Slingeland Ziekenhuis

Beleid en ambitie

Betrokken, deskundig en gastvrij…. Echt Slingeland!

Het Slingeland Ziekenhuis heeft haar ambitie uitgewerkt in een strategisch beleid 2010-2015. Dit beleid is doorgetrokken naar 2016-2018. Momenteel wordt een gezamenlijk beleid uitgewerkt voor de bestuurlijk gefuseerde organisaties van het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Dit zal in de loop van 2018 op de websites worden gepubliceerd.
In het huidige beleid staan drie thema’s centraal:

Deze drie thema's zijn vertaald in klantbeloften. De klantbeloften geven weer op welke wijze er gewerkt wordt om een optimale invulling te geven aan patientgericht werken.

 

Nauwe betrokkenheid bij de patiënt

‘Noaberschap’ is een bekend begrip in de Achterhoek wat betekent dat je er voor elkaar bent als dat nodig is. Deze Achterhoekse betrokkenheid voelen we ook in het Slingeland Ziekenhuis: we staan 24 uur per dag 7 dagen per week klaar voor onze patiënten. Bij de zorgverlening naar patiënten houden we rekening met de persoonlijke behoefte van de patiënt. Dit heet patiëntgerichte zorg. Daarbij is een voorwaarde dat de patiënt en zijn naaste volledig worden geïnformeerd. Zo weet de patiënt wat hem te wachten staat en kan de patiënt meedenken over zijn eigen behandeling. Zorgverleners luisteren naar de wensen van de patiënt en adviseren. Bovendien hebben ze aandacht voor een goede informatieoverdracht en afstemming met andere zorgverleners.

Deskundige en veilige zorg

Het Slingeland Ziekenhuis wil een 'Glazen Ziekenhuis' zijn, waarbij transparantie en openheid kernbegrippen zijn. In het Slingeland Ziekenhuis kunnen patiënten rekenen op kwaliteit en veilige zorgverlening. We zijn een betrouwbare partner. Er wordt gewerkt volgens de modernste professionele standaarden. De medewerkers dragen verantwoordelijkheid voor het resultaat de behandeling. Bovendien is er continu aandacht voor (bij)scholing van de medewerkers. De kwaliteit van de zorgverlening spreekt ook uit het grote aantal kwaliteitskeurmerken en certificaten.

Gastvrijheid

Wij vinden het belangrijk dat u zich welkom voelt in het Slingeland Ziekenhuis, of dat nu als patiënt of bezoeker is. Het Slingeland Ziekenhuis is ‘uw ziekenhuis’ en u bent onze gast. Medewerkers zijn toegankelijk, vriendelijk en oprecht betrokken bij onze patiënten en hun naasten. De gastvrijheid komt tot uiting in de sfeervolle inrichting van onze gebouwen, maar zeker ook in de houding van onze medewerkers.




 

 

 

 



Laatst bijgewerkt op: 04-10-2018

Deel deze pagina: