Slingeland Ziekenhuis

Sensing Clinic test draadloos monitoren van patiënten

Nieuwe technologie om sneller achteruitgang bij patiënten te signaleren

Gepubliceerd op : 30-01-2020
Laatst bijgewerkt op: 29-06-2020

Begin februari 2020 start het Slingeland Ziekenhuis een test waarin nieuwe apparatuur wordt gebruikt om patiënten op afstand te monitoren. In het project Sensing Clinic wordt getest hoe de apparatuur op een veilige en betrouwbare manier achteruitgang bij patiënten sneller kan signaleren. Begin februari starten pilots op verpleegafdelingen N1 (neurologie) en A2 (vaatchirurgie). Deze pilots duren acht tot tien weken en er worden 60 tot 70 patiënten in betrokken.
Bij iedere patiënt wordt gebruik gemaakt van vier separate sensoren. Eén sensor wordt met een armband op de arm bevestigd en meet continu ademhaling, hartslag en huidtemperatuur. Een bedsensor meet continu de draaiingen van de patiënt in het bed en de slaapkwaliteit (indicatoren voor rust en onrust). De sensoren die de bloeddruk en saturatie (zuurstofgehalte in bloed) meten, heeft de patiënt niet continu om.
     
Als een sensor die wel continu meet een notificatie geeft dat bepaalde waarden verhogen, brengt een verpleegkundige de twee andere sensoren aan. De melding bij de verpleegkundige komt binnen via een smartphone. De verpleegkundige kan de meetgegevens van de patiënt zien op de smartphone. Daarnaast zijn ze zichtbaar op een dashboard in het elektronisch patiëntendossier en via een scherm op een centrale monitoringplek voor zorgverleners. 
In de voorbereidende fase van het project zijn de sensoren en de techniek uitvoerig getest en gevalideerd.
 

Het onderzoek

De gebruikelijke situatie voor een opgenomen patiënt is dat verpleegkundigen drie keer per dag een meting doen voor een zogeheten Early Warning Score (EWS). De verpleegkundige controleert hartslag, ademhaling, saturatie, bloeddruk en temperatuur. Tijdens de uitvoering van het project worden naast deze reguliere metingen ook metingen verricht door de sensoren. De gemeten waarden worden naar het monitoringsplatform gezonden en worden gebruikt om te bepalen of achteruitgang op deze wijze sneller kan worden gesignaleerd.
Het project Sensing Clinic moet duidelijk maken of continue monitoring een toegevoegde waarde is voor zowel zorgverleners als patiënten, en of dit het mogelijk maakt achteruitgang vroegtijdiger te signaleren. Zodat er proactief kan worden gereageerd in plaats van reactief.

Toenemende zorgvraag

De Achterhoek kampt met een dubbele vergrijzing (steeds meer ouderen, die bovendien ouder worden). Hierdoor neemt de zorgvraag toe. Bijkomend probleem is dat er een tekort aan zorgverleners dreigt. De wens voor de toekomst is dat toepassing van betrouwbare sensortechnologie de werkdruk voor verpleegkundigen vermindert en het ziekenhuis helpt om de toenemende zorgvraag beter het hoofd te bieden. Achteruitgang kan waarschijnlijk vroegtijdig worden gesignaleerd, waardoor eerder kan worden ingegrepen. Door inzet van dergelijke technologie verbetert de kwaliteit van zorg.
Het idee is ook dat deze sensortechnologie in een later stadium tevens kan worden toegepast bij patiënten in de thuissituatie. Dit biedt patiënten veiligheid en het zorgt ervoor dat, indien nodig, snel ingrijpen mogelijk is. Ook zijn zo meer patiënten te verzorgen met hetzelfde aantal zorgverleners. Bovendien kan een aantal opgenomen patiënten eerder naar huis, omdat dan ook in de thuissituatie een oogje in het zeil kan worden gehouden.

"Sensortechnologie biedt veel nieuwe kansen voor artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen", aldus Erwin Bomers, directeur zorgbeleid. "Met behulp van sensoren willen we eerder afwijkingen en complicaties gaan ontdekken, waardoor we indien nodig sneller kunnen handelen. We kunnen betere zorg bieden, wat leidt tot een sneller herstel en meer comfort voor de patiënt."

Samenwerking met Ascom

De gebruikte sensoren komen van verschillende leveranciers, zodat het Slingeland Ziekenhuis voor elke situatie de best passende sensoren gebruikt. Voor het centraal verwerken, verrijken en analyseren van de gegevens wordt het communicatieplatform Digistat Suite (onderdeel van het Ascom Healthcare Platform) van gebruikt. De samenwerking die het Slingeland Ziekenhuis en Ascom voor het project Sensing Clinic zijn aangegaan, is op 15 januari 2020 bezegeld met de ondertekening van een meerjarige samenwerkingsovereenkomst. Ascom is een internationale aanbieder van ICT- en workflowoplossingen voor Care, Cure en Enterprise.


Deel deze pagina: