Slingeland Ziekenhuis

Medezeggenschapsregeling Cliëntenraad ondertekend


Gepubliceerd op : 25-03-2021
Laatst bijgewerkt op: 17-05-2021

Eind maart is de medezeggenschapsregeling voor de Cliëntenraad van het Slingeland Ziekenhuis ondertekend. De ondertekenaars zijn de Cliëntenraad, de Raad van Bestuur en het Medisch Specialistisch Coöperatief (in oprichting).
 
De ondertekening van de medezeggenschapsregeling is de officiële bezegeling van de samenwerking tussen de drie genoemde partijen. In de regeling is vastgelegd hoe de medezeggenschap van de Cliëntenraad wordt vormgegeven.
Het is wettelijk voorgeschreven dat ieder ziekenhuis en iedere medische staf een Cliëntenraad heeft. De wet geeft de vrije keuze of het ziekenhuis en de medisch specialisten ieder een eigen Cliëntenraad hebben of samen dezelfde Cliëntenraad. In het Slingeland Ziekenhuis is voor dat laatste gekozen.
 

Goede keuze

"Als Cliëntenraad denken wij dat een gezamenlijke Cliëntenraad een goede keuze is", zegt voorzitter Ria Schutte. "Het is praktisch en het levert minder bureaucratie op. Bovendien trekken de Raad van Bestuur en de medisch specialisten in dit ziekenhuis sterk samen op."
Chirurg Ton van Engelenburg, beoogd voorzitter van het Medisch Specialistisch Coöperatief (in oprichting), sluit zich hierbij aan. "Als medisch specialisten hebben we al eerder de beweging gemaakt om over te gaan van verschillende maatschappen naar één orgaan dat alle medisch specialisten in het ziekenhuis vertegenwoordigt, zowel de vrijgevestigde als de specialisten in loondienst. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat dit Medisch Specialistisch Coöperatief zich laat bijstaan door dezelfde Cliëntenraad als die van het ziekenhuis wanneer het gaat om de belangenbehartiging van onze patiënten. "
Jeltje Schraverus, interim voorzitter van de Raad van Bestuur: "Het is belangrijk dat er een goed functionerende Cliëntenraad is. Zoals we het nu hebben ingevuld, komt dit ten goede aan de efficiëntie en slagvaardigheid."
 

Advies en instemming

De Cliëntenraad van het Slingeland Ziekenhuis geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en het Medisch Specialistisch Coöperatief. Dat betreft belangrijke onderwerpen, zoals zorgbeleid, kwaliteit, reorganisaties en fusies. Naast dit adviesrecht heeft de Cliëntenraad op onderdelen ook instemmingsrecht. Dit instemmingsrecht betekent dat de Cliëntenraad een voornemen van de Raad van Bestuur of het Medisch Specialistisch Coöperatief kan goedkeuren of afkeuren.
"Bij het adviseren en al dan niet instemmen, kijken wij als Cliëntenraad altijd of de belangen van patiënten voldoende meegenomen zijn. Of eigenlijk van alle inwoners van de Achterhoek, want voor ons betreft het ook de potentiële cliënten, dus wij trekken geen grens", zegt voorzitter Ria Schutte.
 
Medezeggenschapsregeling
Van links naar rechts de ondertekenaars van de medezeggenschapsregeling: Jeltje Schraverus (interim voorzitter van de Raad van Bestuur), Ton van Engelenburg (voorzitter Medisch Specialistisch Coöperatief in oprichting) en Ria Schutte (voorzitter Cliëntenraad).
 


Deel deze pagina: