Slingeland Ziekenhuis

De inzet van draadloze sensoren bij COVID-19-patiënten

Artikel over de toepassing van sensortechnologie in het Slingeland

Gepubliceerd op : 25-06-2020
Laatst bijgewerkt op: 16-10-2020

Continue monitoring in sneltreinvaart

Artikel uit ICT& Health nr.3 2020, door Christl Foekema
 
Turbulente tijden in de Achterhoek. Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem was begin februari gestart met een proef met het draadloos meten van vitale lichaamswaardes. Op basis van deze waardes wordt het risico op verslechtering (Early Warning Score) of complicaties berekend. Na een korte pauze om de laatste technische uitdagingen op te lossen, stonden de afdelingen neurologie en vaatchirurgie begin maart in de startblokken voor de herstart van de proef. Net op dat moment bereikte de COVID-19 pandemie Nederland. Dit betekende een directe stop voor van alle niet-acute zorg, dus ook voor het project Sensing Clinic samen met Ascom. Tot de artsen na een paar dagen zelf vroegen: is continue monitoring met dit systeem voor onze COVID-19-patiënten in te zetten?
 
Toen begon de bal echt te rollen voor de sensortechnologie. Binnen de kortste keren werd het platform ingericht voor de COVID-19 afdeling. Dat maakte het mogelijk om COVID-19-patiënten die in isolatie werden verpleegd, op afstand continu te monitoren. Zorgverleners kunnen op een smartphone of via het dashboard in het patiëntendossier non-stop een beeld krijgen van de ademfrequentie en hartslag van de aan hun zorgen toevertrouwde patiënten. Saturatie wordt meerdere malen per uur gemeten.
Daarnaast worden deze waarden vanuit een centrale controlekamer 24/7 in de gaten gehouden. Bij trendverslechtering wordt de zorgverlener geïnformeerd. Het gaat om waardes waarvan medisch specialisten vermoedden dat ze bepalend zijn voor het beloop van het nieuwe ziektebeeld. De meting op afstand is gericht op het ondersteunen van de zorgprofessionals. Daarnaast kan door het continue monitoren verslechtering eerder gesignaleerd worden en kan er mogelijk eerder worden ingegrepen dan bij een puntsmeting.

ICT&Health nr. 3 2020 Artikel Sensing Clinic en Ascom


Deel deze pagina: