Slingeland Ziekenhuis

Consulent Cardiologie


Voor iedere patiënt die met hartproblematiek opgenomen wordt in het ziekenhuis heeft dit vaak lichamelijke, geestelijke en sociale gevolgen.

In het Slingeland Ziekenhuis is een verpleegkundig consulent Cardiologie actief. Deze werkt samen met o.a. de cardiologen, de arts-assistenten en verpleegkundigen op de hartbewaking (CCU), de verpleegkundig specialisten en de verpleegafdeling Cardiologie (N1) en andere verpleegafdelingen waar patiënten met een hartziekte zijn opgenomen.

De consulent Cardiologie geeft informatie aan patiënten en hun familie tijdens de opname in het ziekenhuis, maar met name ook in de periode na ontslag uit het ziekenhuis. Zijn bijdrage ligt vooral op het gebied van advies, voorlichting en begeleiding.

Voor alle cardiologische zorgvragen is het mogelijk een beroep te doen op de consulent Cardiologie. Ook zonder ziekenhuisopname kan de cardioloog u aanmelden voor begeleiding door de consulent. Ook kan de consulent patiënten op de verpleegafdelingen bezoeken op verzoek en kan deze informatie geven over cardiologische ziektebeelden, onderzoeken, hartritmestoornissen, leefregels en leefstijl zoals o.a. stoppen met roken. Kortom voor diverse vragen over cardiologische zorg staat de consulent voor u klaar.

Telefonisch spreekuur

Ook na het ontslag uit het ziekenhuis kan een patiënt nog vragen hebben. De consulent probeert tijdens het telefonisch spreekuur antwoorden te geven op de vragen van patiënten. Een telefoontje naar de consulent Cardiologie is laagdrempelig en kan vaak verhelderend werken voor de patiënt. Het telefonisch spreekuur is daarom informerend, adviserend of geruststellend van karakter.

Het telefonisch spreekuur is van maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 09.00 uur ( aanpassen naar 08.30-16.30 uur via telefoonnummer (0314) 32 93 22.
Ook bestaat de mogelijkheid een vraag te e-mailen naar de consulent: hartrevalidatie@slingeland.nl.

Afspraak maken

Indien naar aanleiding van het telefonisch spreekuur of om een andere reden een vervolggesprek wenselijk is kan er een afspraak gemaakt worden voor het verpleegkundig spreekuur van de consulent Cardiologie. Dit spreekuur vindt plaats op de Nazorgpoli Hartrevalidatie. Als u tijdens een ziekenhuisopname bent aangemeld voor hartrevalidatie wordt de eerste afspraak (het intakegesprek) voor u ingepland.
Meldt u zich bij de balie van de polikliniek Cardiologie (route 58), daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. De consulent Cardiologie komt u ophalen.

Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken of verzetten, kunt u contact opnemen met de verpleegkundig consulent Cardiologie, telefoonnummer (0314) 32 93 22.
 


Op alle diensten van het Slingeland Ziekenhuis en daaraan verbonden vrijgevestigde medisch specialisten zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing. De betalingsvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij Bureau Patiëntenvoorlichting.


Laatst bijgewerkt op: 18-09-2020

Deel deze pagina: