijn artsen in opleiding tot specialist die zorgen voor de opvang, diagnostiek en behandeling van acute patiënten. Zij werken onder supervisie en verantwoordelijkheid van een medisch specialist, dan wel Spoedeisende hulp-arts.

Co-assistenten

Co-assistenten zijn studenten in opleiding tot basisarts die in het vijfde en zesde jaar van hun opleiding co-schappen lopen. Zij werken onder supervisie van een arts-assistent;

Physician assistent

De physician assistent is een medisch zorgprofessional is zelfstandig bevoegd voor het stellen van medische diagnoses en zelfstandig behandelen van patiënten en mag taken overnemen van een medisch specialist. 

SEH-verpleegkundigen

Dit zijn verpleegkundigen die een specialistische vervolgopleiding gevolgd hebben voor de Spoedeisende Hulp.

Secretaresse

De secretaresse heeft een receptiefunctie en zorgt voor de administratieve afwikkeling van de bezoeken aan de Spoedeisende Hulp.

Overige medewerkers

U kunt ook te maken krijgen met andere zorgverleners, zoals röntgen- en/of laboratoriummedewerkers.

Werkwijze op de Spoedeisende Hulp

Aankomst

U komt met eigen vervoer of met de ambulance aan op de SEH. Daarna wordt u naar de wachtkamer en/of behandelkamer verwezen.

Triage

Op de SEH werken we met een triagesysteem. Dit houdt in dat u binnen 10 minuten na aankomst op de SEH door een triageverpleegkundige wordt gezien. Deze verpleegkundige bepaalt op grond van de ernst van uw klachten hoe snel u door een arts moet worden gezien. U krijgt een kleurcode die van toepassing is op uw situatie. In de tabel vindt u de kleurcodes met een toelichting. 

Omdat nog niet bekend is welke behandeling en/of onderzoeken u nodig heeft, vragen wij u voorlopig niet te eten en/of te drinken. Het kan zijn dat uw urine onderzocht moet worden. Vraag dit eerst na voordat u gaat plassen.

Onderzoek en behandeling 

Wanneer u aan de beurt bent, wordt u door de verpleegkundige naar de behandel- of onderzoekkamer gebracht. Hier worden een aantal onderzoeken verricht, zoals het meten van de bloeddruk, temperatuur, zuurstofgehalte en hartslag. Indien nodig wordt er bloed afgenomen en een hartfilmpje gemaakt. De arts brengt vervolgens samen met u uw klachten verder in beeld en zal lichamelijk onderzoek doen. Mogelijk zijn er aanvullende onderzoeken nodig, zoals een echo, röntgenfoto of scan. 

Indien nodig wordt er direct gestart met pijnstilling, het toedienen van vocht en medicatie. 

Uitslag en beleid

Als alle uitslagen bekend zijn, worden deze besproken met de arts en wordt er een beleid gemaakt. Dit beleid bespreekt de arts met u. U kunt uiteraard altijd vragen stellen. U beslist uiteindelijk zelf of de voorgestelde behandeling wordt ingezet en geeft hiervoor toestemming. 

Opname of ontslag

Afhankelijk van de uitkomst van de onderzoeken wordt u opgenomen in het ziekenhuis of mag u naar huis. Als u naar huis mag, krijgt u een vervolgafspraak op de polikliniek. Meestal kan de secretaresse van de Spoedeisende Hulp de vervolgafspraak maken. Als dat niet lukt krijgt u een telefoonnummer waarmee u zelf de afspraak kunt maken.  De zorg kan ook overgedragen worden aan uw eigen huisarts.

Wachttijden

De wachttijden vóór en tijdens uw behandeling kunnen lang zijn. Voor u is niet altijd duidelijk waarom u zo lang moet wachten. 

Redenen van een langere wachttijd kunnen zijn:

  • Een groot patiëntenaanbod. Als er veel patiënten tegelijkertijd op de Spoedeisende Hulp binnenkomen, kan het zijn dat u langer moet wachten voordat u aan de beurt bent. 
  • Wachten op bloeduitslagen. Het bloedonderzoek neemt ongeveer 1,5 uur in beslag. Bij bepaalde onderzoeken kan dit oplopen.
  • U moet voor een röntgenonderzoek (bijvoorbeeld CT-scan, röntgenfoto, echo) naar de afdeling Radiologie. De medewerkers van deze afdeling verzorgen diverse onderzoeken voor meerdere afdelingen in het ziekenhuis. Ook hier geldt dat sommige patiënten sneller geholpen moeten worden in verband met de ernst van hun aandoening.
  • U wacht op de komst van een specialist. De specialist die is opgeroepen kan elders in het ziekenhuis bezig zijn (met een spreekuur of operatie) en kan zich daardoor niet altijd direct vrijmaken voor de Spoedeisende Hulp.
  • Op de Spoedeisende Hulp worden regelmatig patiënten binnengebracht die levensbedreigend ziek of gewond zijn. Deze patiëntengroep gaat altijd voor. In de praktijk betekent dit dat zowel de arts van de Spoedeisende Hulp, de verpleegkundigen en medewerkers van de afdelingen Radiologie en laboratorium betrokken zijn bij deze opvang. Voor u betekent dit een toename van wachttijd.

De gemiddelde verblijfsduur op de SEH is 2 tot 3 uur. 

Familie en begeleiders

Er mogen twee familieleden of begeleiders mee naar de behandelkamer. Bij kinderen is het gewenst dat er een ouder of verzorger aanwezig is. Andere familie of begeleiders kunnen wachten in de wachtkamer. 
Tijdens het onderzoek kan de arts of de verpleegkundige de begeleider(s) vragen even in de wachtkamer plaats te nemen. Ouders van kleine kinderen kunnen wel bij hun kind blijven.

In verband met de privacy van de patiënten vragen wij u vriendelijk niet onnodig over de gang te lopen en niet op de gang te wachten.
In de wachtkamer staat een koffie- en thee-automaat, waar u gratis gebruik van kan maken.

Gipskamer 

Vlakbij de Spoedeisende Hulp bevindt zich de Gipskamer (routenummer 20). Hier worden onder andere fracturen (botbreuken) in het gips gezet.

Naar huis 

Uw huisarts ontvangt digitale informatie over uw behandeling op de Spoedeisende Hulp.

Als u niet in staat bent met eigen vervoer naar huis te gaan zal de verpleegkundige samen met u naar een oplossing zoeken, eventueel kan er een taxi voor u gebeld worden (de taxikosten zijn voor uw eigen rekening).

Meer informatie 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp, telefoon (0314) 32 95 37.

Laatst bijgewerkt op: 08 april 2024

Direct naar

zomer-in-het-ziekenhuis-2.png
Zomer in het ziekenhuis