Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Cliëntenraad

Samen voor goede ziekenhuiszorg

Gepubliceerd op: 08 februari 2022

Als patiënt (cliënt) van het Slingeland Ziekenhuis wilt u natuurlijk de beste zorg. Ook wilt u dat er naar u geluisterd wordt en dat u goede informatie ontvangt. Of u nu een (toekomstig) patiënt, een familielid of bezoeker bent: de Cliëntenraad is er voor u.

Waarom een Cliëntenraad

In Nederland kennen we de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (Wmcz). Deze wet schrijft voor dat zorginstellingen een cliëntenraad oprichten die de gemeenschappelijke belangen van hun cliënten behartigt. Met cliënten bedoelen we: (toekomstige) patiënten, hun familie en naasten en bezoekers.

Wat doet de Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft adviesrecht. Dat betekent dat zij het bestuur van het ziekenhuis én het bestuur van de medisch specialisten (Medisch Specialistisch Coöperatief MSC) adviseert over de dienstverlening en hoe deze zo goed mogelijk past bij de wensen en behoeften van cliënten. Dat doet de Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd.

Naast het adviesrecht heeft de Cliëntenraad ook het recht om mee te beslissen over zaken als klachtenregeling, voedingsbeleid en beleid ten aanzien van kwaliteit, veiligheid en hygiëne.

Zowel bij het adviseren als bij het mee beslissen kijkt de Cliëntenraad altijd of de belangen van de client voldoende meegenomen worden.

Onderwerpen

De Cliëntenraad is betrokken bij veel onderwerpen binnen het ziekenhuis. Onderwerpen die te maken hebben met het gemeenschappelijk belang van cliënten. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het altijd gaat om algemene zaken en niet over individuele zaken. Onderwerpen waar de Cliëntenraad zich bijvoorbeeld mee bezig houdt zijn:

 • nieuw- of verbouw van het ziekenhuis
 • bezoek- en openingstijden van bijvoorbeeld de poliklinieken
 • bewegwijzering
 • informatieverstrekking aan cliënten
 • meerjarendoelen 2019-2024
 • ouderenbeleid
 • parkeerbeleid
 • voorzieningen in het gebouw
 • privacy en veiligheid van cliënten
 • wachtlijsten en wachttijden
 • beleid rondom voeding
 • zorgvisie Achterhoek
 • geestelijke en maatschappelijke zorg
 • samenwerkingsverbanden met andere instellingen

Leden van de Cliëntenraad

In 2021 is er een nieuwe Cliëntenraad in het Slingeland Ziekenhuis aangetreden. Deze bestaat uit zeven leden, ondersteund door een ambtelijk secretaris. Alle leden wonen in het verzorgingsgebied van het Slingeland Ziekenhuis. Zij zijn niet beroepsmatig betrokken bij het ziekenhuis. Hierdoor hebben zij een onafhankelijke positie. Ieder lid heeft zijn eigen takenpakket dat aansluit bij de persoonlijke kennis, kunde en belangstelling. Leden worden voor maximaal twee keer vier jaar benoemd.  Een vacature wordt door middel van een advertentie bekend gemaakt. Bij het invullen van een vacature speelt betrokkenheid bij de positie van cliënten van het ziekenhuis een grote rol.

Hoe werkt de Cliëntenraad

De Cliëntenraad komt iedere maand bij elkaar om te overleggen over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. Om tot adviezen aan het bestuur te komen gebruikt de Cliëntenraad onder andere informatie uit de Patiënt Ervaringsmonitor (PEM). Iedere twee maanden sluit de Raad van Bestuur van het ziekenhuis aan bij dit overleg.

De Cliëntenraad is geïnteresseerd in uw mening over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten van het Slingeland Ziekenhuis. Ook u kunt er aan bijdragen dat het kwaliteitsniveau van de zorgverlening op een hoog niveau is en in de toekomst blijft.

Wilt u contact met de Cliëntenraad?

Heeft u een vraag of suggestie voor de Cliëntenraad? Wij horen het graag.

📧@      clientenraad@slingeland.nl

🖂          Cliëntenraad Slingeland Ziekenhuis, Postbus 169, 7000 AD Doetinchem

Individuele klacht

Wanneer u een individuele klacht heeft adviseren wij u dit eerst met uw behandelaar te bespreken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis.

Documenten

Laatst bijgewerkt op: 29 juni 2023

Direct naar

2023-dec-annei-elissen-1.jpg
Exposities in december en januari in het Slingeland