Overslaan en naar de inhoud gaan
search

Radiologie (Röntgen)

Gepubliceerd op: 23 april 2012

De afdeling Radiologie, ook wel röntgenafdeling genoemd, vervult in het ziekenhuis een belangrijke taak bij het vaststellen van een ziekte of eventuele wijzigingen in het beeld van de ziekte. Dit gebeurt onder andere door het maken van röntgenfoto’s en beelden met behulp van geluidsgolven (echografie) en magnetische velden (MRI).
Daarnaast verricht de radioloog met behulp van de radiodiagnostische apparatuur bepaalde ingrepen. Een veel toegepaste behandeling is het ‘dotteren’ van bloedvaten. Röntgenapparatuur en echografie worden ook gebruikt voor constante controle tijdens het afnemen van biopten (stukjes weefsel) en het draineren van abcessen.

Afspraak maken

Onderzoeken mogen alleen worden uitgevoerd als uw specialist of huisarts ze heeft aangevraagd. Wanneer u een afspraak wilt maken kan dat mondeling aan de balie op de afdeling Radiologie (routenummer 62) of via telefoonnummer (0314) 32 95 05 op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur. Dit geldt ook voor het maken van eventuele vervolgafspraken.

Spoedafspraken kunnen alleen door uw specialist of huisarts worden gemaakt.

Neem een geldig legitimatiebewijs mee: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingenkaart. Komt u voor het eerst naar het Slingeland Ziekenhuis of zijn uw gegevens gewijzigd? Meldt u zich dan vóór uw afspraak bij de Inschrijfbalie in de hal van het ziekenhuis. 

Mocht u voor een afspraak verhinderd zijn, dan verzoeken wij u om tijdig contact met ons op te nemen via telefoonnummer (0314) 32 95 05.

MRSA
Heeft u de afgelopen 2 maanden een medische behandeling gehad in het buitenland of komt u beroepsmatig in contact met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden? Meld dit bij het maken van de afspraak en aan de balie. Dit in verband met maatregelen tegen de MRSA-bacterie.

Locatie Radiologie 

De afdeling Radiologie bevindt zich op de eerste etage, routenummer 62. Bij uw bezoek aan de afdeling dient u zich eerst te melden bij de secretaresse aan de balie. Hier geeft u uw ponskaartje en de verwijsbrief/aanvraag van uw arts af. Vervolgens geeft de secretaresse aan in welke wachtruimte u kunt plaatsnemen.

 

Algemene instructies voor een onderzoek

Voorbereiding

Bij het maken van de afspraak voor een onderzoek informeren we u ook over de noodzakelijke voorbereiding voor het onderzoek voor u als patiënt. In de patiëntenfolder over het onderzoek staat deze informatie ook beschreven. Instructies kunnen gaan over

  • of u nog mag eten voorafgaand aan het onderzoek;
  • of u extra water moet drinken;
  • of u iets moet wijzigen in uw medicijngebruik of juist extra medicijnen krijgt.

Het is belangrijk dat u deze aanwijzingen opvolgt en dat u de folder aandachtig leest!

Allergieën

Bent u allergisch? Geef dit door aan de arts die het onderzoek aanvraagt  en aan de laborant voorafgaand aan het onderzoek. 
Soms wordt er contrastmiddel gebruikt voor een onderzoek. De patiënt moet het contrastmiddel van tevoren drinken of krijgt het met een infuus via de bloedvaten toegediend.
Bent u allergisch voor jodium? Meld dit altijd bij de arts die het onderzoek aanvraagt en bij aankomst aan de laborant voorafgaand aan het onderzoek. Het contrastmiddel kan mogelijk jodium bevatten.

Zwanger of borstvoeding

Bent u (mogelijk) zwanger of geeft u borstvoeding, dan moet u dit bespreken met uw behandelend arts of de medewerkers van de afdeling Radiologie voordat een onderzoek plaats vindt.

Straling

Bij een deel van de verrichtingen wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling. Door de moderne technieken, die in ons ziekenhuis worden toegepast, is de stralingsdosis geminimaliseerd. Overigens staat iedereen bloot aan straling vanuit de kosmos en directe omgeving. Van alle straling die een mens gedurende zijn leven kan oplopen, is het aandeel afkomstig van medische toepassingen beperkt. Dat neemt niet weg dat iedere toepassing zorgvuldig moet worden afgewogen en altijd beschermende maatregelen worden genomen om geen onnodige risico's te lopen.

Belangrijk

We raden u aan om:              

  • de patiëntenfolder over het onderzoek goed te lezen
  • bij vragen over het onderzoek contact op te nemen met de  afdeling  Radiologie  (0314) 32 95 05.

De uitslag van het onderzoek

De patiënt krijgt de uitslag van het onderzoek van de behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd. De radioloog beoordeelt de resultaten van het onderzoek en brengt de behandelend arts daarvan op de hoogte. 

Onderzoeken en behandelingen

Op de afdeling Radiologie worden verschillende technieken voor he onderzoek en behandeling toegepast. U kunt o.a. voor de volgende onderzoeken/behandelingen op de afdelingen Radiologie terecht:

Folders

Voor veel onderzoeken en behandelingen zijn er patiëntenfolders beschikbaar. Deze informatie krijgt u vaak al mee van de arts die het onderzoek aanvraagt. Deze folders zijn ook online beschikbaar.Laatst bijgewerkt op: 07 januari 2022

Direct naar

202306-haarts.png
Exposities in juni en juli in het Slingeland