Meervoudig ernstig gewond (Multi-trauma)


Een multi-trauma patiënt is een patiënt die meerdere ernstige letsels heeft, meestal ten gevolge van een ongeval. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van botbreuken, orgaanletsel, hersenletsel of letsel aan spieren, gewrichten of zenuwen.
 
De opvang van traumapatiënten vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de (trauma)chirurg. Bij ernstige ongevallen wordt op verzoek van de ambulancedienst het traumateam opgeroepen zodat de patiënt op de Spoedeisende Hulp opgevangen wordt door een team bestaande uit:
  • een (trauma)chirurg;
  • een anesthesioloog; 
  • een radioloog;
  • een verpleegkundige van de Spoedeisende Hulp;
  • een radiodiagnostisch laborant;
  • en naar behoefte andere specialisten. 
Op deze wijze kan snelle en adequate hulp worden geboden. 
De zorg voor multi-trauma patiënten is wordt alleen gedaan in een traumacentra. Het Slingeland Ziekenhuis heeft een level 2 traumacentrum.
 
Multi-trauma patiënten moeten vaak meerdere malen geopereerd worden en soms ook enige tijd op de intensive care afdeling verblijven. De complexiteit van de behandeling en verzorging vragen om een zeer hoog expertiseniveau van de behandelaars.

Zie ook:


Laatst bijgewerkt op: 27-08-2018

Deel deze pagina: