Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Vergoeding, verzekerde en onverzekerde zorg

Gepubliceerd op: 14 september 2021

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten.

Basisverzekering

Iedereen moet in ieder geval een basisverzekering hebben. Een groot deel van de ziekenhuiszorg wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. De meeste zorg die het ziekenhuis verleent, valt onder de basisverzekering.

Verplicht eigen risico: 385 euro

Als u gebruikmaakt van zorg die valt onder de basisverzekering, dan betaalt u altijd eerst een eigen risico. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het vrijwillige eigen risico is maximaal € 500. Het maximale eigen risico dat u kunt kiezen is dus € 885 (500+385).
Het eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Het eigen risico gaat in op de dag dat u 18 jaar wordt.

Aanvullende verzekering

Sommige ziekenhuiszorg valt niet onder de basisverzekering. Dat betekent dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. Meestal kunt u zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Lees daarom de overeenkomst met uw zorgverzekeraar goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende verzekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering vallen, volledig zelf betalen.

Heeft u zorg ontvangen die onder de aanvullende verzekering valt? Dan stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar u toe. U dient er zelf voor te zorgen dat u de rekening aan het ziekenhuis betaalt en de kosten declareert bij uw zorgverzekeraar.

Uw eigen risico wordt niet aangesproken als het gaat om zorg die valt onder de aanvullende verzekering.

Wordt de behandeling vergoed?

Of een behandeling vergoed wordt via de zorgverzekering is in Nederland een primaire verantwoordelijkheid van de patiënt en zijn of haar zorgverzekeraar. Wij raden u aan om voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis, bij uw zorgverzekeraar te informeren of de kosten worden vergoed.

Bij een zorgverzekering in de vorm van een natura- of een budgetpolis vergoeden niet alle zorgverzekeraars alle behandelingen in alle ziekenhuizen. Dit geldt zowel voor behandelingen uit de basisverzekering als uit de aanvullende verzekering.

Zie ook: Vergoeding zorgkosten bij behandeling die rondom de jaarwisseling plaatsvindt

Geen medische noodzaak

Zorg zonder een medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf, tenzij u hiervoor aanvullend verzekerd bent. In dat geval krijgt u (een deel van) de kosten mogelijk vergoed. Raadpleeg uw polisvoorwaarden voor meer informatie. U kunt bij het ziekenhuis, via tarieven@slingeland.nl een prijsopgave vragen van de te verwachten kosten.

Contracten met zorgverzekeraar

U kunt op de website van uw zorgverzekeraar zien met welke ziekenhuizen uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten (deze contracten gelden voor de basisverzekering en niet voor budgetpolissen!). Kijk ook in uw polisvoorwaarden of de kosten van uw behandeling worden vergoed.

Het Slingeland Ziekenhuis heeft geen contract met uw zorgverzekeraar

Als het ziekenhuis geen contract heeft met uw zorgverzekeraar, dan betaalt u (een deel van) de kosten zelf. Het ziekenhuis brengt dan het zogenaamde passantentarief bij u in rekening. U krijgt de rekening van het ziekenhuis thuisgestuurd en u kunt de kosten zelf declareren bij uw zorgverzekeraar. Of en hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van uw polisvoorwaarden.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar 

Neem contact op met uw zorgverzekeraar als:

 • het voor u niet duidelijk is of de behandeling wordt vergoed of welke kosten u vergoed krijgt;
 • als u vragen heeft over uw verzekeringspolis en de voorwaarden;
 • als u twijfelt of er een contract is tussen uw zorgverzekeraar en het ziekenhuis

Wilt u weten wat een behandeling kost? U kunt het tarief opvragen.

U heeft geen zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, adviseren wij u alsnog een basisverzekering af te sluiten voordat u gebruikmaakt van ziekenhuiszorg. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen. U betaalt dan het zogenaamde passantentarief. Meestal betaalt u eerst een voorschot van de te verwachten kosten of tekent u een machtiging om het bedrag automatisch van uw rekening af te laten schrijven.

Buitenlandse patiënt

Voor vergoeding is een geldig verzekeringsbewijs nodig. Heeft uw geen geldig internationaal verzekeringsbewijs? Dan stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar u toe. U dient er zelf voor te zorgen dat u de rekening aan het ziekenhuis betaalt en de kosten declareert bij uw zorgverzekeraar.

Verzekeringsbewijzen voor cliënten uit de EU, EER of Zwitserland:

 • ​European Health Insurance Card (EHIC)
  Met deze kaart krijgt uw patiënt zorg voor onverwachte klachten tijdens het verblijf in Nederland.
 • Tijdelijk bewijs om de EHIC te vervangen
  Deze stuurt de verzekeraar van de patiënt op als de EHIC gestolen of verloren is.
 • Formulier S2 (eerder E 112)
  Komt uw cliënt speciaal naar Nederland voor de behandeling? Of krijgt de patiënt een behandeling die ook kan wachten tot zijn terugkeer in het woonland? Dan heeft hij vooraf toestemming nodig van zijn zorgverzekeraar. Daar is dit formulier voor.
 • Formulier DA1 (eerder E 123)
  De cliënt heeft dit formulier nodig als hij beroepsziek is geworden, of een arbeidsongeval heeft gehad.
 • Een EHIC van het CAK 
  Deze EHIC is voor patiënten die een pensioen of uitkering krijgen vanuit Nederland en de gezinsleden van grensarbeiders. Deze EHIC geldt ook wanneer de patiënt speciaal naar Nederland komt voor een behandeling.

Laatst bijgewerkt op: 20 oktober 2023

Direct naar

keuken1-klein.jpg
Hernieuwde samenwerking Huuskes als leverancier patiëntenvoeding