Slingeland Ziekenhuis

Het Slingeland start onderzoek naar nieuwbouw ziekenhuis


Gepubliceerd op : 09-11-2012
Laatst bijgewerkt op: 27-08-2018

Het Slingeland Ziekenhuis start een onderzoek naar de haalbaarheid van de bouw van een nieuw ziekenhuis. Nieuwbouw voorkomt een langdurig renovatietraject op de huidige locatie en biedt het ziekenhuis de kans beter in te spelen op de zorgvraag in de toekomst.

Sommige bouwdelen van het ziekenhuis zijn in gebruik sinds 1965, de laatste (ver-)nieuwbouw van het ziekenhuis vond plaats eind jaren 80. De afgelopen periode zijn de mogelijkheden voor renovatie onderzocht. Hoewel renovatie een aantal problemen oplost, biedt renovatie van de huidige locatie niet het gewenste toekomstperspectief voor het ziekenhuis. Op grond hiervan heeft de directie van het ziekenhuis besloten om ook de optie van nieuwbouw op een andere locatie te onderzoeken.

Nieuwbouw heeft een aantal voordelen ten opzichte van renovatie. Bij nieuwbouw kan gekozen worden voor een flexibele infrastructuur, de zorgprocessen zijn beter in te richten en zorgketenontwikkeling wordt versterkt. Nieuwbouw biedt daarnaast de mogelijkheid om in te spelen op de ontwikkelingen in de zorg. In de komende jaren zal de vraag naar zorg in de West-Achterhoek toenemen als gevolg van de vergrijzing. Om deze ontwikkeling op te vangen is samenwerking met de andere zorgpartners, zoals de huisartsen en thuiszorgorganisaties, noodzakelijk.

Integratie van het ziekenhuis in de verschillende ketens, flexibiliteit en vergaande vernieuwing in de medische specialistische zorg zullen steeds belangrijker uitgangspunten worden. Daarnaast biedt nieuwbouw op een andere locatie het ziekenhuis de mogelijkheid om de bereikbaarheid van het ziekenhuis voor de patiënten in de regio West-Achterhoek sterk te verbeteren.

Het Slingeland Ziekenhuis is inmiddels in gesprek met de gemeente Doetinchem, de Rabo-Bank en de zorgverzekeraars Menzis en Achmea. Deze belangrijke partners van het ziekenhuis onderschrijven de functie van het Slingeland Ziekenhuis voor de medisch specialistische zorg in de regio West-Achterhoek.

Uit het overleg met de gemeente is als mogelijke locatie voor het nieuwe ziekenhuis het stationsgebied van Doetinchem naar voren gekomen. De ligging bij bus- en treinstation, centraal in Doetinchem en op 2 minuten rijden van de afrit A18, Doetinchem Oost, maakt deze locatie zeer geschikt voor het verzorgingsgebied West-Achterhoek.

Uit het onderzoek zal moeten blijken of nieuwbouw haalbaar is. Ook wordt onderzocht of de beoogde locatie voldoet. Het onderzoek gaat in november 2012 van start. Medio 2013 zal de directie besluiten of nieuwbouw mogelijk is of dat de huidige locatie zal worden gerenoveerd.


persbericht 2012

Deel deze pagina: