Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Landelijke interesse voor aanpak opschaling Slingeland Ziekenhuis

Gepubliceerd op: 09 juli 2020
De opschaling van de reguliere zorg in het Slingeland Ziekenhuis is dankzij integraal capaciteitsmanagement een succes: het ziekenhuis heeft de normale zorg voor minstens 90 procent kunnen hervatten. Volgens manager integrale capaciteit, Annemijn Houwers, tonen collega-ziekenhuizen uit het hele land interesse voor de opschalingsaanpak en geven ze aan in Doetinchem langs te willen komen voor kennisdeling.

impressie van de Control Room in het Slingeland
                    Impressie van de Slingeland Control Room

Goed in integraliteit

Ook Performation HOTflo, dat met slimme technologie Nederlandse ziekenhuizen begeleidt bij integraal capaciteitsmanagement, ziet ons ziekenhuis als voorbeeld van succesvolle opschaling. Consultant Marije Wouters begeleidt het Slingeland Ziekenhuis al een aantal jaar: “Slingeland kijkt goed naar integraliteit. Het Slingeland heeft een aanpak ontwikkeld om de instroom van de patiënten vanaf de polikliniek continu te monitoren, om zo de wachttijden voor de OK, radiologie, functieafdelingen en kliniek te controleren en niemand te lang wacht op de zorg die nodig is. Patiënten kunnen goed doorstromen. Hierdoor lukt het het ziekenhuis om wachttijden voor de OK stabiel te houden en de werkdruk in de kliniek te minimaliseren. De patiënt krijgt de juiste zorg op het juiste moment. Ook spreekt het medisch clustermanagement de taal van capaciteitsmanagement. Zij zijn goed aangehaakt.”
 
Slingeland omarmde integraal capaciteitsmanagement drie jaar geleden en plukt daar na de coronacrisis de vruchten van. In plaats van de zorg gehaast te hervatten, gingen we zorgvuldig en gecontroleerd te werk en maakten we voor elke polikliniek afzonderlijk een opschalingsplan. Daarin keken we naar de samenhang tussen de verschillende schakels in het ziekenhuis: het eerste consult, onderzoek (zoals scan of röntgenonderzoek), behandeling of operatie, en nazorg. Voor Slingeland staat daarin voorop dat de zorg voor de patiënt in elke schakel kan blijven doorstromen.

Bijna op volle sterkte

Dankzij integraal capaciteitsmanagement en de ervaring met patiëntenstromen kreeg elke polikliniek een advies voor het maximaal aantal nieuwe patiënten per week dat de poli op een goede manier kan verwerken. Daarbij is de Slingeland-relatiemanager huisartsen betrokken, om ervoor te zorgen dat de verwijzingen vanuit Zorgdomein matchen met het aantal beschikbare nieuwe plekken.
 
Elke twee weken volgt per poli een evaluatie en bijsturing op maat, waardoor steeds verdere opschaling mogelijk is en een aantal poliklinieken al op volle sterkte draait. Daarin hebben beeld- en telefonische consulten ook een grotere rol gekregen binnen het ziekenhuis. In de opschaling die nu bijna twee maanden loopt, is er naast (semi)spoedzorg ook weer plek voor minder urgentie zorg.
 

Hospital Control Center

In het Hospital Control Center heeft het team van capaciteitsmanagement met behulp van acht schermen continu actueel inzicht in de in- en doorstroom van patiënten in de poliklinieken en SEH, ook van Covid19-patiënten (zie foto). Het Slingeland Ziekenhuis heeft doorlopend inzicht op de planning van de patiënten en het personeel op de beschikbare capaciteiten in de poli, de OK, de medisch ondersteunende diensten en de Kliniek. Dit maakt het mogelijk om bij te sturen op de planning als dat noodzakelijk is.
 
De geïnteresseerde ziekenhuizen zijn welkom om te komen kijken naar de Achterhoekse aanpak. Slingeland wil ook graag van hun ervaringen leren.
 
 
Definitie ICM:
Het integraal inrichten, plannen, sturen en borgen van alle zorggerelateerde kritische capaciteiten (tijd, mensen, ruimtes, middelen), teneinde het gewenste kwaliteits-, doelmatigheids-en serviceniveau te behalen. Het verantwoord toekennen van schaarse capaciteit aan patiëntengroepen en deze capaciteit gepast gebruiken.
 
 

Laatst bijgewerkt op: 30 augustus 2021

Direct naar

geen-handen-schudden-1.jpg
Blijvende maatregelen in het Slingeland om verspreiding van luchtweginfecties te voorkomen