Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Hartfalenpolikliniek

Gepubliceerd op: 09 oktober 2008
Door betere behandelingen overleven patiënten steeds vaker een hartinfarct en andere hartziektes. Het hart heeft dan vaak wel een tik gehad en dus zullen er steeds meer mensen zijn met een verminderde pompfunctie van het hart. Dit zijn patiënten met “hartfalen”.
Hartfalen is een chronische ziekte en dat vergt van de patiënt en zijn naasten de nodige aanpassingen in het dagelijkse leven.

Er is een folder beschikbaar voor patiënten: Begeleiding bij hartfalen.

Werkwijze

Na verwijzing door de cardioloog of de verpleegkundig specialist Cardiologie wordt een afspraak gemaakt om binnen 1 maand op de Hartfalenpoli langs te komen. Op deze polikliniek  is een verpleegkundig specialist werkzaam die speciaal is opgeleid om onder supervisie van de cardiologen de patiënten intensief te controleren en eventueel medicatie bij te stellen.

Tijdens het bezoek aan de Hartfalenpoli bekijkt de verpleegkundig specialist hartfalen met de patiënt wat de mogelijkheden zijn om het hart te ontlasten. Door de klachten en verschijnselen zoveel mogelijk te voorkomen of te verminderen, wordt geprobeerd de kwaliteit van het leven te verbeteren.

Tijdens het bezoek aan de Hartfalenpoli bekijkt de hartfalenverpleegkundig specialist met de patiënt wat de mogelijkheden zijn om het hart te ontlasten. Door de klachten en verschijnselen zoveel mogelijk te voorkomen of te verminderen, wordt geprobeerd de kwaliteit van het leven te verbeteren.

Ketenzorg

Hartfalen vereist gespecialiseerde hartfalenzorg vanuit de Hartfalenpoli door de hartfalenverpleegkundig specialist onder supervisie van de cardioloog. De hartfalenverpleegkundig specialist stelt de patiënt, diens partner en/of mantelzorger op de hoogte van het feit dat het hartfalen maakt dat de patiënt goed in de gaten moet worden gehouden. Dit brengt met zich mee dat de patiënt zich o.a. dagelijks moet wegen en een aangepaste leefstijl moet hanteren. Ook de huisarts en eventueel de thuiszorgmedewerkers worden hierover geïnstrueerd.
Aansturing van de thuiszorg met goede hartfalenmonitoring en eventueel thuisbezoek van de hartfalen-wijkverpleegkundige is mogelijk.
Er wordt vanuit de Hartfalenpoli een bericht gestuurd aan de huisarts en zo nodig wordt overlegd met de huisarts of praktijkondersteuner.
Ook bestaat de mogelijkheid van telemonitoring met behulp van een hartfalenapp op de i-pad.

Locatie en afspraak maken

De Hartfalenpoli is op de polikliniek Cardiologie gelegen, routenummer 58. Patiënten kunnen met een verwijsbrief van de cardioloog een afspraak maken voor de Hartfalenpoli.
De planning van de afspraken loopt via de polikliniek Cardiologie en deze is bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95 55

Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenkaart. Komt u voor het eerst naar het Slingeland Ziekenhuis of zijn uw gegevens gewijzigd? Meldt u zich dan vóór uw afspraak bij de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. Daarnaast dient u de brief van de verwijzende arts mee te nemen en uw medicijnkaart of medicijnen.

Bij verhindering dient de patiënt dit tijdig te melden aan de polikliniek Cardiologie, telefoon: (0314) 32 95 55

Bereikbaarheid

Bij lichamelijke klachten en vragen die niet kunnen wachten tot de volgende afspraak, kan de patiënt de Hartfalenpoli bereiken tijdens het telefonische spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 09.15 uur, telefoonnummer: (0314) 32 91 42. Als de verpleegkundig specialist niet in de gelegenheid is om u telefonisch te woord te staan, kunt u het antwoordapparaat inspreken. Spreek uw boodschap in met uw naam, geboortedatum en telefoonnummer. Als u voor 15.00 uur inspreekt, wordt u (meestal) dezelfde dag nog terugggebeld. 
Ook bestaat de mogelijkheid uw vraag te mailen naar: hartfalen@slingeland.nl.Laatst bijgewerkt op: 05 november 2021

Direct naar

De LUCAS3 wordt op een reanimatiepop gedemonstreerd
Aanschaf LUCAS3 voor reanimaties