Slingeland Ziekenhuis

CAO-acties op 20 november op Santiz locatie Slingeland


Gepubliceerd op : 13-11-2019
Laatst bijgewerkt op: 21-11-2019

De vakbonden en de actiecomités in ziekenhuizen hebben opgeroepen tot een landelijke staking. Ook in de Santiz ziekenhuizen wordt hieraan gehoor gegeven. Op woensdag 20 november neemt een aantal afdelingen van Santiz  locatie Slingeland Ziekenhuis deel aan deze landelijke staking in de zorg. De afdelingen die meedoen aan de staking draaien beperkte diensten. Dit betekent dat er op deze afdeling alleen noodzakelijke zorg wordt verleend. Spoedzorg gaat altijd door. Tijdens de acties blijft de veiligheid voor patiënten altijd voorop staan.

Afdelingen die staken in het Slingeland Ziekenhuis

De volgende afdelingen staken binnen het Slingeland Ziekenhuis en zijn daardoor (gedeeltelijk) gesloten:
  • Polikliniek Cardiologie
    Geplande scintigrafie onderzoeken gaan wel door.
  • Polikliniek Kaakchirurgie
    Vanaf 13.00 uur is de poli gesloten.
  • Polikliniek Urologie
  • Afdeling Radiologie (Röntgen)
    Alleen spoedzorg.
Ook combinatieafspraken waarbij deze poliklinieken en/of de radiologie betrokken zijn kunnen niet doorgaan.
Dit betekent dat veel afspraken op 20 november voor deze afdelingen geen doorgang kunnen vinden, met uitzondering van de spoedeisende zorg. 

Patiënt krijgt persoonlijk bericht als afspraak verzet moet worden

Patiënten van wie de afspraak in het ziekenhuis niet doorgaat krijgen persoonlijk bericht. Het ziekenhuis bericht deze patiënten (telefonisch of per brief) uiterlijk maandag 18 november als de afspraak moet worden verplaatst in verband met deze cao-staking. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak gepland. Bent u niet gebeld door het ziekenhuis en heeft u ook geen brief ontvangen? Dan gaat de afspraak op 20 november gewoon door.
We realiseren ons dat dit vervelend is voor patiënten, maar we hopen op uw begrip.
Tevens maken we u erop attent dat, als het ziekenhuis belt, in het scherm van uw telefoon het woord ‘anoniem’ kan verschijnen en geen telefoonnummer.

Welke zorg gaat wél door

Alle overige zorg, waaronder ook spoedeisende zorg, oncologische zorg en alle geplande operaties, onderzoeken en afspraken op de andere poliklinieken gaan gewoon door. Uitzondering zijn de combinatie-afspraken met de radiologie, cardiologie, kaakchirurgie of urologie. Als dit het geval is, krijgt de patiënt bericht dat de afspraak wordt verzet.
Ook onze afnamelocaties en het Laboratorium Afname, voor o.a. bloedprikken, zijn normaal geopend.

Ludieke acties

In het ziekenhuis kunnen op  20 november op alle afdelingen ludieke acties plaatsvinden om de actie kracht bij te zetten. Deze acties zullen altijd patiëntvriendelijk verlopen.

Nieuwe cao

Santiz vindt goede afspraken over arbeidsvoorwaarden belangrijk voor haar medewerkers die zich dag en nacht inzetten voor onze patiënten. Helaas hebben de vakbonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen nog geen overeenstemming bereikt over de nieuwe CAO.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Deel deze pagina: