Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Polikliniek Kaakchirurgie MKA-groep

Mond- kaak en aangezichtschirurgie

Gepubliceerd op: 15 januari 2021

In ons ziekenhuis worden behandelingen bij de kaakchirurg aangeboden door MKA-groep. MKA-groep biedt alle relevante kennis op het gebied van kaakchirurgische zorg.

Telefoonnummer MKA-groep voor Kaakchirurgie: 088 190 190 1

Meer informatie vind u op de website van de MKA-groep: MKA-groep.nl

Maak een afspraak 

Wilt u een afspraak maken bij een kaakchirurg in het Slingeland Ziekenhuis? Neem dan contact op met de MKA groep. U kunt ook online een afspraak maken via hetformulier op de website van MKA-groep: mkagroep.nl/patienten/maak-een-afspraak

Een medewerker van het patiëntcontactcentrum belt u vervolgens binnen 24 uur (enkel op werkdagen) terug om de datum en het tijdstip voor deze afspraak met u te bespreken. Dit voorkomt dat u onnodig in de wacht moet staan en ook maakt u zo geen telefoonkosten.

Mocht u voor het maken van een afspraak, een medewerker van het patiëntcontactcentrum willen spreken, dan belt u naar 088 190 190 1.

Wanneer u een afspraak maakt, hoort u of het om een consult of een behandelingsafspraak gaat. Bij een afspraak voor een behandeling is het raadzaam iemand mee te nemen om u naar huis te begeleiden en zelf niet te gaan rijden.

Verwijzing

Uw zorgverzekeraar vergoedt kosten die voortkomen uit kaakchirurgische zorg enkel als u bij uw eerste bezoek een verwijzing kunt voorleggen van een huisarts of medisch specialist. Uw huisarts of medisch specialist kan deze verwijzing per post sturen of digitaal verzenden. Als u twijfelt of uw huisarts of medisch specialist een verwijzing heeft gestuurd, neem dan contact op met deze persoon. Indien u geen verwijzing kunt voorleggen, komen de kosten die voortkomen uit medisch specialistische zorg voor eigen rekening.

Verhindering

Kan uw afspraak onverhoopt niet doorgaan? Laat ons dit tenminste 24 uur van te voren weten. Wij zijn anders genoodzaakt de kosten van het consult, de controle of behandeling in rekening te brengen. MKA groep  is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00-17.00 uur op telefoonnummer 088 190 190 1.

U kunt bij ons direct terecht voor een behandeling zonder een voorafgaand consult.*

* Helaas kan dit niet als u gebruik maakt van antistollingsmedicijnen. Overleg dan eerst met de polikliniekmedewerker.

Locatie Kaakchirurgie 

Routenummer 30
De polikliniek Kaakchirurgie bevindt zich schuin tegenover de ingang van de huisartsenpost in het ziekenhuis. U neemt ingang G, die aan uw rechterhand ligt als u het terrein van het ziekenhuis op komt. Binnen het ziekenhuis kunt u routenummer 30 volgen.

Mensen die slecht ter been zijn of rolstoelafhankelijk zijn, dienen via de buitenzijde en ingang G naar de polikliniek te gaan.

Uw afspraak

Bij het polikliniekbezoek meldt u zich bij de receptie  voordat u plaatsneemt in de wachtkamer. Daarbij moet u uw legitimatie en verwijsbrief van uw huis- of tandarts overleggen. Een van de assistenten haalt u op uit de wachtkamer.

Op de polikliniek wordt u gezien en behandeld door een gekwalificeerde kaakchirurg. Indien er na een consult of behandeling een vervolgafspraak moet plaatsvinden, helpt de assistente u verder. Deze vervolgafspraak maakt u bij de receptie van de polikliniek Kaakchirurgie.

Foto van gebit

Bij een eerste afspraak met de MKA-groep op de polikliniek Kaakchirurgie wordt altijd een foto van uw gebit gemaakt. De poli gebruikt geen foto's die eventueel bij verwijzers (o.a. tandartsen) gemaakt zijn.

Wat neemt u mee

 • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingenkaart).
 • Een Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Als u thuis medicijnen gebruikt, is het voor uw artsen belangrijk te weten welke medicijnen dit zijn. Vraag daarom uw apotheek dan een AMO voor u te printen.
 • Heeft u een verwijsbrief of formulier gekregen van uw tandarts of huisarts? Neemt u deze dan ook mee.

Kloppen uw gegevens niet meer? Zijn er persoonlijke gegevens (uw adres, huisarts, telefoonnummer of zorgverzekeraar) gewijzigd? Meld dit bij de receptie van de polikliniek.

MRSA

Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden? Meld dit bij het maken van de afspraak en aan de balie. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.

 

Spoed afspraak maken

 • Tijdens werkdagen:
  Voor acute klachten kan uw huis- of tandarts rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de MKA-groep (polikliniek Kaakchirurgie), om te overleggen met de aanwezige kaakchirurg. Hiervoor is een spoed-telefoonnummer bekend bij uw arts.
 • Buiten werktijden/weekend:
  Acute klachten kunnen via de dienstdoende huis- of tandarts worden doorgegeven aan de dienstdoende kaakchirurg. Wanneer u behandeld bent geweest bij de kaakchirurg mag u het volgende telefoonnummer gebruiken 088 190 190 1.
  Er vindt een gezamenlijke weekenddienst plaats met de kaakchirurgen uit het Rijnstate Ziekenhuis te Arnhem. Indien mogelijk zal de patiënt die om hulp vraagt verzocht worden het ziekenhuis te bezoeken waar de dienstdoende kaakchirurg normaal werkzaam is.

 

Onderzoeken en behandelingen

Meer informatie over de behandeling vindt u op de website van de MKA-groep: mkagroep.nl/behandelingen
Als uw specialist daar aanleiding toe ziet, zal nader onderzoek plaatsvinden. De volgende onderzoeken zijn mogelijk:

 • Laboratoriumonderzoek van bloed en/of urine.
 • Medisch beeld vormende diagnostiek zoals CT-scan, MRI en ECHO. Al deze onderzoeken vinden plaats op de afdeling Radiologie.
 • Aanvullend onderzoek bij een van de collega specialisten, zoals een internist, dermatoloog, KNO-arts of neuroloog. De secretaresse zal deze afspraken voor u maken.

Teamspreekuren met andere specialisten

De kaakchirurgen van de MKA-groep werken samen met andere disciplines. Ten behoeve van een aantal afwijkingen bestaan gemeenschappelijke teamspreekuren.

 • Samen met de orthodontisten in de regio Achterhoek worden frequent teamspreekuren gehouden om groei- en ontwikkelingsstoornissen van het gelaat te zien, te bespreken en samen te behandelen.
 • Samen met de tandarts/prothetist worden op periodieke spreekuren patiënten gezien met problemen ten aanzien van implantologie, pre-implantologische chirurgie en kaakgewrichtsproblemen.
 • Samen met de tandarts/dormoloog worden patiënten beoordeeld met slaap- en snurkproblemen.

Een afspraak voor een speciaal teamspreekuur zal bij de secretaresse voor u worden geregeld. Tijdens het consult, wordt een vragenlijst afgenomen en vindt onderzoek plaats. Afhankelijk van de bevindingen wordt een vervolgafspraak gemaakt of aanvullende diagnostiek geregeld. Daarnaast wordt, indien nodig, een afspraak voor poliklinische behandeling gemaakt of wordt eventueel een opname voor u geregeld. Alles wordt uitgebreid met u besproken. Mochten er onduidelijkheden bestaan over 'hoe' en 'waarom', schroom dan niet om dit aan de specialist of verpleegkundige te vragen.

De opname

Indien er sprake is van een opname, dan wordt gestreefd naar een patiëntvriendelijke opnameplanning. Daarom wordt al tijdens het spreekuur een opnamedatum met de betreffende kaakchirurg geregeld. Deze datum wordt in overleg met u gepland.
Het is echter niet altijd te voorkomen dat als gevolg van spoedoperaties of bijzondere omstandigheden, deze datum verschoven moet worden. Gepoogd wordt om daarna op een zo kort mogelijke termijn alsnog een nieuwe datum te plannen.

Samenwerking 

Kwaadaardige afwijkingen waarvoor een chirurgische behandeling nodig is die niet binnen het Slingeland Ziekenhuis wordt gedaan, worden doorverwezen naar een team voor hoofd/halsoncologie. Hierbij bestaat een samenwerking met het hoofd/halsoncologisch team van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en Radboudumc in Nijmegen.

In principe kunnen alle traumaletsels van het hoofd/halsgebied in het Slingeland Ziekenhuis door de MKA-groep worden behandeld. Een uitzondering hierop vormen die letsels, waarbij neurochirurgische hulp noodzakelijk is. Deze patiënten worden overgebracht naar een neuro-chirurgisch centrum.

Mondhygiëniste

De MKA-groep werkt intensief samen met een mondhygiëniste. Zij is drie dagen per week aanwezig op de afdeling.

Om complicaties in de mondgezondheid- en de algemene gezondheid van de patiënt te voorkomen, moet de mondzorg afgestemd worden met de patiënt en andere zorgverleners. De mondhygiëniste maakt deel uit van deze interdisciplinaire samenwerking binnen de MKA groep Doetinchem. Onder deze interdisciplinaire samenwerking vallen o.a. de diagnostiek, preventie en behandeling van peri- implantaire infecties. Daarnaast richt de mondhygiënist zich op de diagnostiek, preventie en behandeling van parodontale problemen.

Voor de mondhygiënist is het belangrijk dat tijdens een behandeling, het zorgplan- en het te behalen zorgdoel van de patiënt centraal staat. Hierbij spelen voor de wens, motivatie en de mogelijkheden voor de patiënt een cruciale rol.
Het doel van de mondhygiëniste is de kwaliteit van de geleverde zorg hoog gehouden. Om dit doel te behalen, is de mondhygiënist aangesloten bij de onderstaande organisaties;

 • NVM (Nederlandse Vereniging Mondhygiënisten
 • NVGD (Nederlandse Vereniging voor Gerontologie)
 • VMTI (Vereniging Medische Tandheelkundige Interactie)
 • NVvP (Nederlandse Vereniging voor Parodontolgie)
 • NVOI (Nederlandse Vereniging voor orale implantologie)

 

Centrum voor Tandheelkunde in bijzondere gevallen (CTBG)

Het Centrum voor Tandheelkunde in bijzondere gevallen (CTBG) behandelt patiënten die bij de eigen tandarts niet afdoende geholpen kunnen worden. Patiënten kunnen alleen op verwijzing van de eigen tandarts (of huisarts) een afspraak krijgen op het CTBG. Het Centrum bevindt zich bij de poli van de MKA-groep in het Slingeland Ziekenhuis en is bereikbaar via telefoonnummer: 06 51819810 of per e-mail: info@ctbg-doetinchem.nl.

Voor meer informatie: www.ctbg-doetinchem.nl
Voor tarieven tandartsen kunt u naar de website: www.vergelijkmondzorg.nl/tandartstarieven

Laatst bijgewerkt op: 23 februari 2023

Direct naar

bloedafname-2.jpg
Nieuwe bloedafnamelocatie in Vorden