Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Intensive Care (ICU)

Gepubliceerd op: 17 januari 2008

Op de Intensive Care (ICU) worden patiënten behandeld die voor korte of langere tijd intensieve zorg nodig hebben. Dit kan zijn na een grote operatie, een ernstig ongeval of bij een ernstig ziekteverloop. De toestand vraagt extra bewaking van de ademhaling, hartslag en andere vitale lichaamsfuncties. Hierdoor kunnen er dag en nacht activiteiten zijn rondom een patiënt.

 

Contact en route

Telefoonnummer

De Intensive Care is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer (0314) 32 92 55.

Route

Volg in het ziekenhuis vanaf de hoofdingang route ICU naar de tweede verdieping.

 

De afdeling

De afdeling Intensive Care van het Slingeland Ziekenhuis heeft tien bedden. Acht bedden bevinden zich in één ruimte. Daarnaast zijn er twee eenpersoonskamers. Deze bieden de mogelijkheid om patiënten apart te verplegen en behandelen als dit nodig is.
In het midden van de afdeling staat een balie achter glas. Achter deze balie hebben de zorgverleners steeds zicht op u. Er staat een centrale monitor waarop continu de ademhaling, hartslag en bloeddruk geobserveerd kan worden. Tevens staat er een beeldscherm waarop de camerabeelden van beide eenpersoonskamers te zien zijn. Vanuit bed kunnen patiënten de balie zien. Voor de balie is een glazen wand geplaatst om geluidsoverlast te beperken. Patiënten kunnen in alle rust herstellen, maar er zijn momenten dat het onrustig is door de vele personen die betrokken zijn bij de behandeling en alle apparatuur.

Bezoek

De bezoektijden van de Intensive Care zijn dagelijks:

 • 10.45 - 11.30 uur
 • 14.00 - 14.45 uur
 • 19.00 - 20.00 uur

Bekijk de actuele bezoekregeling

Melden bezoek en wachtruimte voor familie

Bezoek meldt zich door op de bel te drukken die bij de toegangsdeur van de IC hangt.
De verpleegkundige komt het bezoek dan halen. Dit kan soms even duren in verband met werkzaamheden op de afdeling. Soms vragen zorgverleners het bezoek de afdeling even te verlaten omdat zij op dat moment een onderzoek of behandeling moeten uitvoeren. De werkzaamheden op de afdeling kunnen zij namelijk niet stilleggen tijdens het bezoekuur. Het bezoek kan dan plaatsnemen in de wachtruimte.

Bewaken lichaamsfuncties 

Op de afdeling Intensive Care is het mogelijk om de ademhaling, hartslag, bloeddruk en andere vitale lichaamsfuncties van de patiënt extra te bewaken.

 • Hartritmebewaking (ECG)
  De hartslag van de patiënt is zichtbaar op een monitor bij het bed. Hiervoor zitten enkele plakkers op de borst die met dunne kabels aan de monitor zijn verbonden.
 • Bloeddrukmeting
  De voortdurende bewaking van de bloeddruk gebeurt via een dun slangetje dat is ingebracht in de slagader van de pols. Dit slangetje is aangesloten op de monitor, zo wordt de bloeddruk in beeld gebracht. Daarnaast meten de zorgverleners de bloeddruk soms met een manchet. De verpleegkundige wikkelt de manchet om de bovenarm en pompt deze op.
 • Meten zuurstofgehalte
  De patiënt krijgt een knijpertje op de vinger, een clip aan het oor of een plakker op het voorhoofd. Hiermee kan de hoeveelheid zuurstof in het bloed gemeten worden.
 • Meten temperatuur
  Voor het meten van de temperatuur is er een elektronische thermometer. Als het nodig is wordt een sonde in de anus van de patiënt ingebracht, om de temperatuur continu te meten. Hier voelt de patiënt weinig van, het is een klein flexibel slangetje. Soms meten verpleegkundigen de temperatuur met een oorthermometer. 

Onderzoeken

Bloedonderzoek

Zorgverleners nemen regelmatig bloed af bij patiënten voor onderzoek. In een slagader in de pols wordt eenmalig een dun slangetje aangebracht, zodat de patiënt niet elke keer geprikt wordt. Via een kraantje in het slangetje is het mogelijk bloed af te nemen. Dit slangetje wordt ook gebruikt voor het meten van uw bloeddruk, zoals beschreven is bij ‘Bewaken lichaamsfuncties’.

Longfoto

Dagelijks maakt de laborant van de röntgenafdeling op de Intensive Care een longfoto van de patiënt. Dit gebeurt met een verrijdbaar röntgenapparaat. Uit deze foto is de conditie van het hart en longen af te leiden.

Apparatuur

Er zijn regelmatig signalen en pieptonen te horen op de afdeling. Dit hoort bij de vele apparatuur die aanwezig is bij het bed van de patiënt op de Intensive Care.

 • Monitor: De monitor brengt hartslag, bloeddruk, ademhaling en overige vitale lichaamsfuncties in beeld.
 • Beademingsmachine: Hiermee kan de ademhaling worden ondersteund of tijdelijk geheel overgenomen.
 • Pompen: De pompen zijn aangesloten op het infuus voor het regelmatig toedienen van vocht en medicijnen.
 • Nierdialyse-apparatuur: Mocht nierdialyse nodig zijn dan heeft de afdeling hier de apparatuur en kennis voor.

Patiëntenbel 

Om een verpleegkundige op te roepen kan de patënt op de rode knop bij het bed drukken. Voor het bed aan het plafond gaat dan een rood lampje branden. De verpleegkundige kan horen en zien dat de patiënt gebeld heeft.

Behandelteam en overleg

Op de afdeling staat een team van zorgverleners klaar:

De intensivist

De intensivist is de hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor de behandeling van de patiënt gedurende het verblijf op de Intensive Care. De intensivist bepaalt, eventueel samen met andere specialisten, het medische beleid. De patiënt krijgt dagelijks te maken met één van de intensivisten.

Arts-assistent Intensive Care/Acute Zorg

Gedurende 24 uur per dag is er een arts-assistent op de Intensive Care aanwezig. Dit is een afgestudeerd arts die werkt onder supervisie van de intensivist.

Intensive Care verpleegkundigen

Het verpleegkundige team bestaat uit verpleegkundigen die opgeleid zijn om specialistische zorg te verlenen op de Intensive Care. Er werken ook verpleegkundigen die in opleiding zijn voor Intensive Care verpleegkundige. Deze werken altijd onder begeleiding van een Intensive Care verpleegkundige.
De Intensive Care verpleegkundige is vrijwel voortdurend bezig rondom het bed. Deze verpleegkundige verzorgt de patiënt, verricht medisch-technische handelingen en begeleidt de patiënt en de naasten. Per dienst zorgt een vaste verpleegkundige voor een patiënt.

Andere zorgverleners

De intensivist kan andere zorgverleners bij de behandeling betrekken zoals een andere specialist, een fysiotherapeut en/of diëtiste.

Artsenvisite

Iedere ochtend komen de intensivist, de arts-assistent en de verantwoordelijke verpleegkundige bij de patiënt. De intensivist onderzoekt de patiënt. De zorgverleners bespreken met met de patiënt de algehele toestand en nemen het behandelplan door. Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen.

Multidisciplinair overleg

Dagelijks vindt er een overleg plaats tussen de intensivist, alle betrokken artsen, de verpleegkundige, de fysiotherapeut, de diëtiste en de microbioloog. Zij evalueren de zorg/behandeling en stellen deze eventueel bij.

Contactpersoon voor inlichtingen

Wij vragen patiënten om twee personen in de familie of kennissenkring als contactpersoon aan te wijzen. Deze contactpersonen kunnen altijd informeren naar de toestand van de patiënt.
De contactpersonen kunnen zo andere naasten op de hoogte houden. In verband met de privacy van de patiënt, verstrekken wij geen informatie aan andere personen dan de benoemde contactpersonen. Als de toestand van de patiënt verandert, stellen de zorgverleners de contactpersonen daarvan op de hoogte.

Verlaten van de afdeling

Zodra de intensieve zorg/bewaking niet meer nodig is, gaat de patiënt in principe terug naar de verpleegafdeling waar hij of zij was opgenomen. De verpleegkundige van de desbetreffende afdeling haalt de patiënt op. De specialist van de verpleegafdeling waar de patiënt dan komt te liggen, is dan (weer) de hoofdbehandelaar.

Verwerking van indrukken

Het verblijf op de afdeling Intensive Care kan een diepe indruk maken. Als uw naaste langer dan 48 uur op de Intensive Care moet verblijven, wordt u door een verpleegkundige een dagboek aangeboden, waarin u uw ervaringen kunt opschrijven. Voor de verwerking van die periode kan praten met naasten en het lezen van het dagboek een ondersteuning voor de patiënt zijn.
Indien de opname op de Intensive Care langer dan 48 uur is geweest, wordt de patiënt, enkele maanden na ontslag, thuis gebeld door een verpleegkundige van de Nazorg. Tijdens dit telefonisch gesprek, is het mogelijk vragen te stellen en eventueel een afspraak te maken voor een nazorggesprek en de Intensive Care nog eens te bezoeken. Daarnaast is het altijd mogelijk de Intensive Care te bellen als er vragen zijn.


Vragen

Mocht u na het lezen van deze informatie vragen hebben dan kunt u altijd contact met de Intensive Care opnemen, tel.: (0314) 32 92 55.
U kunt ook een e-mail sturen aan nazorgic@slingeland.nl

Laatst bijgewerkt op: 29 mei 2024

Direct naar

bloedafname-2.jpg
Nieuwe bloedafnamelocatie in Vorden