Wachttijden

Wachttijden / Toegangstijden

Het Slingeland Ziekenhuis publiceert maandelijks de gegevens over de geldende wachttijden. In de lijst hieronder staan de algemene gemiddelde wachttijden per specialisme (in de blauwe balk). Voor een aantal ingrepen of aandoeningen zijn ook de wachttijden gegeven. Er kunnen geen rechten ontleend worden dit overzicht. Wachttijden zullen soms afwijken door onvoorziene omstandigheden als spoedopnames. 

Let op:

  • De wachttijd kan afwijken als u een afspraak wilt maken bij een specialist met een specifiek aandachtsgebied of voor een specifieke behandeling. 
  • Voor de daadwerkelijke wachttijd voor uw afspraak of behandeling kunt u altijd contact met ons opnemen.
  • Voor verantwoording van de wachttijdenregistratie zie ‘uitleg wachttijden’.
  • Uw huisarts of verwijzend specialist kan in dringende gevallen zorgen dat u sneller terecht kan bij de specialist dan de geldende wachttijd.
  • Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Onderstaande wachttijden zijn de actuele wachttijden en worden in dagen weergegeven.
Laatst bijgewerkt op: 17-01-2020

  Eerste polikliniekbezoek Behandeling
Radiologie (gemiddeld) 1 nvt
CT-scan 1 nvt
Bucky (skeletfoto) 1 nvt
Echo 5 nvt
Mammografie 2 nvt
MRI-scan 5 nvt
Cardiologie (gemiddeld) 18 24
Chirurgie (gemiddeld) 14 56
Carpaal tunnel syndroom, operatie 7 14
Liesbreuk, operatie 14 49
Galblaasverwijdering 14 56
Spataderen, operatief verwijderen 21 84
Spataderen, Laserbehandeling (EVLT) 21 14
Vaatchirurgisch behandeling i.v.m. PAOD 21 42
Carotispathologie, operatie 7 7
Aneurysma, operatie 14 14
Dikkedarmkanker, operatieve behandeling 14 21
Mammacarepoli (borstkanker) 2 nvt
Borstkanker, operatieve behandeling 2 21
Dermatologie (gemiddeld) 7 7
Open been (Ulcus cruris) 7 nvt
Huidkankercentrum 12 nvt
Klinische Geriatrie (gemiddeld) 21 nvt
Dagkliniek 28 nvt
Geheugencentrum 28 nvt
Valkliniek 28 nvt
Eénmalige beoordeling patiënt 21 nvt
Gynaecologie (gemiddeld) 21 49
Baarmoederverwijdering 21 49
Curettage 21 14
Laparoscopie 21 49
Sterilisatie vrouw 21 35
Stressincontinentie, operatieve behandeling 21 49
Interne Geneeskunde (gemiddeld) 21 7
Kaakchirurgie MKA (gemiddeld) 60 90
Behandeling 90 nvt
Keel- Neus- en Oorheelkunde (gemiddeld) 7 14
Beluchtingsbuisjes, plaatsen in middenoor 7 14
Neus- en keelamandelen, operatie 7 14
Neustussenschot, operatie 7 14
Duizeligheidscentrum 42 nvt
Kindergeneeskunde (gemiddeld) 7 7
Longziekten (gemiddeld) 21 7
Slaapcentrum 70 nvt
Maag-, darm- en leverziekten (gemiddeld) 56 7
Coloscopie (op functieafdeling) 42 nvt
Sigmoidscopie (op functieafdeling) 35 nvt
Gastroscopie (op functieafdeling) 35 nvt
Medische psychologie (gemiddeld) 35 nvt
Medische psychologie 35 nvt
Neurologie (gemiddeld) 28 7
Carpale-tunnel-syndroom, consult 35 nvt
Rugcentrum 28 nvt
Hernia (HNP), operatieve behandeling nvt 28
Hoofdpijnpolikliniek 28 nvt
Oogheelkunde (gemiddeld) 7 56
Diabetespatiënten 77 nvt
Staaroperatie (cataract) 28 56
kinderen tot 10 jaar 77 56
Orthopedie (gemiddeld) 28 70
Totale heupvervanging 28 70
Kijkoperatie knie, diagnostisch of therapeutisch 28 14
Meniscus/kniebanden (open), operatie 28 14
Totale knievervanging 28 70
Pijnbestrijding /Anesthesiologie (gemiddeld) 35 nvt
Plastische Chirurgie (gemiddeld) 28 70
Borstverkleining / Borstvergroting 28 70
Carpaal tunnel syndroom, operatie 28 28
Dupuytren, operatieve behandeling 28 28
Melanoom, operatief verwijderen 1 1
Cosmetische chirurgie 28 28
Handchirurgie 28 28
Reumatologie (gemiddeld) 21 7
Revalidatiegeneeskunde (gemiddeld) 98 nvt
Urologie (gemiddeld) 28 35
Hematurie (bloed in urine) 28 nvt
Sterilisatie man 120 nvt
Vasovasostomie (hersteloperatie) 28 28
Niersteenvergruizing (ESWL) 28 nvt
Prostaatoperatie 28 28
 

Uitleg wachttijden

Toegangstijd  eerste polikliniekbezoek 

 
(kolom polikliniek)
Dit is de tijd tussen het moment waarop u of uw huisarts contact opneemt met het ziekenhuis om een afspraak te maken voor een eerste polikliniekbezoek en het moment waarop u daadwerkelijk op het spreekuur bij een medisch specialist terecht kunt. Het Slingeland Ziekenhuis hanteert hier de wachttijd voor een afspraak bij een specialist van het betreffende specialisme, welke als eerste beschikbaar is. Als u voorkeur voor een bepaalde specialist heeft dan kan de wachttijd langer zijn. Ook voor bepaalde spreekuren en behandelingen kan de wachttijd langer zijn dan hier vermeld achter het specialisme.
 

Wachttijd tot een behandeling

 
(kolom behandeling)
Dit is de tijd tussen het moment waarop uw medisch specialist samen met u besluit tot een afspraak voor de behandeling en het daadwerkelijke moment van deze behandeling. Deze behandeling kan poliklinisch, in een dagopname of een ziekenhuisopname (> 1 dag) zijn. Dit zijn actuele wachttijden. Elke twee weken worden de actuele wachttijden via de poliklinieken opgevraagd en bijgewerkt op deze website. U kunt zien wanneer deze wachttijden zijn bijgewerkt door te kijken naar de datum die rechtsboven de tabel wordt weergegeven.
Als u voorkeur voor een bepaalde specialist heeft dan kan de wachttijd langer zijn. Ook voor bepaalde specifieke behandelingen kan de wachttijd langer zijn dan hier vermeld achter het specialisme.
 


Deel deze pagina: