Vergoeding rondom jaarwisseling

Vergoeding zorgkosten bij behandeling rondom jaarwisseling


Heeft u of wilt u in de laatste maanden van 2016 een afspraak in het ziekenhuis en loopt deze behandeling door in 2017? Dan kan dit vragen oproepen over de vergoeding van de zorgkosten. Bijvoorbeeld:

  • Geldt voor deze behandeling mijn eigen risico van 2016 of 2017?
  • Als ik overstap naar een andere zorgverzekeraar: wie vergoedt dan mijn zorgkosten?
  • Als ik kies voor een andere polis: op basis van welke polisvoorwaarden worden mijn zorgkosten dan vergoed? Mijn polisvoorwaarden van 2016 of 2017?

Het antwoord op deze vragen:

Dat hangt af van de startdatum van uw Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Hieronder vindt u uitleg en twee voorbeelden ter verduidelijking.

Startdatum

Op de datum van uw eerste afspraak in het ziekenhuis, opent het ziekenhuis een Diagnose Behandelcombinatie (DBC). De startdatum van de DBC bepaalt welke polisvoorwaarden van toepassing zijn. En dus welke zorgkosten u vergoed krijgt. Ook geldt het eigen risico van het jaar waarin de DBC is gestart. 

Een eerste DBC duurt maximaal 90 dagen. Duurt de behandeling langer? Dan openen we direct na die 90 dagen een vervolg-DBC. De datum waarop de vervolg-DBC is geopend, wordt gezien als ‘nieuwe’ startdatum. Dit kan dus in een ander jaar zijn, waardoor de polisvoorwaarden en uw eigen risico van het nieuwe jaar gelden. Een vervolg-DBC duurt maximaal 120 dagen. Zolang uw behandeling nog niet is afgerond (omdat er bijvoorbeeld nog een controleafspraak volgt), worden meerdere vervolg-DBC’s achter elkaar geopend.

Wanneer is uw behandeling gestart?

De secretaresse van de polikliniek kan u vertellen wat de startdatum van uw (vervolg)DBC is. 

Voorbeeld

Stel: op 21 december 2016 heeft u een eerste afspraak bij uw arts in het ziekenhuis. Op 6 februari 2017 wordt u geopereerd. Zowel de eerste afspraak als de behandeling vallen binnen de eerste DBC (90 dagen). Omdat de startdatum van de DBC in 2016 was, geldt het eigen risico van 2016. Ook zijn uw polisvoorwaarden van 2016 van toepassing.

Stel: op 21 december 2016 heeft u een eerste afspraak bij uw arts in het ziekenhuis. Op 25 maart 2017 wordt u geopereerd. De eerste afspraak bij uw arts is in december 2016. Daarom wordt voor die afspraak uw eigen risico van 2016 aangesproken. De datum van de operatie valt echter buiten de eerder genoemde 90 dagen. Daarom wordt er een vervolg-DBC geopend. Deze start in 2017. Daarom wordt voor de operatie uw eigen risico van 2017 aangesproken. Omdat de vervolg-DBC in 2017 start, wordt de zorg vergoed op basis van uw polisvoorwaarden van 2017. 

Andere voorbeelden

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft ook twee voorbeelden gemaakt:

Meer informatie

De secretaresse van de polikliniek kan u informeren over de startdatum van uw DBC. Als u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de afdeling Debiteurenbeheer. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 98 35. Mailen kan ook: tarieven@slingeland.nl.

Zie ook:
Laatst bijgewerkt op: 07-12-2016

Deel deze pagina: