Slingeland Ziekenhuis

Vertrek Rolf de Folter bij Santiz


Gepubliceerd op : 24-04-2020
Laatst bijgewerkt op: 28-05-2020

In goed overleg hebben de Raad van Toezicht van Santiz en de heer Rolf de Folter besloten de samenwerking te beëindigen.
Reden hiervoor is de wederzijdse constatering dat er te weinig draagvlak is gebleken om in een open en transparant proces tot een zorgvuldige afweging van belangen te komen ten einde een duurzame inrichting van de ziekenhuiszorg in de Achterhoek te realiseren. Daarbij zouden alle opties, inclusief een defusering, worden onderzocht. Ook was het de insteek om dat in een gezamenlijk traject met alle stakeholders te doen.
‘Het is spijtig dat wij deze conclusie hebben moeten trekken’  aldus Rolf de Folter. ‘ De medewerkers van Santiz en de patiënten in de regio hebben recht op een heldere visie op hoe de zorg in de regio het best kan worden georganiseerd, met behoud van kwaliteit en veiligheid. Door alle ontwikkelingen in de zorg, toename van regelgeving en het onder druk staan van financiering en van de arbeidsmarkt, kan die visie niet heel lang meer op zich laten wachten.’ 
Rolf de Folter startte 16 maart op interim basis als voorzitter van de Raad van bestuur van Santiz. Bij zijn aantreden brak juist de coronacrisis uit waardoor de kennismaking met de organisatie niet op de gebruikelijke manier kon plaatsvinden. Hij constateert dat, mede hierdoor, het creëren van rust en vertrouwen in de organisatie onvoldoende tot stand heeft kunnen komen. Hij wenst Santiz en alle medewerkers alle goeds voor de toekomst. 
 
‘Onze eerste zorg gaat nu uit naar het continueren van het bestuur van Santiz’, voegt de voorzitter van de Raad van Toezicht, Anne  Flierman daar aan toe. Daarna zullen we ons beraden op een volgende stap. We zullen er op toezien dat de kwaliteit van de zorg die Santiz levert hierdoor niet onder druk zal komen te staan.’
 
De Raad van Toezicht is van mening dat er gegeven de huidige situatie zo spoedig mogelijk een onderzoek moet worden gestart, met als uitgangspunt defusie om daar de voor- en nadelen en de consequenties van te inventariseren. Dit zodat op basis van dit onderzoek een afgewogen besluit kan worden genomen over de verdere toekomst van de ziekenhuizen. Uiteraard zullen alle stakeholders in de Achterhoek bij dit proces worden betrokken.


De Raad van Toezicht dankt Rolf de Folter voor zijn inzet voor de Santiz Ziekenhuizen.
 
 
 

Deel deze pagina: