Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Radiologie (Röntgen)

Beeldvormende onderzoeken

Gepubliceerd op: 23 april 2021

De afdeling Radiologie (in de volksmond ook wel röntgenafdeling genoemd) vervult in het ziekenhuis een belangrijke taak bij het vaststellen van een ziekte of eventuele wijzigingen in het beeld van de ziekte. Dit gebeurt onder andere door het maken van röntgenfoto’s en beelden met behulp van röntgenstraling (doorlichting, mammografie en CT), geluidsgolven (echografie) en magnetische velden (MRI).
Daarnaast verricht de radioloog met behulp van de radiodiagnostische apparatuur bepaalde ingrepen. Een veel toegepaste behandeling is het ‘dotteren’ van bloedvaten. Röntgenapparatuur en echografie worden ook gebruikt voor constante controle tijdens het afnemen van biopten (stukjes weefsel) en het draineren van abcessen.

Afspraak maken

Voor onderzoeken op de afdeling Radiologie heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.
Heeft uw huisarts u doorverwezen? Dan ontvangt u van de afdeling Radiologie bericht zodra uw afspraak is ingepland. U kunt op verschillende manieren bericht krijgen:

  • u wordt gebeld
  • u ontvangt een afspraakbrief per post 
  • uw afspraak wordt digitaal voor u klaargezet in Mijn Slingeland.

Voor een afspraak belt u dus niet zelf naar de afdeling Radiologie.

Heeft uw medisch specialist een aanvraag voor een onderzoek gedaan? Dan krijgt u bericht van de desbetreffende polikliniek. We plannen onderzoeken in tussen 08.30 en 16.30 uur. 

  • Afspraken worden digitaal voor u in Mijn Slingeland gezet. Het belangrijk dat uw gegevens kloppen. Controleer uw gegevens en pas deze aan als ze onjuist zijn.
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenkaart. Komt u voor het eerst naar het Slingeland Ziekenhuis of zijn uw gegevens gewijzigd? Meldt u zich dan vóór uw afspraak bij de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis

MRSA

Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden? Meld dit bij het maken van de afspraak en aan de balie. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.

Locatie Radiologie 

De afdeling Radiologie bevindt zich op de eerste etage, routenummer 62. Bij de afdeling meldt u zich altijd eerst bij de secretaresse aan de balie. Vervolgens geeft de secretaresse aan in welke wachtruimte u kunt plaatsnemen.

 

Algemene instructies voor een onderzoek

Voorbereiding

Als u een afspraak maakt voor een radiologisch onderzoek, informeren we u ook over de noodzakelijke voorbereiding op dat onderzoek voor u als patiënt. In de patiëntenfolder over het onderzoek staat deze informatie ook beschreven. Instructies kunnen gaan over:

  • of u nog mag eten voorafgaand aan het onderzoek;
  • of u extra water moet drinken;
  • of u iets moet wijzigen in uw medicijngebruik of juist extra medicijnen krijgt.

Het is belangrijk dat u deze aanwijzingen opvolgt en dat u de folder aandachtig leest!

Allergieën

Bent u allergisch? Geef dit door aan de arts die het onderzoek aanvraagt en aan de laborant voorafgaand aan het onderzoek. 
Soms wordt er contrastmiddel gebruikt voor een onderzoek. De patiënt moet het contrastmiddel van tevoren drinken of krijgt het met een infuus via de bloedvaten toegediend. Dit contrastmiddel kan jodium bevatten. Bent u allergisch voor jodium? Meld dit altijd bij uw arts en nogmaals bij de laborant voorafgaand aan het onderzoek. 

Zwanger of borstvoeding

Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding? Bespreek dit met uw behandelend arts of de medewerkers van de afdeling Radiologie voordat een onderzoek plaatsvindt.

Straling

Bij een deel van de onderzoeken wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken, die in ons ziekenhuis worden toegepast, is de stralingsdosis tot een minimum beperkt. Overigens staat iedereen bloot aan straling vanuit de kosmos en directe omgeving. Van alle straling die een mens gedurende zijn leven kan oplopen, is het aandeel afkomstig van medische toepassingen beperkt. Dat neemt niet weg dat iedere toepassing zorgvuldig wordt afgewogen en er altijd beschermende maatregelen worden genomen om geen onnodige risico's te lopen.

Belangrijk

We raden u aan om:              

  • de patiëntenfolder over het onderzoek goed te lezen
  • bij vragen over het onderzoek contact op te nemen met de afdeling Radiologie (0314) 32 95 05.

De uitslag van het onderzoek

De patiënt krijgt de uitslag van het onderzoek van de behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd. De radioloog beoordeelt de resultaten van het onderzoek en brengt de behandelend arts daarvan op de hoogte. 

Onderzoeken en behandelingen

Op de afdeling Radiologie worden verschillende technieken voor he onderzoek en behandeling toegepast. U kunt o.a. voor de volgende onderzoeken/behandelingen op de afdelingen Radiologie terecht:

Folders

Voor veel onderzoeken en behandelingen zijn er patiëntenfolders beschikbaar. Deze informatie is online beschikbaar.


Laatst bijgewerkt op: 11 juli 2024

Direct naar

zomer-in-het-ziekenhuis-2.png
Zomer in het ziekenhuis