Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Cliëntenraad Slingeland Ziekenhuis

Samen voor goede ziekenhuiszorg

Gepubliceerd op: 15 maart 2024

Waarom een Cliëntenraad

Als patiënt van het Slingeland Ziekenhuis wilt u natuurlijk de beste zorg. Ook wilt u dat er naar u geluisterd wordt en dat u goede informatie ontvangt. Of u nu een (toekomstig) patiënt, een familielid of bezoeker bent: de Cliëntenraad is er voor u. De Cliëntenraad is een groep mensen die opkomt voor de belangen van patiënten.

Wat doet de Cliëntenraad

De Cliëntenraad heeft adviesrecht. Dat betekent dat zij het bestuur van het ziekenhuis én het bestuur van de medisch specialisten (Medisch Specialistisch Coöperatief MSC) adviseert over de dienstverlening en hoe deze zo goed mogelijk past bij de wensen en behoeften van cliënten. Dat doet de Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd.

Naast het adviesrecht heeft de Cliëntenraad ook het recht om mee te beslissen over zaken als kwaliteit, veiligheid, voeding en hygiëne. Hierbij denkt de cliëntenraad altijd vanuit het belang van de cliënt en zoeken ze naar een goede balans met bijvoorbeeld financiële belangen. 

Onderwerpen

De Cliëntenraad is betrokken bij veel onderwerpen binnen het ziekenhuis. Onderwerpen waar u als patiënt of bezoeker mogelijk mee te maken krijgt. Onderwerpen waar de Cliëntenraad zich op richt zijn bijvoorbeeld:

  • nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis
  • samen beslissen; hoe medewerkers en patiënten samen tot een passende keuze komen
  • bereikbaarheid en openingstijden van bijvoorbeeld de poliklinieken
  • wachtlijsten en wachttijden
  • digitalisering (MijnSlingeland, apps, e-health, privacy)
  • informatievoorziening (folders, website, bewegwijzering, etc.)
  • beleid voor ouderen en mensen met een beperking.

Leden van de Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit zeven leden. Alle leden wonen in de regio van het ziekenhuis. In de samenstelling probeert de Cliëntenraad zo goed mogelijk alle patiënten te vertegenwoordigen door een juiste mix van leeftijd, geslacht, achtergrond en ervaring. De leden zijn vrijwilligers en niet in dienst van het ziekenhuis. Hierdoor kunnen ze onafhankelijk adviseren.

Hoe werkt de Cliëntenraad

De Cliëntenraad vergadert regelmatig, minimaal 1x per maand. Iedere twee maanden sluit de Raad van Bestuur van het ziekenhuis aan bij dit overleg. De Cliëntenraad bespreekt binnengekomen communicatie of signalen van patiënten. Sinds 2024 heeft het Slingeland ziekenhuis een klantenpanel. Hierbij wordt een grote groep bezoekers van het Slingeland ziekenhuis om hun mening gevraagd over een bepaald onderwerp. Ook ontvangt de Cliëntenraad stukken van het ziekenhuis en geeft de Cliëntenraad advies over deze stukken.

Wilt u contact met de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad is geïnteresseerd in uw mening over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten van het Slingeland Ziekenhuis. Ook u kunt bijdragen aan een zo goed mogelijke zorgverlening en dienstverlening, nu en in de toekomst.
U kunt uw suggesties, signalen of vragen sturen naar het volgende mailadres:

📧@      clientenraad@slingeland.nl

Individuele klacht

Wanneer u een individuele klacht heeft dan adviseren wij u dit eerst met uw behandelaar te bespreken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. 

Documenten

Laatst bijgewerkt op: 18 maart 2024

Direct naar

keuken1-klein.jpg
Hernieuwde samenwerking Huuskes als leverancier patiëntenvoeding