Nierfalen

Nierinsufficiëntie

Nierfalen, ook wel nierinsufficiëntie genoemd, betekent dat de nieren niet goed werken.
Dit is het gevolg van andere aandoening(en). 
Er zijn twee vormen van nierfalen:
 • Acuut nierfalen: de nieren werken plotseling niet meer.
 • Chronisch nierfalen: de nieren gaan over een langere periode steeds slechter werken.

Oorzaak

De beschadiging van de nieren kan veroorzaakt zijn door:
 • een aangeboren nierziekte of afwijking;
 • nierfilter-ontsteking;
 • diabetes mellitus;
 • hoge bloeddruk;
 • langdurig gebruik van bepaalde medicijnen.
 • afsluiting van de urinewegen, bijvoorbeeld bij prostaatvergroting.

Symptomen

Bij acuut nierfalen ontstaan de symptomen ineens terwijl bij chronisch nierfalen de klachten geleidelijk zullen ontstaan. Als de nieren niet goed functioneren hopen afvalstoffen zich op in het lichaam, dit veroorzaakt diverse klachten.
 • jeuk;
 • kramp
 • tintelingen
 • grauwe huid
 • bloedarmoede
 • hoge bloeddruk
 • problemen met botten en gewrichten
 • kortademigheid
 • vermoeidheid, sufheid
 • hoofdpijn
 • gevoel van ziek zijn
 • vatbaar voor infecties
 • meer plassen, ook ’s nachts
 • vocht vasthouden
 • uitdroging, met als gevolg droge mond, holle ogen
Bij acuut nierfalen ontstaan de symptomen ineens terwijl bij chronisch nierfalen de klachten geleidelijk zullen ontstaan.

Diagnose

Uw huisarts zal u naar een specialist in het ziekenhuis sturen bij een vermoeden van niet goed werkende nieren.
Om vast te stellen of uw nieren niet goed werken zal de arts uw bloed en urine laten onderzoeken. Daarnaast kan een hartfilmpje (ECG), mictiecystogram of nier-scintigrafie nodig zijn.
Als nierfalen is vastgesteld is het belangrijk om ook de oorzaak op te sporen. Dat kan met onderzoeken als:
 • echo van de nieren;
 • röntgenonderzoek van de nieren;
 • nierbiopsie (een stukje weefsel weghalen uit de nier voor onderzoek).

Behandeling

De behandeling is er op gericht om de oorzaak van nierfalen aan te pakken. Daarnaast bestaat behandeling in eerste instantie uit:
 • medicijnen 
 • een dieet (zoutarm en beperkt eiwitten) 
Met deze behandelingen houdt u uw nieren zo goed mogelijk in conditie en hebt u zo weinig mogelijk last van klachten. Genezen van chronische nierinsufficiëntie is niet mogelijk, de beschadigingen aan nierweefsel zijn blijvend.
Helpen deze behandelingen niet genoeg, dan krijgt u een behandeling die de werking van de nieren overneemt:

Hemodialyse

Bij hemodialyse verwijdert een apparaat met behulp van een kunstnier overtollig vocht en afvalstoffen uit het bloed, en daarmee uit het lichaam. Dit gebeurt in een dialysecentrum.

Peritoneale dialyse

Bij peritoneaal dialyse wordt het buikvlies van de patiënt als filter gebruikt. Om de behandeling uit te kunnen voeren heeft de patiënt een katheter in de buik waar vloeistof door kan lopen. Deze vloeistof is nodig om de afvalstoffen uit het bloed te halen via de bloedvaatjes die in het buikvlies lopen. Deze vorm van dialyse vindt thuis plaats.

Niertransplantatie

Bij deze behandeling krijgt de patiënt een donornier in het lichaam. Deze kan afkomstig zijn van een levende donor of door orgaandonatie van iemand die is overleden. Meer informatie hierover is te vinden bij Radboudumc.

Folders

  Patiëntenverenigingen

 


Laatst bijgewerkt op: 11-11-2020

Deel deze pagina: