Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Het nieuwe ziekenhuis biedt ruimte aan toekomstbestendige ziekenhuiszorg

Gepubliceerd op: 05 oktober 2023

Het nieuwe ziekenhuis wordt zo ingericht dat patiënten zich welkom en vertrouwd voelen. Op een mooie plek in de natuur die hen helpt te ontspannen”, zeggen Jonts van Iterson, adviseur nieuwbouw en Jiske Wellink, teammanager. “Een werkplek voor medewerkers waar ze hun werk goed kunnen doen. Want hoe prettiger medewerkers kunnen functioneren, hoe meer dat ten goede komt aan patiënten.”

“Het uitgangspunt van de nieuwbouw is steeds om de ziekenhuiszorg voor de Achterhoek toekomstbestendig te houden. De nieuwbouwontwerpen zijn gevoed door de input die we met elkaar hebben gegeven”, zegt Jiske. “Alle betrokkenen door het hele ziekenhuis; zoals verpleegkundigen, specialisten, ergo- en fysiotherapeuten, medewerkers van ict, hr, logistiek en facilitair bedrijf hebben uitgebreid met elkaar besproken wat belangrijk is voor de patiënt en hoe we ons werk zo goed mogelijk kunnen doen. Van hoeveel werkplekken tot in detail hoeveel stopcontacten er nodig zijn aan bed.”

Standaard inrichting

Hoe het ziekenhuis eruit gaat zien? “Alle input: kennis, ervaring en actuele onderzoeksresultaten zijn terug te zien in de schetsen. De inrichting speelt in op de veranderingen binnen het zorglandschap. De patiëntenkamers zijn allemaal zodanig ingericht zodat ze voor elke patiëntencategorie geschikt zijn”, vertelt Jonts. “Er zijn geen afdelingen van dertig tot veertig bedden zoals nu het geval is. We gaan uit van zorgunits met twaalf bedden rondom een zorgpost vlakbij de opslag  van hulpmiddelen en een spoelruimte binnen handbereik. De zorgunits liggen in een U-vorm dicht bij elkaar. Zo wordt het gemakkelijk om bij overbezetting gebruik te maken van een leeg bed op een nabijgelegen andere unit. Anders gezegd; dankzij de standaardkamers kunnen we efficiënt werken met een maximale flexibiliteit.”

Standaard inrichting

Hoe het ziekenhuis eruit gaat zien? “Alle input: kennis, ervaring en actuele onderzoeksresultaten zijn terug te zien in de schetsen. De inrichting speelt in op de veranderingen binnen het zorglandschap. De patiëntenkamers zijn allemaal zodanig ingericht zodat ze voor elke patiëntencategorie geschikt zijn”, vertelt Jonts.
“Er zijn geen afdelingen van dertig tot veertig bedden zoals nu het geval is. We gaan uit van zorgunits met twaalf bedden rondom een zorgpost vlakbij de opslag van hulpmiddelen en een spoelruimte binnen handbereik. De zorgunits liggen in een U-vorm dicht bij elkaar. Zo wordt het gemakkelijk om bij overbezetting gebruik te maken van een leeg bed op een nabijgelegen andere unit. Anders gezegd; dankzij de standaardkamers kunnen we efficiënt werken met een maximale flexibiliteit.”

Thuis met ondersteuning

Bij de plannen is rekening gehouden met steeds ouder wordende patiënten die vaak met meerdere chronische aandoeningen te maken hebben. Door innovatieve ontwikkelingen hoeven mensen niet onnodig naar het ziekenhuis te komen. Er zijn mogelijkheden om digitale consulten te houden en patiënten op afstand te monitoren. “We merken dat mensen het fijn vinden om thuis te kunnen blijven voor bijvoorbeeld wondbehandeling met ondersteuning van thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers. In je eigen omgeving waar je je prettig voelt. Als je zelf de regie hebt, is dat gunstig voor iemands herstel. Niet alleen tijdens het herstelproces, maar ook preventief”, zegt Jiske.

Weerbaar

“Onderzoek wijst uit hoe vitaler iemands uitgangspositie is voorafgaand aan een medische behandeling of ingreep, des te sneller en op hoger niveau je je herstel op kunt pakken”, vertelt Jiske. “We proberen om een behandeling te starten vanuit een zo fit-mogelijke patiënt en het lichaam weerbaar te maken. En zo de behandeling zoveel mogelijk te laten slagen zonder dat het ten koste gaat van functies die als gevolg van een behandeling wellicht achteruit kunnen gaan. De beste uitgangssituatie start met preventie, een gezonde levensstijl en aandacht voor voldoende beweging. Daar zijn we nu al druk mee bezig.”

Meer bewegingsruimte

Concreet; komt een patiënt op de poli en is er sprake van een behandeling of ingreep, dan wordt al gekeken naar iemands conditie. En hoe die eventueel verbeterd kan worden. Het kan zijn dat een diëtiste ondersteunt bij ondervoeding of overgewicht. De fysiotherapeut al vooraf kijkt hoe iemand na een operatie veilig thuis kan revalideren. Al die mogelijkheden voor, tijdens en na een behandeling zijn er nu ook al, maar zijn straks in de nieuwbouw veel beter gefaciliteerd. Jonts: “In de nieuwe patiëntenkamers kan het bed gemakkelijker tegen de wand worden gezet, zodat de ruimte groter is om te bewegen. Er is een ruimte met meerdere tafels waar patiënten kunnen eten, maar waar patiënten op een hometrainer een virtuele fietsroute kunnen afleggen. De nieuwbouw is ondersteunend aan het herstel, midden in een prachtige, groene omgeving met ruimte waar mensen na behandeling geactiveerd en gestimuleerd worden. Want uiteindelijk is niemand hier om in het ziekenhuis te liggen. Je bent hier voor behandeling of onderzoek.”

“Alle input: kennis, ervaring en actuele onderzoeksresultaten zijn
terug te zien in de schetsen.”

Van ziekenhuis naar thuis

Eenpersoonskamers zijn er voor de patiënt met een complex ziektebeeld. “Daar kunnen we ziekere patiënten meer rust bieden als het nodig is. Daarnaast beschikken we over vierpersoonskamers vooral bedoeld voor mensen die het prettig vinden om niet alleen te zijn of om makkelijker tot een reactiveringsprogramma te komen. Zo werkt het voor patiënten die een nieuwe heup of knie hebben gekregen vaak stimulerend om met andere patiënten op een kamer te zijn. Als je ziet dat een andere patiënt uit bed gaat die dezelfde operatie heeft gehad, kan dat net het zetje zijn om het zelf ook te proberen en bijvoorbeeld een stukje te wandelen”, zeggen Jonts en Jiske. “Ook oncologische patiënten vinden het niet altijd fijn om alleen op een kamer te liggen, maar juist ervaringen te delen met andere patiënten met kanker. Op een meerpersoonskamer komt dat gesprek makkelijker op gang. We zien dat door ervaringen te delen, je elkaar motiveert.” Voor mantelzorgers worden ook extra faciliteiten gecreëerd. Zo kunnen zij op de kamer bij de patiënt blijven overnachten. Daarnaast worden familie en vrienden steeds meer betrokken bij het zorgproces, zodat ze inzicht krijgen in het herstel en een soepeler verloop van ziekenhuis naar de thuissituatie kunnen ondersteunen.

Laatst bijgewerkt op: 06 oktober 2023

Direct naar

waarschuwing3.jpg
Zorg in het ziekenhuis is volledig opgestart na ICT-storing