Slingeland Ziekenhuis

Contracten met zorgverzekeraars voor 2021

Gezamenlijke inzet ziekenhuizen en zorgverzekeraars: ook in 2021 voor iedereen toegang tot goede ziekenhuiszorg

Gepubliceerd op : 02-12-2020
Laatst bijgewerkt op: 21-12-2020

Op dit moment wordt landelijk besproken wat de impact van de coronacrisis is op de inhoud en het verloop van de contractering tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars voor 2021. In afwachting daarvan kunnen wij u nu nog niet volledig informeren over de afspraken voor 2021. De verwachting is dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen alle huidige contracten volgend jaar voortzetten, zodat mensen ook in 2021 zoveel mogelijk in hun vertrouwde ziekenhuis terecht kunnen.

Landelijke gesprekken lopen nog

Brancheverenigingen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn in overleg om gezamenlijke afspraken te maken over de ziekenhuiszorg in 2021. Omdat dat overleg nog niet is afgerond, kunnen de afzonderlijke ziekenhuizen en zorgverzekeraars nu nog niet in alle gevallen aangeven welke afspraken er zijn gemaakt. De inzet van ZN, NFU en NVZ is om de landelijke gesprekken op korte termijn te kunnen afronden. Zo snel mogelijk daarna is informatie beschikbaar over de precieze afspraken per ziekenhuis.

Vragen? Stel ze aan de zorgverzekeraar

Als verzekerden willen weten hoe en waar zij terecht kunnen voor zorg, kunnen zij voor zorgadvies en/of zorgbemiddeling contact opnemen met hun zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar heeft gespecialiseerde teams die verzekerden helpen bij het vinden van een passende zorgverlener. Meer informatie en contactgegevens zijn te vinden op www.mijnzorgverzekeraar.nl. Patiënten kunnen erop rekenen dat er alles aan wordt gedaan om hen de zorg te bieden die zij nodig hebben. Mensen die zorg nodig hebben of gezondheidsklachten hebben, worden geadviseerd niet te wachten en contact op te nemen met hun huisarts.
 
Wij begrijpen dat de onduidelijkheid vervelend kan zijn. Wij wijzen iedereen erop dat de huidige zorgverzekering tot en met 31 december 2020 opgezegd kan worden. U heeft dan tot en met 31 januari 2021 de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.


Deel deze pagina: