Slingeland Ziekenhuis

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis voor Slingeland


Gepubliceerd op : 11-10-2017
Laatst bijgewerkt op: 27-08-2018

Op 11 oktober ontving het Slingeland Ziekenhuis het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2017-2018. Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is in 2013 ontwikkeld door KBO-PCOB, met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland, en wordt elke twee jaar uitgereikt. Met het keurmerk wil KBO-PCOB ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen die er voor kunnen zorgen dat ouderen maximaal profijt hebben van een ziekenhuisopname en heropnamen worden voorkomen. 
Ook het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) heeft het keurmerk ontvangen.

Op de foto van links naar rechts:
Chrit van Ewijk (directeur Slingeland Ziekenhuis), Wilma Bouchier (verpleegkundige A2),
Marie Vriens (klinisch geriater) en Manon van der Kaa (directeur KBO-PCOB).

 
De Achterhoek is een sterk vergrijzende regio. Hier krijgt het Slingeland Ziekenhuis ook mee te maken: patiënten zijn gemiddeld steeds ouder en hebben vaak meerdere zorgvragen tegelijkertijd. Hierdoor wordt de behandeling en zorg voor ouderen complexer. Dit vraagt van artsen en verpleegkundigen een intensievere samenwerking en afstemming met patiënt en familie over de juiste behandeling en zorg.

Kwaliteitsaspecten

Om in aanmerking te komen voor het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis, moet een ziekenhuis voldoen aan 14 kwaliteitsaspecten. Aan een aantal hiervan voldoet het ziekenhuis al jaren; o.a. het screenen van elke opgenomen patiënt van 70 jaar en ouder op verschillende risico’s (delier, vallen, ondervoeding, fysieke beperkingen). Daarnaast is er al meer dan 15 jaar een multidisciplinair geriatrieteam beschikbaar, bestaande uit klinische geriaters en geriatrie verpleegkundigen, dat ingeschakeld kan worden bij de klinische behandeling van kwetsbare ouderen. De laatste jaren is het aantal medebehandelingen door het geriatrieteam exponentieel gestegen. In 2016 werden meer dan 1000 patiënten mede door het geriatrieteam behandeld, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2011. 

Het belangrijkste kwaliteitsaspect waardoor het Slingeland dit jaar het keurmerk heeft gekregen, is het verbeteren van de continuïteit in de zorg voor ouderen. Dit leidt tot meer afstemming in de zorg. De verbetering betrof o.a. de informatieoverdracht bij opname en ontslag uit het ziekenhuis. Daarbij wordt aandacht besteed aan medicatie, medische en verpleegkundige overdrachten en afspraken met thuiszorgorganisaties over nazorg.

Programmateam ouderen

De zorg voor ouderen is al geruime tijd een speerpunt van het Slingeland Ziekenhuis. In 2014 is in het ziekenhuis een ‘programmateam ouderen’ samengesteld. In dit team zijn verpleegkundigen, artsen, diëtisten, fysiotherapeuten en transferverpleegkundigen vertegenwoordigd. Samen denken zij na over mogelijkheden om de zorg voor ouderen te verbeteren en initiëren zij verbeterprojecten. Het belangrijkste uitgangspunt is, dat alle betrokken artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners samenwerken om de behandeling en zorg voor onze oudere patiënten nog verder te optimaliseren. Het ziekenhuis vindt het belangrijk dat elke zorgverlener kennis heeft van de behandeling en zorg voor (kwetsbare) ouderen. Om die reden traint het ziekenhuis artsen en verpleegkundigen in de problematiek van de oudere patiënt. Verder zijn er op verschillende afdelingen in het ziekenhuis huiskamers gekomen. Deze zijn zodanig ingericht dat patiënten er samen met familie, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen eten, bewegen of een spelletje doen. Familieleden kunnen, als vertrouwde personen van de patiënt, veel bijdragen op het gebied van preventie en herstel tijdens een ziekenhuisopname. Er zijn mogelijkheden gecreëerd om familie actief te betrekken bij de zorg van patiënten.

Kroon

Het ontvangen van het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2017/2018 ziet het Slingeland Ziekenhuis als een kroon op de inzet voor kwalitatief hoogstaande zorg voor ouderen. Tegelijkertijd realiseert het ziekenhuis zich dat het altijd beter kan en blijft het openstaan voor feedback van patiënten, mantelzorgers en andere betrokkenen. Het Slingeland Ziekenhuis blijft zich vol enthousiasme inzetten om de zorg nog verder verbeteren!


 


Deel deze pagina: