Wachttijden

Wachttijden / Toegangstijden

Let op:

De maatregelen die wij moeten treffen in verband met het coronavirus, hebben ook gevolgen voor de planning van polikliniekbezoeken, onderzoeken en behandelingen. 

* : Op dit moment kunnen we (in verband met het coronavirus) geen betrouwbare indicatie geven voor de wachttijd tot de operatieve behandelingen.
Uiteraard worden oncologische patiënten, traumapatiënten en spoedpatiënten geopereerd binnen de termijn in de geldende richtlijn.


 
Het Slingeland Ziekenhuis publiceert maandelijks de gegevens over de geldende wachttijden. In de lijst hieronder staan de algemene gemiddelde wachttijden per specialisme (in de blauwe balk). Voor een aantal ingrepen of aandoeningen zijn ook de wachttijden gegeven. Er kunnen geen rechten ontleend worden dit overzicht. Wachttijden zullen soms afwijken door onvoorziene omstandigheden als spoedopnames. 

Let op:

  • De wachttijd kan afwijken als u een afspraak wilt maken bij een specialist met een specifiek aandachtsgebied of voor een specifieke behandeling. 
  • Voor de daadwerkelijke wachttijd voor uw afspraak of behandeling kunt u altijd contact met ons opnemen.
  • Voor verantwoording van de wachttijdenregistratie zie ‘uitleg wachttijden’.
  • Uw huisarts of verwijzend specialist kan in dringende gevallen zorgen dat u sneller terecht kan bij de specialist dan de geldende wachttijd.
  • Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.
Onderstaande wachttijden zijn de actuele wachttijden en worden in dagen weergegeven.
Laatst bijgewerkt op: 06-05-2021

  Eerste polikliniekbezoek Behandeling
Cosmetische chirurgie
Radiologie (gemiddeld) 8 nvt
CT-scan 10 nvt
Bucky (skeletfoto) 8 nvt
Echo 36 nvt
Mammografie 8 nvt
MRI-scan knie 17 nvt
Cardiologie (gemiddeld) 35 21
Chirurgie (gemiddeld) 14 63
Carpaal tunnel syndroom, operatie 7 14
Liesbreuk, operatie 14 63
Galblaasverwijdering 14 49
Spataderen, operatief verwijderen 10 84
Spataderen, Laserbehandeling (EVLT) 10 35
Vaatchirurgisch behandeling i.v.m. PAOD 10 42
Carotispathologie, operatie 7 7
Aneurysma, operatie 10 42
Dikkedarmkanker, operatieve behandeling 7 35
Mammacarepoli (borstkanker) 2 nvt
Borstkanker, operatieve behandeling 2 21
Dermatologie (gemiddeld) 18 7
Open been (Ulcus cruris) 18 nvt
Huidkankercentrum 18 nvt
Klinische Geriatrie (gemiddeld) 17 nvt
Dagkliniek 25 nvt
Geheugencentrum 25 nvt
Valkliniek 17 nvt
Eénmalige beoordeling patiënt 17 nvt
Gynaecologie (gemiddeld) 21 35
Baarmoederverwijdering 21 35
Curettage 21 7
Laparoscopie 21 28
Sterilisatie vrouw 21 28
Stressincontinentie, operatieve behandeling 21 35
Interne Geneeskunde (gemiddeld) 28 7
Kaakchirurgie MKA (gemiddeld) * *
Behandeling * nvt
Keel- Neus- en Oorheelkunde (gemiddeld) 14 70
Beluchtingsbuisjes, plaatsen in middenoor 14 49
Neus- en keelamandelen, operatie 14 49
Neustussenschot, operatie 14 70
Duizeligheidscentrum 150 nvt
Kindergeneeskunde (gemiddeld) 14 7
Longziekten (gemiddeld) 28 7
Slaapcentrum 70 nvt
Maag-, darm- en leverziekten (gemiddeld) 42 7
Coloscopie (op functieafdeling) 49 nvt
Sigmoidscopie (op functieafdeling) 49 nvt
Gastroscopie (op functieafdeling) 49 nvt
Medische psychologie (gemiddeld) * nvt
Medische psychologie * nvt
Neurologie (gemiddeld) 35 7
Carpale-tunnel-syndroom, consult 42 nvt
Rugcentrum 21 nvt
Hernia (HNP), operatieve behandeling nvt 63
Hoofdpijnpolikliniek 28 nvt
Oogheelkunde (gemiddeld) 35 150
Diabetespatiënten 77 nvt
Staaroperatie (cataract) 7 14
kinderen tot 10 jaar 42 150
Orthopedie (gemiddeld) 28 42
Totale heupvervanging 28 42
Kijkoperatie knie, diagnostisch of therapeutisch 28 21
Meniscus/kniebanden (open), operatie 28 21
Totale knievervanging 28 42
Pijnbestrijding /Anesthesiologie (gemiddeld) 49 nvt
Plastische Chirurgie (gemiddeld) 14 63
Borstverkleining / Borstvergroting 14 63
Carpaal tunnel syndroom, operatie 14 63
Dupuytren, operatieve behandeling 14 63
Melanoom, operatief verwijderen 2 7
Handchirurgie 14 63
Reumatologie (gemiddeld) 28 7
Revalidatiegeneeskunde (gemiddeld) 77 nvt
Urologie (gemiddeld) 28 70
Hematurie (bloed in urine) 28 nvt
Sterilisatie man 56 nvt
Vasovasostomie (hersteloperatie) 42 150
Niersteenvergruizing (ESWL) 28 nvt
Prostaatoperatie 28 49
 

Uitleg wachttijden

Toegangstijd  eerste polikliniekbezoek 

 
(kolom polikliniek)
Dit is de tijd tussen het moment waarop u of uw huisarts contact opneemt met het ziekenhuis om een afspraak te maken voor een eerste polikliniekbezoek en het moment waarop u daadwerkelijk op het spreekuur bij een medisch specialist terecht kunt. Het Slingeland Ziekenhuis hanteert hier de wachttijd voor een afspraak bij een specialist van het betreffende specialisme, welke als eerste beschikbaar is. Als u voorkeur voor een bepaalde specialist heeft dan kan de wachttijd langer zijn. Ook voor bepaalde spreekuren en behandelingen kan de wachttijd langer zijn dan hier vermeld achter het specialisme.
 

Wachttijd tot een behandeling

 
(kolom behandeling)
Dit is de tijd tussen het moment waarop uw medisch specialist samen met u besluit tot een afspraak voor de behandeling en het daadwerkelijke moment van deze behandeling. Deze behandeling kan poliklinisch, in een dagopname of een ziekenhuisopname (> 1 dag) zijn. Dit zijn actuele wachttijden. Elke twee weken worden de actuele wachttijden via de poliklinieken opgevraagd en bijgewerkt op deze website. U kunt zien wanneer deze wachttijden zijn bijgewerkt door te kijken naar de datum die rechtsboven de tabel wordt weergegeven.
Als u voorkeur voor een bepaalde specialist heeft dan kan de wachttijd langer zijn. Ook voor bepaalde specifieke behandelingen kan de wachttijd langer zijn dan hier vermeld achter het specialisme.

* Let op:

Op dit moment kunnen we (in verband met het coronavirus) geen betrouwbare indicatie geven voor de wachttijd tot de operatieve behandelingen. Uiteraard worden oncologische patiënten, traumapatiënten en spoedpatiënten geopereerd binnen de termijn in de geldende richtlijn.

Deel deze pagina: